Navigointivalikko
KAS Suunnittelun ja seurannan asiakirjat TLK Rahoitus

Tienpidon ja suunnittelun rahoitus 

Kuvituskuva valtatien 6 liikenteestä.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksella on kuluvana vuonna 2023 käytettävissä noin 36,2 M€ tienpitoon, kun mukaan lasketaan myös vuodelta 2022 säästyneet määrärahat. Vuonna 2022 rahaa käytettiin perustienpitoon noin 40,7 M€ ja sen lisäksi maanhankintaan 0,6 M€ ja kehittämisen hankesuunnitteluun 0,5 M€. Päivittäinen kunnossapito (hoito, korjaus ja ylläpito) vie suurimman osan tienpidon vuotuisesta rahoituksesta.

Alla olevassa kaaviokuvassa on esitetty Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen käytössä olevan merkittävimmän perusväylänpidon rahoituksen jakautuminen ja suunnitteluun käytettävissä olevat määrärahat. Teiden hoitoon käytetään kuluvana vuonna noin 16,6 M€. Ylläpitoon ja korjaukseen on varattu yhteensä 10,7 M€ ja siihen sisältyy myös tievalaistuksen ylläpito, päällystettyjen teiden kuivatuksen parantamista ja varsinainen päällystäminen, päällystepaikkaukset sekä tiemerkinnät. Siltoihin käytetään noin 4,4 M€, joka pitää sisällään korjaussuunnittelun, korjauksen ja vuonna 2022 käynnistyneen Kiiskijärven uuden sillan rakentamisen loppuun saattamisen.

Suunnitteluun on varattu yhteensä 3,0 M€, josta kehittämisen hankesuunnitteluun on osoitettu 0,74 M€ ja keskitettyyn suunnitteluun 0,82 M€, jakovarahankkeiden osuus on 0,92 M€. Loput käytetään muuhun ELY-keskuksen itse ohjelmoimaan ja perusväylänpidon rahoituksella toteuttamaan suunnitteluun.

Parantamisinvestointeihin on varattu yhteensä 2,3 M€, joista kaksi liikenneturvallisuuden parantamiseen tähtäävää hanketta toteutetaan liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen omana suunnittelutyönä. Näiden kahden jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen tapahtuu vuoden 2024 puolella. Tienpidon sekä keskityn suunnittelun ja kehittämisen hankesuunnittelun lisäksi maanhankintaan on käytettävissä 1,6 M€. 

Tienpidon ja suunnittelun rahoitus 37 M€.

Traficomin myöntämä rahoitus joukkoliikenteen palvelujen ostoon on noin 2,2 M€ sisältäen lipputuloennusteen. Yksityisten teiden ja siltojen korjaukseen myönnetyt määrärahat kuluvalle vuodelle ovat noin 1,9 M€ ja lisäksi käytettävissä on aiemmilta vuosilta säästyneitä avustusmäärärahoja.

Tienpidon määrärahakehys sisältää eduskunnan vuoden 2022 lopulla rahoitukseen lisäämät määrärahat noin 1,8 M€ meluntorjuntaan, liikenneturvallisuutta, elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä sekä kävelyä ja pyöräilyä edistäviin hankkeisiin. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen uudet niin sanotut jakovarahankkeet ovat: 

  • Mt 357 jalankulun ja pyöräilyn järjestelyt Peippolassa, Kotka 
  • Mt 384 Virojoki—Miehikkälä jalankulku- ja pyöräilyväylän suunnittelu/Virolahti, Miehikkälä 
  • Vt 13 parantaminen Uskin mutkien kohdalla, tiesuunnitelman laatiminen, Lemi 
  • Mt 380 Iitiä—Juuresaho jalankulku- ja pyöräilyväylän suunnittelu/Lappeenranta, Lemi 
  • Mt 380 Iitiäntien ja Toukkalantien suojatien keskisaarekkeiden rakentaminen, Lemi 
  • Mt 4081 parantaminen välillä Sudensalmi – Vehkataipale, Lappeenranta, Taipalsaari 
  • Vt 6:n meluntorjunnnan rakentaminen Oritlammen kohdalle, Ruokolahti 

Mt 370 Valkealanväylän jalankulku- ja pyörätien rakentaminen Ravikylän kohdalle (Kouvola) sai rahoituksen jo viime vuonna ja se rakennetaan kuluvan vuoden aikana. Kuluvana vuonna valmistuu myös vuonna 2022 käynnistetty investointi mt 408 ja mt 409 jalankulku- ja pyörätien ja taajamaturvallisuuden parantaminen Savitaipaleella. 

Päivitetty: 31.05.2023