Navigointivalikko
PIR Suunnittelu ja seuranta

Suunnittelu ja seuranta - Pirkanmaa

Toiminnan suunnittelu ja ohjaus

ELY-keskus tekee hallituskausittain strategisen tulossuunnitelman sekä vuosittain hallinnonaloittaiset toiminnalliset tulossuunnitelmat. 

Strategisessa tulossuunnitelmassa esitetään ELY-keskuksen toiminnan keskeiset tavoitteet. Strateginen tulossopimus tehdään työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

Toiminnallisissa tulossuunnitelmissa puolestaan esitetään tavoitteista johdetut konkreettiset toimenpiteet. Nämä sopimukset tehdään toimintaa ohjaavien ministeriöiden kanssa.

Seuranta

Valtioneuvoston asetuksessa alueiden kehittämisestä säädetään, että kehittämisen seurannassa ja arvioinnissa tulee käyttää mittareita, jotka kuvaavat:

  1. alueiden taloutta ja kilpailukykyä
  2. työmarkkinatilannetta
  3. väestönkehitystä ja hyvinvointia
  4. ympäristön kestävää kehitystä.

Pirkanmaan ELY-keskus seuraa sekä oman toimintansa tuloksellisuutta että toimintaympäristön tilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia.

Toimintaympäristön muutokset ja kehityksen suunta vaikuttavat vuosittaiseen strategiseen ja toimintoja koskevaan tulossuunnitteluun. Lisäksi esimerkiksi muutoksia rahoituksen kohdentamisessa voidaan tehdä nopeastikin.

Tieto- ja ennakointiasiantuntijat analysoivat työmarkkinoiden, toimialojen, aluetalouden, toimintaympäristön sekä infra- ja yhdyskuntarakenteen kehitystä. Tietoa käytetään ELY-keskuksen toiminnan suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä laajemminkin seudullisen ja maakunnallisen kehittämisen ja päätöksenteon tukena.

Oikopolut

Päivitetty: 18.05.2022