Navigointivalikko
KAS TLK Siltojen ylläpito

Siltojen ylläpito

Siltojen ylläpidolla varmistetaan rakenteiden pitkäaikainen käyttökelpoisuus ja turvallisuus. Tienkäyttäjälle sillan huono kunto ei yleensä näy ennen kuin liikennettä täytyy jollain tavalla rajoittaa. Huonokuntoisille silloille joudutaan ajoittain asettamaan lähinnä elinkeinoelämän kuljetuksia haittaavia painorajoituksia. Kaakkois-Suomen ELYn ylläpitämästä 858 sillasta painorajoitettuja vuoden 2022 alussa oli 22. Katso painorajoitettujen siltojen kartta tämän sivun "oikopolut"-linkeistä. 

Siltojen kuntoa seurataan säännöllisillä tarkastuksilla ja korjauskohteet valitaan tarkastuksissa havaittujen vaurioiden perusteella. Huonokuntoisten ja erittäin huonokuntoisten siltojen määrää on saatu viime vuosina hieman vähennettyä, ja alueellamme on niitä nyt 19 kpl (= 2,2 % alueen silloista). Näistä erittäin huonokuntoisia siltoja on 2 kpl (Kiiskijärven silta ja Telkjärven silta). Koko Suomessa maantieverkolla on yhteensä n. 15 000 siltaa, joista huonokuntoisia on 745 (= 5,0 %). Kaakkois-Suomessa sijaitsee alle 3 % Suomen huonokuntoisista silloista, joten kaikkien em. tunnuslukujen perusteella alueemme sillat ovat keskimääräistä paremmassa kunnossa. Katso huonokuntoisten siltojen kartta tämän sivun "oikopolut"-linkeistä. 

Kaakkois-Suomen siltojen ylläpidon perusrahoitus vuonna 2022 on 3,1 M€. Tällä korjataan tai uudistetaan 7 siltaa ja lisäksi tehdään paljon pieniä siltojen korjaustöitä. Suuret Sillat –erillisrahoituksen (4,1 M€) turvin korjataan Mansikkakosken silta Imatralla sekä Kiiskijärven silta Virolahdella. Osa silloista käytetään hallitusti loppuun ja uusitaan, kun peruskorjaus ei ole enää järkevää. Tavoitteena on optimoida silloille mahdollisimman pitkä käyttöikä kohtuullisin kustannuksin. Katso tämän vuoden siltaparannuskohteet kartalta tämän sivun "oikopolut"-linkeistä.  

Tulevaisuuden suurimpia haasteita tienpidossa tulee olemaan siltojen korjausvelan kasvu eli ts. isojen siltojen huono kunto. Esim. Kouvolassa on neljä peruskorjauksen tarpeessa olevaa isoa siltaa (Keltin silta, Korian ylikulkusilta, Tanttarin ylikulkusilta ja Ravikylän risteyssilta). Suurimpana riskinä näistä on valtatiellä 6 Kymijoen ylittävä Keltin silta, joka pitäisi saada uusittua vuoteen 2028 mennessä. Muita alueella olevia peruskorjauksen ja uusimisen tarpeessa olevia isoja siltoja ovat mm. Keskikosken sillat, Korelan risteyssilta sekä Telkjärven silta.  

Elinkaarensa päässä olevien isojen siltojen kunnon ohella huolta aiheuttaa puukantisissa silloissa esiintyvä lahottajasieni. Tämä parin viime vuoden aikana havaittu lahovaurioituminen johtuu siitä, että nykyiset kyllästeaineet eivät tarjoa riittävää suojaa lahottajasientä vastaan, vaan esim. tuhoa tekevä istukkakääpä voi lahottaa jopa alle kymmenen vuotta vanhan sillan puukannen. Alla kuva lahottajasienen aiheuttamista kansivaurioista (vasemmalla Pitkäkosken silta ja oikealla Helisevänjoen silta – ennen vuonna 2021 tehtyjä korjauksia). 

Päivitetty: 17.05.2022