Aluekehittäminen - Satakunta

ELY-keskuksen aluekehittämiseen liittyvät keskeiset tavoitteet ja painopisteet sisältyvät ohjaavien ministeriöiden kanssa tehtävään nelivuotiseen, vuosittain päivittyvään tulossopimukseen. Tulossopimuksessa on otettu huomioon hallitusohjelmaan perustuva ELY-keskusten ja aluehallintovirastojen yhteinen strategia-asiakirja 2024-2027.  Aluekehittämistä Satakunnan ELY-keskus tekee tiiviissä yhteistyössä Satakuntaliiton ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa.  

Maakuntaohjelma, maakuntastrategia sekä aluehallintovirastojen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten strategiasiakirja 2024-2027 muodostavat perustan Satakunnan ELY-keskuksen pitkän aikavälin strategisille linjauksille. Suunnittelukaudella 2024-2027 toiminnan keskeisimmät strategiset linjaukset/painopisteet ovat:

Lisäämme elinvoimaa

Toteutamme kestävää ja puhdasta siirtymää

Turvaamme varautumista ja kokonaisturvallisuutta

Turvaamme hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta.

 

Päivitetty: 08.02.2024