Navigointivalikko
ESA Savon ilmasto-ohjelma

Savon ilmasto-ohjelma

Savon ilmasto-ohjelman vuoteen 2025 ulottuvan vision mukaan Savon maakunnat profiloituvat uusiutuvan energian ja ilmastoteknologian asiantuntijoina. Vahvuutena on bioenergiaosaaminen, luonnonvarojen kestävä käyttö ja alueen ominaispiirteet huomioon ottava elämäntapa. Etelä-Savon ja Pohjois-Savon yhteinen ilmasto-ohjelma julkaistiin 14.5.2013.

Tutustu julkaisuun:

Savolaista yhteistyötä tulevaisuuden hyväksi

Hankkeen loppuseminaarissa Varkaudessa 19.2.2013 esiteltiin Savon ilmasto-ohjelman kärkihankkeet ja toimenpiteitä, tutustuttiin biotalousalan tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan Savossa sekä kuultiin ympäristöministeriön kommenttipuheenvuoro (Pirkko Heikinheimo, ylitarkastaja).

Vilkasta autoliikennettä moottoritiellä.

Kuva: Anne Saari

Etelä-Savon ja Pohjois-Savon maakuntaliitot sekä alueen ELY-keskukset laativat yhdessä Savon ilmasto-ohjelman. Toimintaohjelma evästää kaikkia toimintasektoreita ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa. Hankkeella halutaan parantaa Savon ympäristökilpailukykyä ja ekotehokkuutta. Alueen kehitysedellytykset paranevat, kun ilmastotavoitteet sovitetaan alueen erityisominaisuuksiin ja luonnonvarojen käyttöön ja samalla varaudutaan ympäristöteknologian kehitystarpeisiin ja kysyntään.

Yleisenä tavoitteena on maakuntien yhteisen tahtotilan muodostaminen ja jatkuvan sopeutumisprosessin käynnistäminen. Ohjelma tuo kansainväliset ja kansalliset strategiat maakuntatasolle alueelle parhaiten soveltuvalla tavalla. Tavoitteena on ilmasto-ohjelman kytkeminen jatkossa elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen toimintaan sekä maakuntastrategiaan, -ohjelmaan ja -kaavaan sekä muihin viranomaisten alueellisiin suunnitelmiin ja ohjelmiin. Maakunnallisella ilmasto-ohjelmalla on kytkentä kuntien omiin ilmasto-ohjelmiin.

Työ tehtiin kaksivuotisena EU-osarahoitteisena yhteisprojektina. Kustannukset jaetaan puoliksi maakuntien kesken. Projektin toteuttamisvastuu on Etelä-Savon ELY-keskuksella yhteistyössä Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa.

Etelä-Savon ilmastoasioiden tilannekatsaus

Etelä-Savon ilmastoasioiden tilannekatsauksessa selvitetään ilmasto-ohjelman pohjana olevat kansainväliset, kansalliset ja maakunnalliset ilmastotavoitteet. Lisäksi tarkastellaan, miten kasvihuonekaasupäästöt ja toisaalta-nielut ovat kehittyneet. Katsauksessa pohditaan myös keinoja ilmastotyön jatkamiseksi ja tehostamiseksi maakunnassa.

                   

 

              

Päivitetty: 05.10.2020