Navigointivalikko
KAS Suunnittelun ja seurannan asiakirjat TLS Teiden hoito

Teiden hoito

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueen maanteiden hoito perustuu valtakunnallisiin toimintalinjoihin. Hoito jakautuu viiteen eri kokonaisuuteen: talvihoito, liikenneympäristön hoito, sorateiden hoito, ohjelmoidut korjaukset sekä muut korjaukset.

Talvihoidon laatuvaatimukset määräytyvät tien liikennemäärän, tieluokan, liikenteen luonteen ja ilmastovyöhykkeen perusteella, ottaen huomioon keskeiset asiakastarpeet. Väylävirasto (entinen Liikennevirasto) on määritellyt ja viimeksi vuonna 2018 päivittänyt talvihoidon toimintalinjat, jotka ovat pohja kunnossapidon toiminnoille. Lisätietoa Väyläviraston talvihoidon toimintalinjoista (linkki oikealla; muualla verkossa).

Liikenneympäristön hoidolla tarkoitetaan vihertöitä, kuten vesakon poistamista, levähdysalueiden ja pysäkkikatosten siisteyttä sekä liikennemerkkien puhtaanapitoa. Liikenneympäristön hoito on tärkeä osa viihtyisyyden ja liikenneturvallisuuden luomista.

Sorateiden hoidolla vaikutetaan tiestön pinnan kuntoon ja sitä kautta tienkäyttäjien ajomukavuuteen. Hoitotoimenpiteitä ovat esimerkiksi pinnan tasaus ja paikkaaminen sekä sorastus ja pölynsidonta. Lisäksi teitä muokataan sekä hoidetaan pintakelirikkoa ja pieniä routavaurioita Soratiet kestävät päällystettyjä teitä heikommin liikennekuormitusta. Lisäksi rankat sateet, kuivat kesät ja routa vaurioittavat sorateitä. Vaikka sorateitä kunnostetaan, joudutaan silti asettamaan painorajoituksia kelirikkoisille teille.

Hoitotyöt toteutetaan neljänä alueurakkana, Kouvolan, Kotkan, Lappeenrannan ja Imatran alueurakat. Lappeenrannan urakan erikoisuutena on Saimaan kanavan huoltotie. Tämän vuokra-alueella sijaitsevan tien hoitovastuu on valtiosopimuksella osoitettu Suomen valtiolle. Väylävirasto on kohdistanut tien hoito- ja ylläpitovastuun Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle. Kotkan ja Kouvolan urakoita toteuttaa YIT Suomi Oy, Lappeenrannan ja Imatran urakoita Nordic Road Services Oy. Kouvolan uusi hoidonjohtourakka alkoi lokakuussa 2019, ja sitä hoitaa YIT Suomi Oy seuraavat viisi vuotta. Kotkan urakka päättyy tänä vuonna, mutta YIT Suomi Oy jatkaa sen toteuttamista seuraavat viisi vuotta. Lappeenrannan ja Imatran urakat päättyvät vuonna 2021. Ne kilpailutetaan tänä vuonna. Alueurakoiden lisäksi hoidon sisällä tehdään ohjelmoituja korjaustöitä, joiden avulla parannetaan suuria kokonaisuuksia yli alueurakoiden rajojen.