Weeefiner sieppaa ravinteet talteen kalanviljelyaltaista

Jyväskyläläinen Weeefiner Oy kehittää ratkaisua ravinteiden talteenottoon kalanviljelyaltaiden vesistä. Kalojen ravinnosta ja ulosteesta peräisin oleva liuennut fosfori, typpi ja kalium ovat haitallisia kaloille kiertovesikasvatuksessa, mutta ne voivat toimia arvokkaana raaka-ainelähteenä kierrätyslannoitteille.

Kuvassa vierekkäin seisovat Saara Tuhkanen ja Iida Kortelahti. Saara Tuhkasella käsissään yrityksen kehittämä siepparilaite. Iida Kortelahden käsissä siepparin sisään tulevat, pyöreät suodatinkiekot.
Weeefinerin kehityspäällikkö Saara Tuhkanen (vas.) ja kemisti Iida Kortelahti esittelivät 4D Sieppari -teknologiaansa yrityksen uusissa tiloissa Jyväskylän Eteläportissa. Teknologia perustuu 3D-tulostettuihin, kemiallisesti aktiivisiin suodattimiin.

Jyväskylän yliopiston tutkimuksesta alkunsa saanut startup-yritys Weeefiner Oy on innovoinut 4D Sieppari -teknologian, jonka avulla pystytään ottamaan talteen erilaisia liuenneita materiaaleja, kuten metalleja ja ravinteita kaikenlaisista vesistä. Käyttökohteita ovat esimerkiksi prosessi- ja kaivosteollisuus, metallinjalostus sekä hule- ja jätevedet.

”Meillä oli tiedossa, että siepparillamme pystytään talteenottamaan metallien lisäksi myös ravinteita. Idean hankkeellemme saimme, kun kuulimme että kalankasvattamoissa liuenneet ravinteet vesissä ovat ongelma. Niitä on vaikea poistaa ja vielä vaikeampi saada hyötykäyttöön”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Saara Tuhkanen Weeefinerilta.

”Tämänhetkisillä ratkaisuilla nitraatti saadaan kiertovesikasvatuksen vesistä poistettua, mutta ei talteen. Teknologiallamme vesistä saadaan talteen ravinnekonsentraatti, joka voidaan käyttää jollain muulla teollisuuden alalla, kuten kierrätyslannoitteina”, kertoo hankkeen kemisti Iida Kortelahti Weeefinerilta.

Weeefinerin pilotointilaitteisto
Tällä pilotointilaitteistolla testataan ravinteiden talteenottoa Luonnonvarakeskuksen kalankasvattamolla Laukaassa.

Typpeä talteen 100 tuhatta kiloa vuodessa kalankasvattamoa kohden

Weeefinerin kehittämässä teknologiassa käsiteltävä vesi pumpataan siepparin läpi ja liuenneet materiaalit tarttuvat 3D-tulostettuun huokoiseen suodattimeen. Materiaalit voidaan palauttaa prosessiin tai jalostaa muualle, eivätkä haitalliset aineet päädy ympäristöön.

Ravinnekierrätyshankkeessaan Weeefiner on testannut uudenlaisia siepparireaktoreita sekä kehittänyt ravinteiden talteenottoa laboratoriotesteillä. Lisäksi on selvitetty, millaisessa muodossa ravinnekonsentraatti olisi mahdollisimman hyvin jatkokäytettävissä.

Selvitysten ja laboratoriotestien perusteella siirryttiin isomman mittakaavan testeihin Luonnonvarakeskuksen kalankasvattamolle Laukaaseen, jossa täysmittaisen laitteiston toimintaa pilotoidaan useiden viikkojen ajan.

”Laboratoriotulokset ovat olleet lupaavia, olemme saaneet hyvin nitraatin talteen. Tästä on hyvä jatkaa kohti pilotointia”, Iida Kortelahti totesi haastatteluhetkellä lokakuussa 2023. Pilotointi Laukaassa aloitettiin marraskuussa 2023.

Hankkeen vaikuttavuutta kuvaa se, että Weeefinerin laskelmien mukaan täysmittakaavan kiertovesikalankasvattamolla nitraattityppeä saataisiin talteen jopa 100 tuhatta kiloa vuoden aikana.

Eri kokoisia 4D-siepparin suodattimia.
Erikokoiset ja -väriset 4D Sieppari -suodattimet soveltuvat monenlaisten vesien puhdistukseen.

Lisää ravinneprojekteja tulevaisuudessa

Tuhkanen ja Kortelahti toteavat, että ilman Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman rahoitusta hanketta ei olisi ollut mahdollista toteuttaa.

”Pilotointi kalankasvattamolla pienemmässä mittakaavassa on hyvä mahdollisuus kehittää menetelmäämme, jotta jatkossa pystymme käsitellä suurempia määriä ravinteita ja vettä. Hankkeen jälkeen meillä on valmiimpi tuote, joka on hyödyllinen monelle asiakkaalle”, Saara Tuhkanen toteaa.

Tuhkasen mukaan ravinteiden talteenotossa on kasvava asiakaskysyntä. Ravinneprojekteja Weeefiner aikoo toteuttaa tulevaisuudessa ehdottomasti lisää.

Weeefiner Oy:n Kierrätyslannoitetta kiertovesikasvatuksesta – Nitraatin, fosfaatin ja kaliumin talteenotto kalanviljelyaltaiden vesistä -hanke on saanut rahoitusta valtakunnallisesta Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta. Hankkeen kokonaisbudjetti on 318 550 euroa, johon tukea myönnetty 80 prosenttia eli 254 840 euroa. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2023–30.6.2024.

Katso lisää alla olevasta videosta tai YouTubesta.

Päivitetty: 21.02.2024