Navigointivalikko
KES Projektit ja hankkeet

Projektit ja hankkeet - Keski-Suomi

Sivulle on koottu Keski-Suomen ELY-keskuksen käynnissä olevat projektit ja oman tuotannon kehittämishankkeet.

Euroopan sosiaalirahaston lipputunnus.                                    Vipuvoimaa EU:lta logo.

Elinkeinot työvoima, osaaminen ja kulttuuri

Marke - palvelumarkkinoiden kehittäminen -kehittämishanke

Kehittämishanke kehitti uusia palveluja sote- ja TE-palvelujen yhdyspinnoille sekä perustaitojen vahvistamiseksi. Kehitettävät palvelut ovat uravalmennuksia ja ne suunniteltiin yhteistyössä TE-palvelujen, kuntatoimijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Kehittämistyöllä haettiin lisää vaikuttavuutta vaikeammin työllistyvien asiakkaiden työllistymiseen. Hankkeessa on kehitetty kaksi uudenlaista uravalmennusta: Kunnari ja Preppi. Molemmat valmennukset ovat osa TE-palveluja. Hankkeen toteutusaika oli  1.8.2018 – 30.7.2021. Hanke sai Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tukea hankekaudella 2014-2020. 

​KoordiKES-kehittämishanke

KoordiKES-koordinaatiohanke hallinnoi työvoimapalveluihin (työvoimakoulutukset, valmennuspalvelut tai palkkatuki) käytettäviä ESR-varoja Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella ja koordinoi alueen työvoimapoliittisia toimenpiteitä sisältävien ESR-hankkeiden rinnakkaisprojekteja. KoordiKES-hanke saa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tukea hankekaudella 2014-2020.

Kohtaamo-hanke

Valtakunnallisessa koordinaatiohankkeessa kehitetään nuorten, alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen ohjauspalveluja (Ohjaamot) ja verkko-ohjausta. Hanke on osa Nuorisotakuun toteutusta Suomessa. Kohtaamo-hanke saa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tukea hankekaudella 2014-2020.

Kohtaamo -hanke

Liikenne ja infrastruktuuri

Tiehankkeet on esitelty omalla sivullaan Tiehankkeet (ks. sivun vasen reuna). 

Ympäristö ja luonnonvarat

Vastuualueella ei ole tällä hetkellä käynnissä olevia projekteja.