Navigointivalikko
KAS Työmarkkinat

Työmarkkinat - Kaakkois-Suomi

Työvoimabarometri

Ammattibarometrin korvaava Työvoimabarometri toteutettiin uuden toimintamallin mukaan ensimmäistä kertaa syksyllä 2023. Prosessin tavoitteena on tuottaa laadukasta ja kattavaa lyhyen aikavälin tietoa työvoima- ja osaamistarpeista. Uudessa Työvoimabarometrissä painopiste on ammattibarometria laajemmin eri toimialoissa ja niiden työvoima- ja osaamistarpeissa. Työvoimabarometrin tietoja voi hyödyntää kansallisen työvoimapolitiikan suunnittelussa ja kehittämisessä. Keskeisiä ennakointitiedon hyödyntäjiä ovat alueelliset työvoimaviranomaiset, oppilaitokset, työnantajat sekä urapolkuaan suunnittelevat opiskelijat ja alanvaihtajat.

Tiedon tuottamisesta ja aluekäytännöistä vastaavat paikalliset ELY-keskukset. Työvoimabarometrin tiedonkeruu koostuu tilastollisesta näkemyksestä ja alueellisista keskustelutilaisuuksista sekä toimialakohtaisista työpajoista.  Alueelliset tiedot kootaan aiempaa kattavammin alueiden asiantuntijoilta ja arvioitavien toimialojen keskeisiltä sidosryhmiltä, mukaan lukien alueiden oppilaitokset ja työnantajat. Työvoimabarometrin toteutuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä alueen yhteistyöverkostojen kanssa.

ELY-keskukset tuottavat eri tilaisuuksien perusteella arviot työvoiman kysynnästä ja tarjonnasta seuraavan vuoden päähän. Näiden arvioiden perusteella laaditaan kuvaus työvoiman kohtaantotilanteesta. Syksyllä 2023 Kaakkois-Suomessa keskityttiin alueelle tärkeisiin prosessiteollisuuteen ja sote-alaan.

Työvoimabarometrin verkkosivuilla on mahdollista tutustua tarkemmin valtakunnallisiin ja eri alueiden tietosisältöihin. Uusi Työvoimabarometri on käytettävissä 29.11.2023 alkaen osoitteessa www.tyovoimabarometri.fi

Päivitetty: 23.11.2023