Navigointivalikko
EPO Tienpidon ja liikenteen suunnitelma

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma (TLS) - Etelä-Pohjanmaa

Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa 2022- 2026 on esitetty yleiskatsaus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen liikenteeseen, tienpitoon ja rahoitukseen.

Suunnitelmassa on myös kerrottu käynnissä olevat suunnittelu- ja rakennushankkeet sekä esitelty merkittävimpiä rahoituspäätöksiä odottavia hankekokonaisuuksia.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikennevastuualue kattaa Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat.

Tienpidon- ja liikenteen suunnitelmaa tullaan päivittämään vuosittain.

Siltakuva

Ajankohtaista

Elämme haasteellisia aikoja. Uskoimme, että pandemian jälkeen maailmaa palaa siihen tilanteeseen, jossa olimme reilut kaksi vuotta sitten. Mutta maailma muuttuu joskus epäuskottavalla tavalla. Ensin pandemia ja sitten syttyy käsittämätön sota Ukrainassa. Molemmat tapahtumat ovat johtaneet kustannusnousuihin myös infra-alalla. Teräksen, energian ja öljyn hinnannousut vaikuttavat myös tienpitoon. Samalla rahalla saa nyt vähemmän tienpitoa kuin kaksi vuotta sitten.

Tällä on myös suora vaikutus siihen, miten tieverkon kunto kehittyy. Vuosikausia jatkunut tilanne, jossa tienpitoon kokonaisuudessaan on ohjattu liian vähän rahaa, on johtanut tämän päivän ahdinkoon. Tieverkolla on jo nyt Suomessa korjausvelkaa yli 1,6 miljardin euron edestä. Eikä tilanne näytä tästä parantuvan. Korjausvelka kasvaa edelleen joka vuosi. Tänä kesänä uutta päällystettä saa noin 190 km meidän päällystetyistä teistämme. Tarve olisi vähintään kaksinkertainen määrä, jos tavoitteena olisi pysäyttää korjausvelan kasvu. Paikkaamalla pystymme osittain pitämään päällystetyn tieverkon välttävässä kunnossa, mutta jo nyt meillä on satoja kilometrejä päällystettyjä teitä, joiden kunto on niin huono, että paikkaaminen ei enää riitä pitämään päällystettä kasassa.  

Alueellamme on yli 8000 km valtion teitä. Niistä noin 6000 km on päällystetty. Kun mietimme, mitkä näistä teistä ensisijaisesti pidetään kunnossa, joudumme priorisoimaan vilkkaasti liikennöidyt tiet. Meidän mittariemme mukaan tämä tarkoittaa, että tiet, joiden liikennemäärä on yli 3000 ajoneuvoja vuorokaudessa, ovat etusijalla saamaan uutta päällystettä. Koska vuosittain päällysteiden uusimiseen ei ole riittävästi rahaa korjata kaikkia huonokuntoisia teitä, meillä on iso joukko huonokuntoisia päällystettyjä teitä, joiden kuntotilanne ei tule lähivuosina parantumaan. Näillä teillä liikennemäärä vuorokaudessa on alle 800 ajoneuvoa. Tähän joukkoon kuuluu puolet meidän päällystetyistä teistämme!

Hallitus on päättänyt leikata Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalta ensi vuonna 127 miljoonaa euroa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että nämä rahat ovat tie- ja rataverkon kunnostus- ja kehittämistoimista pois. Jos tämä leikkaus on pysyvä, niin uusia tie- ja rataverkon kehittämishankkeita ei lähivuosina aloiteta. Koska valtion infran kehittämiseen ei tällä vuosituhannella ole satsattu tarpeiden mukaisesti, meillä on valtava määrä infran kehittämishankkeita odottamassa toteuttamista. Kaikki nämä hankkeet siirtynevät nyt hamaan tulevaisuuteen.  

Eduskunta hyväksyi vuosi sitten valtakunnallisen 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman. Siinä linjattiin väyläverkon kehittämissuunnat ja tavoitteet. Myös rahoitusraamit tavoitteiden saavuttamiseksi asetettiin. Sen pohjalta Väylävirasto laati 8-vuotisen väyläverkon investointiohjelman. Nämä molemmat suunnitelmat ovat vesittymässä jo alkumetreillä.

Tästä kaikesta huolimatta pyrimme ELY-keskuksessa pitämään positiivista asennetta yllä ja kohdentamaan kaikki tienpidon rahat optimaalisesti.

Anders Östergård
Johtaja
Liikenne ja infrastruktuuri

 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen Tienpidon ja liikenteen suunnitelma julkaistaan vain nettiversiona. Näille sivuille on koottu suunnitelma-aineiston lisäksi laajasti tausta- ja oheismateriaalia. Sivuja pidetään ajan tasalla ja tarvittaessa päivitetään.

Voitte antaa meille palautetta sekä asiasisällöstä että sivujen ulkoasusta sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi

Yhteystiedot

Liikenteen asiakaspalvelu
0295 020 600

Tienkäyttäjän linja
0200 2100

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Liikenne ja infrastruktuuri
Käyntiosoite:
Wolffintie 36
65200 Vaasa
0295 027 500

Johtaja, liikenne ja infrastruktuuri
Anders Östergård, 0295 027 766

Yksikön päällikkö, tienpidon suunnittelu
Janne Ponsimaa, 0295 027 746

Yksikön päällikkö, liikennejärjestelmä
Jarmo Salo, 0295 027 754

Toiminnanohjauspäällikkö
Tanja Västi, 0295 027 747

Sähköpostiosoitteet
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Päivitetty: 02.06.2022