Navigointivalikko
POH Talous ja elinkeinoelämä

Talous ja elinkeinoelämä -
Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Tällä sivulla julkaistaan talouden ja elinkeinoelämän kehitystä koskeva seuranta-, ennakointi- ja tilastomateriaali. Sivulla on vain viimeksi julkaistu aineisto. Vanhempia aineistoja voi tiedustella s-postitse: [email protected]

Alueelliset kehitysnäkymät

Alueelliset kehitysnäkymät on työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskusten kaksi kertaa vuodessa laatima julkaisu, johon on koottu ELY-keskusten yhdessä muiden aluekehittäjien kanssa muodostamat näkemykset ELY-keskusalueen ja sen seutukuntien nykytilasta ja tulevaisuuden kehitysnäkymistä. Katsauksessa arvioidaan alueen kehitysnäkymiä kolmesta eri näkökulmasta, jotka ovat elinkeinoelämä ja yritystoiminta, työttömyyden määrä ja rakenne sekä osaavan työvoiman saatavuus.

Pk-yritysbarometrit

Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö tekevät kaksi kertaa vuodessa Pk-yritysbarometrin, joka kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä. Se kuvaa siten suomalaisten pk-yritysten käsityksiä taloudellisen toimintaympäristön muutoksista sekä yritysten liiketoimintaan ja kehitysnäkymiin vaikuttavista tekijöistä. Barometri julkistetaan sekä valtakunnallisena että alueellisina raportteina.

Suhdannekatsaukset

Katsauksen tavoitteena on tuottaa mahdollisimman tuoretta tietoa molempien maakuntiemme tärkeimpien teollisuustoimialojen ja päätoimialojen viimeaikaisista suhdanteista. Aineistona käytetään liikevaihtotietoja kuukausittain. Ne on tilattu Tilastokeskukselta yhteistyössä Pohjanmaan kauppakamarin, Pohjanmaan liiton ja Keski-Pohjanmaan liiton kanssa. Katsaus julkaistaan kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä.

Rahoitusjulkaisut

Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus julkaisee vuosittain rahoitusjulkaisun, josta ilmenee Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoituksen määrät Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Pohjanmaan ELY-keskuksen alueelle kanavoituu julkista rahoitusta myös muiden ELY-keskusten, Finnveran ja Business Finlandin kautta. Rahoitusjulkaisu käsittää myös näiden rahoituksen osuuden Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella.

Päivitetty: 13.02.2024