Hämeen ELY-keskuksen tekninen tuki 2021–2027

Teknisen tuen hanketta käytetään rakennerahastohankkeiden rahoitus- ja maksatustehtävien hoitamiseen kuten

  • henkilöstökuluihin
  • tehtävien hoitamiseen liittyviin matkakustannuksiin
  • ostopalveluihin
  • hakijoille ja tuensaajille järjestettäviin koulutuksiin
  • rahoitetuista hankkeista tiedottamiseen.

Lisätietoa uuden ohjelmakauden 2021–2027 (Uudistuva ja osaava Suomi) EU-asioista saat rakennerahastojen verkkopalvelusta (rakennerahastot.fi).

Etelä-Suomen osalta tietoa löydät osiosta Etelä-Suomi (rakennerahastot.fi) ja valtakunnallisista toimenpidekokonaisuuksista osiosta Valtakunnalliset teemat (rakennerahastot.fi)

Lisätietoa vanhan ohjelmakauden 2014–2020 EU-asioista saat ohjelmakauden verkkopalvelusta (rakennerahastot.fi, vanha sivusto). Huom. Sivustoa ei enää ylläpidetä.

Tietoa kaikista ohjelmakaudella 2014–2020 rahoitetuista EAKR- ja ESR- hankkeista saat Rakennerahastotietopalvelusta (eura2014.fi).

 

 Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020.        Euroopan unionin lippulogo, euroopan aluekehitysrahasto ja euroopan sosiaalirahasto.

Päivitetty: 06.11.2023