Navigointivalikko
KAS TLS Siltojen ylläpito

Siltojen ylläpito

Siltojen ylläpidolla varmistetaan rakenteiden pitkäaikainen käyttökelpoisuus ja turvallisuus. Tienkäyttäjälle sillan huono kunto ei yleensä näy ennen kuin liikennettä joudutaan jollain tavalla rajoittamaan. Huonokuntoisille silloille joudutaan ajoittain asettamaan lähinnä elinkeinoelämän kuljetuksia haittaavia painorajoituksia. Painorajoitettuja siltoja on Kaakkois-Suomen 904 sillasta tällä hetkellä 26. Painorajoitettujen siltojen määrä nousi ajoneuvoasetuksen muutoksen myötä, jolloin ajoneuvojen maksimipainoksi sallittiin 76 tonnia.

Huonokuntoisia siltoja on alueellamme tällä hetkellä 29, joista erittäin huonokuntoisia on 4. Koko maassa on noin 650 huonokuntoista siltaa, joten Suomessa olevista huonokuntoisista silloista on noin 4 % Kaakkois-Suomen alueella, joten voidaan sanoa, että Kaakkois-Suomen sillat ovat keskimääräistä paremmassa kunnossa. Vuosittain korjataan tai uudistetaan noin 10 siltaa, ja lisäksi tehdään paljon pieniä siltojen kunnostustöitä. Osa silloista käytetään hallitusti loppuun ja uusitaan, kun peruskorjaus ei ole enää järkevää. Tavoitteena on optimoida silloille mahdollisimman pitkä käyttöikä pienin kustannuksin.

Siltojen kuntoa seurataan säännöllisillä tarkastuksilla ja korjauskohteet valitaan tarkastusten perusteella. Huonokuntoisten ja erittäin huonokuntoisten siltojen määrä on hiukan kasvanut, ja niitä on nyt 29 kpl. Myös siltatarkastuksissa rekisteröityjen siltojen kuntopisteiden määrä on vuosittain kasvanut.

Siltojen ylläpitoon on perusrahoitusta vuosille 2019–2023 noin 3 M€ vuodessa. Vuoden 2020 perusrahoitus on 3,1 M€. Tämän lisäksi Mansikkakosken silta Imatralla on saanut erillisrahoitusta yhteensä 1,2 M€.

Siltoihin kaivataan lisärahoitusta etenkin korjausvelan kasvun takia. Suurin riski tulevaisuudessa on alueen suuret sillat, jotka alkavat olla elinkaarensa päässä, kuten Keltin silta Kouvolassa, valtatiellä 6. Lisäksi uudenlaisen ongelman on aiheuttanut puukantisissa silloissa esiintyvä lahottajasieni, joka saattaa tehdä lahovaurion jopa alle kymmenen vuotta vanhaan siltaan.