Navigointivalikko
KAS Neuvottelukunnat

Neuvottelukunnat - Kaakkois-Suomi

Neuvottelukunta

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksella on neuvottelukunta, joka tukee ELY-keskuksen toimintaa ja edistää keskuksen ja kumppaneiden välistä yhteistyötä.  Neuvottelukunta käsittelee ainakin keskuksen tulossuunnitelmaa, toimintakatsausta ja muita toiminnan kannalta keskeisiä strategisia asioita.

Neuvottelukunta ja ELY-keskus voivat perustaa pysyviä tai määräaikaisia jaostoja tai työryhmiä käsittelemään keskuksen toimialaan liittyviä asioita. Lakkautetun osaaminen, työllisyys ja ennakointi (OTE) -jaoston tehtäviä hoidetaan maakunnallisissa ennakointiverkostoissa.

Kaudelle 2016–2018 nimetyn neuvottelukunnan toimikausi jatkuu vuoden 2020 loppuun saakka. Tarkistettu kokoonpano päivitetään tälle sivulle loppuvuoden 2020 aikana.

Neuvottelukunnassa on jäseniä organisaatioista: Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Etelä-Karjalan liitto, Etelä-Karjalan Yrittäjät ry, Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI), Etelä-Karjalan kauppakamari, Kotkan kaupunki, Kouvolan kaupunki, Kymen yrittäjät, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Kymenlaakson kauppakamari, Kymenlaakson liitto, Kymijoen vesi ja ympäristö Oy, Lappeenrannan kaupunki, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Metsäkeskus Kaakkois-Suomi, MTK-Kaakkois-Suomi, Saimaan Vesi ja Ympäristötutkimus Oy. Kaakkois-Suomen ELY-keskusta edustavat ylijohtaja Leena Gunnar, johtaja Kari Halme, johtaja Satu Mäkelä ja strategiapäällikkö Hanna Kailasto.

Maahanmuuttojaosto

Maahanmuuttojaoston tehtävänä on muun muassa työperusteiseen maahanmuuttoon liittyvä tiedon kerääminen ja työperusteiseen muuttoon liittyvien kannanottojen ja alueellisten työlupalinjausten valmistelu ja päivittäminen sekä niistä tiedottaminen.  Tavoitteena on myös maahanmuuttajien työllistymisen tukeminen eri toimijoiden välistä yhteistyötä tiivistämällä.

Muistiot

oikopolut