Alueidenkäytön lausunnot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus julkaisee tällä sivulla antamansa lausunnot kaavahankkeista ja purkuluvista sekä maa-ainesluvat vuodesta 2023 alkaen. Lausunnot julkaistaan sen jälkeen, kun ne on lähetetty lausuntoa pyytäneeseen kuntaan tai maakuntaliittoon.

Julkaisemisella tavoitellaan lisää avoimuutta ja ajantasaisuutta käynnissä olevien kaavahankkeisiin.

Lausunnot poistetaan tältä sivulta noin vuoden kuluessa julkaisemisesta. Jos siis haluat säilyttää lausunnon, se kannattaa ladata talteen. Toki lausunnot ovat myöhemminkin saatavissa ELY-keskuksesta pyytämällä.

Kaavalausunnot 2024

Kaavalausunnot 2023

Suunnittelutarve- ja poikkeamislupalausunnot

Purkamislupalausunnot

    Maisematyölupalausunnot

Päivitetty: 26.02.2024