Navigointivalikko
Uudet Kasvot -hanke

Uudet Kasvot -hanke 

Uudet Kasvot -hankkeessa pilotoidaan pohjoismaisen työnhaun mallia asiakastyössä ja kehitetään osatyökykyisten palveluita yrityksiin työllistymiseen sekä kehitetään ja vahvistetaan kumppanuusosaamista Etelä-Savon alueella. 

Hankkeen toteutusaika: 1.4.2021 – 31.12.2023

Hankkeessa käynnistetään hallituksen budjettiriihessä päätetyn, ns. pohjoismaisen työvoimapalvelumallin toteuttamisen pilotointi Etelä-Savon TE-toimistossa. Pilotointi toteutetaan Etelä-Savon TE-toimiston määrittämälle työnhakija-asiakasjoukolle. Uutuusarvo toiminnassa on asiakkaiden tiiviimpi tapaaminen, henkilökohtaisemmat palvelut, yksilöllisempi palvelutarpeen määrittäminen, tehokkaampi asiakasohjaus palveluihin ja nopeampi työllistyminen ja sitä kautta työttömyysjaksojen lyhentyminen.

Hankkeen toisena tavoitteena on osatyökykyisten työllistäminen yrityksiin. Hankkeessa tiivistetään yhteistyötä työkykykoordinaattorin, alueen hankkeiden ja muiden toimijoiden kanssa, jotka tukevat ja kehittävät osatyökykyisten palveluja. Asiakkaille tarjotaan palvelukokonaisuuksia sekä yksilöllisiä palvelupolkuja, esim. työn räätälöintiä työpaikalla asiakkaan toimintakykyyn sopivaksi erilaisia tukimuotoja hyödyntämällä. Toimenpiteet muodostavat työkyvyn ja työllistymisen tuen ja edistämisen kokonaisuuden ja mahdollistavat näin erityisesti yrityksiin työllistymisen.

Hankkeen kolmantena tavoitteena on kumppanuusosaamisen vahvistaminen TE-palveluissa. Työ- ja elinkeinoministeriö on nostanut kumppanuustyön keskeiseksi osaamisalueeksi TE-palveluissa. Asiakastyössä voidaan hyödyntää koko kumppanuusverkoston osaamista ja palveluja. Tämä vaatii kumppanuustyön kehittämistä, näkyväksi tekemistä kumppanuusosaamisen vahvistamista.

Hankkeen lyhyen sekä pitkän aikavälin vaikutuksia ovat henkilökohtaisemmat palvelut, yksilöllisempi palvelutarpeen määrittäminen, tehokkaampi asiakasohjaus palveluihin ja nopeampi työllistyminen sekä työttömyysjaksojen lyhentyminen. Osaavan työvoiman saaminen yrityksiin. Työllisyysasteen nostaminen Etelä-Savossa. Palvelujen parempi tunnettavuus ja yhteisvastuullinen asiakasprosessi yhdessä kumppanuusverkoston toimijoiden kanssa. Moniammatillisten palvelujen tehokkaampi hyödyntäminen asiakastyössä. 

Yhteystiedot:

Hankekoordinaattori Meeri Kanula
Kohtaantokoordinaattori Ilkka Silvennoinen
Hankekoordinaattori Laura Vänttinen

Kari Joutsalainen, palvelujohtaja, Etelä-Savon TE-toimisto puh. 0295 044 054
Palvelujohtaja Päivi Pirskanen, Etelä-Savon TE-toimisto, puh. 0295 044 107

Sähköposti: [email protected]

Lisätietoa:

 

       

Päivitetty: 03.05.2023