Navigointivalikko
KAS Suunnittelun ja seurannan asiakirjat TLK Rahoitus

Tienpidon rahoitus

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksella on tänä vuonna käytettävissä noin 42,2 M€ tienpitoon, kun mukaan lasketaan myös vuoden 2021 saldot. Vuonna 2021 rahaa käytettiin noin 35,6 M€. Päivittäinen kunnossapito (hoito ja korjaus/ylläpito) vie suurimman osan tienpidon vuotuisesta rahoituksesta, tänä vuonna lähes 36 miljoonaa euroa. 

Alla olevassa kaaviokuvassa on esitetty Kaakkois-Suomen ELYn käytössä olevan merkittävimmän perusväylänpidon rahoituksen jakautuminen. Teiden hoitoon käytetään n. 14,3 M€, päällysteisiin n. 12,3 M€, siltoihin n. 7,2 M€, parantamisinvestointeihin n. 5,1 M€ ja hankkeiden suunnitteluun n. 1,3 M€. 

Perustienpidon rahoituksen jakautuminen vuonna 2022.

Perusväylänpidon rahoituksen lisäksi Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle on osoitettu määrärahoja kehittämisen hankesuunnitteluun noin 1,2 M€, joukkoliikenteen palvelujen ostoon noin 1,5 M€, yksityisten teiden korjausavustuksiin noin 1,4 M€ sekä maanhankintaan ja korvauksiin 2,1 M€.  

Tienpidon määrärahakehys sisältää eduskunnan lisäämät määrärahat (n. 2,5 M€) yksittäisiin pienehköihin liikenneturvallisuutta, elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä sekä kävelyä ja pyöräilyä edistäviin hankkeisiin. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen niin sanotut jakovarahankkeet ovat: 

  • Mt 3501 ja 14535, jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen Purolan kohdalla (Pyhtää) 
  • Mt 14821, jalankulun ja pyöräilyn järjestelyt välillä Talpionmäentie–Latutie (Lappeenranta) 
  • Mt 408 ja mt 409 jalankulku- ja pyörätien ja taajamaturvallisuuden parantaminen (Savitaipale) 
  • Vt 6, liittymien parantaminen (3 kpl) Ruokolahdella ja Parikkalassa 
  • Mt 370 Valkealanväylän jalankulku- ja pyörätien rakentaminen Ravikylän kohdalle (Kouvola) - toteutetaan vuonna 2023.

Eduskunnan jakovarahankkeiden lisäksi tänä vuonna on ensimmäistä kertaa käytössä Liikenne 12 -rahoitusta parantamisinvestointeihin (n. 1,4 M€). Tätä käytetään em. jakovarahankkeiden (Pyhtää ja Savitaipale) loppuun saattamiseksi sekä näiden lisäksi toteutetaan: 

  • Mt 14780 Mätöntien parantaminen (Lappeenranta) 
  • Mt 369 Jaala-Tuohikotti, pahimman osuuden uudelleenpäällystäminen (Kouvola)  
  • Vt 6 Taavetti-Lappeenranta, hirviaitojen/-porttien korjaukset (Luumäki, Lappeenranta) 

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella on käynnissä "Kaakkois-Suomi - Venäjä CBC 2014-2020" -ohjelmasta vielä yksi hanke: 

  • Parikkala border crossing point, vt 6 liittymäjärjestelyt sekä maantien 4012 parantaminen Parikkalassa 

Tämä valmistuu vuoden 2022 aikana.