Loimijoen alueellinen vesiyhteistyö

Kojonjoki.
Kojonjoki ©Katariina Yli-Heikkilä

Loimijokiryhmä

Vuonna 2016 Loimijoen alueelle perustettiin oma vesistöalueryhmänsä. Loimijokiryhmän tarkoituksena on kutsua säännöllisesti yhteen paikallinen ”vesitietotaito” ja virkistää alueen hanketoimintaa mm. verkostoitumisen ja tehokkaamman viestinnän kautta. Kaikille avoin ryhmä kokoaakin vesien tilaan, hoitoon ja käyttöön vaikuttavia tahoja koko valuma-alueelta kunta- ja maakuntarajat ylittäen. Loimijokiryhmässä on edustettuina mm.  ELY-keskukset, kunnat, MTK, vesiensuojeluyhdistykset ja -säätiöt, luonnonsuojelupiirit ja -yhdistykset, ProAgria, Luke, HAMK sekä kalatalousalueet.

Tavoitteissaan ryhmä on onnistunut hyvin. Kokouksissa pohditaan yhteisen vesistön haasteita ja ideoidaan niihin ratkaisumahdollisuuksia, luodaan uusia kontakteja sekä tiedotetaan meneillään olevista hankkeista ja uusista suunnitelmista. Kokousten yhteyteen järjestetään myös vierailuja jäsenten toivomiin kohteisiin.

Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Puheenjohtajuus kiertää kuntien kesken siten, että kukin kunta toimii puheenjohtajana yhden vuoden kerrallaan. Kokoukset pidetään usein puheenjohtajakunnassa ja asialistalla voidaan korostaa kyseisen kunnan ajankohtaisia asioita.

Loimijokiryhmä koottiin alun perin Hämeen, Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan ELY-keskusten sekä Pyhäjärvi-instituutin yhteistyönä. Vuonna 2018 toimintaa ryhtyi koordinoimaan Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys (KVVY).

 

Tutustu KVVY:n monipuoliseen ja laajalla yhteistyöllä toteutettuun Loimijoen alueen vesiyhteistyöhön: 

 

Päivitetty: 15.06.2022