Palvelut - Julkaisut - ingressi

Julkaisut, logo ja graafinen ohjeisto

Logot, graafinen ohjeisto ja aineistopankki

ELY-keskusten logoversiot, taittopohjat sekä graafisen ohjeiston saa käyttöönsä aineistopankista:

Julkaisut

Kaikki ELY-keskusten julkaisut on vuodesta 2010 alkaen tallennettu Doria-julkaisuarkistoon. Doria on kansalliskirjaston ylläpitämä julkaisuarkisto. Doriassa voit hakea julkaisuja mm. julkaisusarjoittain ja virastoittain.

ELY-keskusten julkaisut tukevat tiedolla johtamista ja tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Julkaisujen tavoittavuus laajenee entisestään, kun ELY-keskusten kokoelma laajenee selattavaksi Finna.fi -hakupalvelun kautta (syksyllä 2022).

​​​​​Tietoa ELY-keskuksen julkaisusarjoista

Kun julkaisu sijoitetaan ELY-keskusten julkaisusarjaan, se saa julkaisusarjan tunnuksen ja arkistoituu pitkäaikaiseen käyttöön. Julkaisusarjamme ovat:

 • Elinvoimaa alueelle: materiaalia, jolla on valtakunnallista tai alueellista merkitystä ja joka on ajallisesti pitkään käytössä.
 • Raportteja: aineistoa, joka halutaan julkaista yleiseen tietoon esimerkiksi kansalaisille tai yhteistyökumppaneille. Asia voi olla vielä prosessissa, valmisteilla tai esittelyvaiheessa.
 • Opas: laajaan levitykseen tarkoitettua, kansalaisille kohdennettua neuvontaa ja asenteisiin vaikuttavaa tietoa.
 • Näkymiä: Ajankohtaisia tilannekatsauksia jalostetussa ja tiivistetyssä muodossa.

Julkaisusarjoihin sijoitetaan kaikki hanke‐ ja yhteisjulkaisut, joissa virasto on ollut tavalla tai toisella mukana. Lisäksi Doria-julkaisuarkistoon voidaan tallentaa numeroituja erillisjulkaisuja, virastojen esitteitä sekä erilaisia yleisötilaisuuksia varten tehtyjä esityksiä, jotka halutaan julkaista pitkäaikaiseen käyttöön. Niin sanottua harmaata, eli sarjojen ulkopuolella ja pelkästään verkkosivuilla tapahtuvaa numeroimatonta julkaisemista ei tehdä.

Myös konsultilla teetetty, julkaistavaksi tarkoitettu materiaali julkaistaan viraston julkaisusarjoissa ja sarjanmukaisella ulkoasulla, ellei kyseessä ole usean toimijan hanke, jossa muu taho toimii pääjulkaisijana. Toteutukseen käytetään aineistopankin (ely.logodomain.com) mallipohjia, joihin on valmiiksi osoitettu tila tarvittaville tunnuksille.

Julkaisujen ohje konsulteille ja hankkeille

 • Julkaisuprosessissa sinua auttavat:
 • Varmista julkaisusarja julkaisevalta virastolta, useimmiten julkaisu sijoitetaan Raportteja‐sarjaan.
 • Hae taittopohja aina aineistopankista, sillä taittopohjaa päivitetään säännöllisesti.
 • Kun julkaisu alkaa olla loppusuoralla, pyydä julkaisunumerot KEHA‐keskuksesta: viestintapalvelut.keha@ely‐keskus.fi
 • Muista, että julkisen sektorin toimijalla on velvollisuus ostaa palvelut saavutettavina. Huomioi siis julkaisun saavutettavuus heti julkaisun tekemisen alkumetreiltä aina viimeiseen pdf-tallennukseen saakka.

Lisätietoja

 • Konsulttien neuvonta sekä virastojen visuaalisen ilmeen soveltamiseen liittyvät kysymykset: viestintapalvelut.keha@ely‐keskus.fi
 • Aineistopankit ja graafiset ohjeistukset: ely.logodomain.com sekä te.logodomain.com

Alueellista tietoa


Päivitetty: 16.04.2024