Navigointivalikko
EPO TLS Tienpidon rahoitus

Tiestön tila ja tienpidon rahoitus

Tienpidon ensisijaisena tavoitteena on säilyttää koko liikenneverkon päivittäinen liikennöitävyys ja tyydyttävä hoitotaso. Nykyiset tienpidon määrärahat ovat riittäneet teiden ylläpitoon vain kevein hoito- ja ylläpitotoimin, mikä on johtanut tieverkon kiihtyvään rapautumiseen. Valta- ja kantateiden kunto on pystytty pitämään pääosin hyvänä, sen sijaan muun tieverkon, erityisesti vähäliikenteisen päällystetyn tiestön kunto on heikentynyt entisestään. Sorateiden liikennöitävyyttä on haitannut ajallisesti lisääntyvä pintakelirikko eri vuodenaikoina.

Maanteiden päivittäistä tilaa voi tarkastella Traffic Management Finland Liikennetilanne nettipalvelusta, jossa karttamuodossa voi tarkastella liikenteen häiriöitä, tietöitä, ajokeliä, painorajoituksia ja muita tietoja. ​​​​​​Liikennetilannekartasta selviää myös maanteille tehdyt talvihoitotoimenpiteet.

 Päällystysohjelman pituus, päällystysraha ja huonokuntoiset maantiet vuosina 2013- 22

Kuva 8. Päällystysohjelman pituus, päällystysraha ja huonokuntoiset maantiet vuosina 2013- 22, Etelä-Pohjanmaan ELY. Päällystysohjelman pituus vuonna 2021 oli noin 237 km. Vuodesta 2013 vuoteen 2016 päällysteohjelman pituus kasvoi 299 km:sta peräti 482 km:n, jonka jälkeen se laski vuoteen 2019 mennessä vain noin 140 km:n. Myös rahoitus seurasi samaa trendiä ollen alimmillaan vuonna 2019 vain noin 6 M€, Vuodelle 2020 rahoitusta nostettiin 21 M€, vuonna 2021 se laski 15 M€. Vuoden 2022 ennuste rahoituksen osalta on n. 8,5 M€ ja sitä vastaavat päällystekilometrit olisivat noin 165 km. Päätiestön huonokuntoisten osuus oli vuonna 2013 noin 46 km ja vuoden 2022 ennuste on noin 100 km. Muun tiestön osalta huonokuntoisten teiden määrä on ollut vuonna 2013 vain 197 km, kunnes määrä kasvoi vuoteen 2016 mennessä jo noin 760 km:n. Määrä on pysynyt sen jälkeen vuosittain suhteellisen samalla tasolla vuoteen 2020 saakka. Vuonna 2021 on huonokuntoisten teiden määrät kasvaneet ja ennuste vuodelle 2022 on jopa 980 km.

Tienpidon rahoitus vuonna 2022

Etelä-Pohjanmaan Ely- keskuksella on käytössään määrärahoja vuodelle 2022 noin 59,62M€. Rahoituksen (M€) eri käyttötarkoitus näkyy alla olevassa kuvassa:

Korjaus sisältää esim. päällystyksen, päällysteiden paikkaukset, tiemerkinnät, sillat ja kalliit siltakorjaukset, varusteet ja laitteet, liikennemerkkiuudistus, sorateiden kelirikkokorjaus, alueurakoihin sisältyvä ylläpito jne.

Hoito sisältää tieverkon päivittäisen hoidon kuten talvella lumenaurauksen, liukkauden torjunnan ym. ja kesällä niitot, sorateiden hoitamiset jne.

Parantaminen ja suunnittelu sisältää rakennushankkeet ja niiden suunnittelun sekä esisuunnitelmia ja selvityksiä.

Korjaus ja parantaminen kohta sisältävät myös rahoituksen eduskunnan päättämiin jakovarahankkeisiin.

Lue lisää eduskunnan jakovarahankkeista (ely-keskus.fi) ►

 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen määrärahat vuonna 2022

Kuva 9. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, määrärahat vuonna 2022 (M€)

  •     Korjaus 33,01 M€, 56 %
  •     Hoito 21,7 M€, 36 %
  •     Parantaminen ja suunnittelu 4,84 M€, 8 %

 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen perustienpidon rahoituksen kehitys kaavio

Kuva 10. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoituksen kehitys (M€). Perustienpidon rahoitus on koostunut pääasiassa ylläpitoon ja parantamiseen ja maanteiden hoitoon käytettävistä rahoista. Vuosina 2014-2016 on saatu erillistä mitat ja massat rahaa siltojen korjaamiseen ja ylläpitoon, vuosina 2016-2018 on perusrahoituksen lisäksi saatu erillistä korjausvelkarahaa. Vuosina 2017-2020 eduskunta on osoittanut lisärahoitusta päällystämiseen jne. Rahoitus on vaihdellut vuosina 2012-2018 välillä 45-54,5 M€, kunnes se romahti vuonna 2019 noin 40 M€. Vuoden 2020 osalta rahoitus oli noin 64,5 M€, josta se on lähtenyt laskuun. Vuoden 2022 ennuste on noin 59,62 M€.

Lisäksi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus jakaa valtionavustuksia yksityisteiden tienpitoon. Vuodelle 2022 tähän tarkoitukseen on Traficomin kautta myönnetty alueellemme n. 3,3 M€.

Päivitetty: 02.06.2022