Navigointivalikko
KAS TLK Yksityistieavustukset

Yksityistieavustukset

Kuvituskuva yksityistien sillalta.

Avustusten ehdot ja enimmäismäärät

Tiekunta voi hakea harkinnanvaraista avustusta yksityistien parantamiseen tai erityiskohteen kuten lossin tai talvitien ylläpitoon ja kunnostamiseen. Avustuksen myöntämisen ehtona on, että tie on todettu valtionavustuskelpoiseksi, toisin sanoen tielle on perustettu tiekunta ja tiekuntaa/yksityistietä koskevat tiedot ovat ajantasaiset Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad).

Vuonna 2024 Kaakkois-Suomeen kohdennettu valtionapu yksityisteiden kunnossapitoon ja parantamiseen on noin 0,3 M€. Lisäksi edellisten vuosien avustussaldoja on käytössä n. 4,0 M€. Valtionavustusprosenttien enimmäismäärät ovat v. 2024 seuraavat:

  • tavanomaiset tien parantamiskohteet 70 %
  • merkittävimmät siltakohteet 85 %
  • luonnonolosuhteiden aiheuttamat yllättävät korjauskohteet 85 %
  • lauttapaikka ja vuosittain purettava silta 85 %
  • talvitie 70 %

Rahoitustasoon merkittävä lasku

Vuonna 2024 yksityisavustusten valtionavustusten määrä putosi merkittävästi aiemmasta. Kaakkois-Suomen osalta tämä tarkoitti avustusten laskemista aiemmasta n. 1,9 M€:sta n. 0,3 M€:oon. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että avustuksia joudutaan priorisoimaan entistä tarkemmin. Priorisoinnissa ensisijaisia avustuskohteita ovat liikenteellisesti merkittävät yksityistiet sekä erityisesti niiden silta- ja rumpuhankkeet. Perinteisiä kantavuuden ja kuivatuksen parantamishankkeita emme pysty v. 2024 juurikaan avustamaan. 

Päivitetty: 27.05.2024