Navigointivalikko
HAM Työmarkkinat

Työmarkkinat – Häme

ELY-keskuksella on käytössään monipuolista työmarkkinoiden toimintaa kuvaavaa tietoa. Tiedot painottuvat työvoiman kysyntään ja tarjontaan, joiden yhteisvaikutuksena syntyy vallitseva työllisyyden taso. Näitä tietoja käytetään toimintaympäristön sekä työllisyyden rakenteen ja muutoksen seurantaan. ELY-keskuksessa tuotetaan ja hyödynnetään ennakointitietoa työllisyyden kehityksestä ammateittain.

Kuntapohjaisia vuosikeskiarvoja ELY-keskuksittain, maakunnittain, seutukunnittain ja kunnittain:

Yhteyshenkilöt:

tilastopyynnöt osoitteeseen: tilastot.hame@ely-keskus.fi
Erikoissuunnittelija Sanna Paakkunainen, puh. 0295 025 159
Suunnittelija Sari Teimola, puh. 0295 025 101

TEM Työnvälitystilaston tietoja saatavilla StatFin-tilastotietokannasta (valitse sieltä: Työmarkkinat > Työnvälitystilasto (TEM))

Ammattibarometri

Ammattibarometrin avulla arvioidaan työvoiman kysyntää ja tarjontaa sekä näiden välistä tasapainoa eri ammateissa ja eri alueilla. Arviot koskevat lähitulevaisuutta eli noin puolen vuoden ajanjaksoa arviointihetkestä eteenpäin. Ammattibarometrin arviot perustuvat Hämeen työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) asiantuntemukseen paikallisten työmarkkinoiden toiminnasta.

Barometri tehdään kaksi kertaa vuodessa (maaliskuussa ja syyskuussa) kaikkien ELY-keskusten alueilla. Ammattibarometrin tietoja voidaan hyödyntää esim. työnvälityksessä, ammatinvalinnanohjauksessa, tietopalvelussa, ammatillisen koulutuksen suunnittelussa ja työmarkkinaennusteiden laadinnassa.

Viimeisimmät ammattibarometriarviot löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta www.ammattibarometri.fi.


Ammattibarometri syyskuu 2022 (2/2022)

Ammattibarometri maaliskuu 2022 (1/2022)

Ammattibarometri syyskuu 2021 (2/2021)

Ammattibarometri maaliskuu 2021 (1/2021)

Ammattibarometri syyskuu 2020 (2/2020)

Ammattibarometri maaliskuu 2020 (1/2020)

Ammattibarometri syyskuu 2019 (2/2019)

Ammattibarometri maaliskuu 2019 (1/2019)

Ammattibarometri syyskuu 2018 (2/2018)

Ammattibarometri maaliskuu 2018 (1/2018)

Päivitetty: 21.03.2023