Oikopolut

Tutustu asiantuntijoihimme

Maatalouden ympäristöasiantuntija Vuokko Mähönen, Pohjois-Savon ELY-keskus

Olen Vuokko Mähönen Pohjois-Savon ELY-keskuksesta. Toimipaikkani on Kuopiossa, mutta asun Iisalmessa. Urani ELY-keskuksessa alkoi vuonna 2008 siirtyessäni hoitoalalta maaseutualalle ympäristöhallintoon, vesiensuojelun suunnittelutehtäviin. Nyt työtehtäviäni ovat mm. maatalouden ympäristönsuojelua sekä vesiensuojelua edistävät tehtävät, jotka ovat sekä valtakunnallisia, että paikallistason suunnitteluun, valvontaan ja neuvontaan liittyviä tehtäviä. Edustan ELY-keskusta muun muassa ympäristökasvatusverkostossa sekä ravinteidenkierrätyksen kokeiluohjelmassa. Keskitettynä valtakunnallisena tehtävänäni on ollut jo vuosia mehiläistalouden kansallisen tuen käsittely sekä maksatus. Vajaan 500 hakemuksen käsittelyä on edistänyt omien yhdyskuntien hankinta ja niiden hoitotyöt. Tilallani pörrää ja hunajaa tuottaa tällä hetkellä noin 20 yhdyskuntaa.

Työtehtävät ovat muuttuneet niistä ajoista ja pidän haasteista, joita uudet asiat tuovat mukanaan. Omaan myös joustavan asenteen. Nyt työtehtäväni ovat monialaiset ja sijoittuvat kaikkiaan organisaatiomme kahdelle eri vastuualueelle ja kolmeen eri yksikköön. Olen tällä hetkellä myös henkilökunnan edustaja johtoryhmässä, sekä yhteistyötoimikunnan jäsen ja ammattiosastoni puheenjohtaja. Työtehtävien jaksottaminen on ajoittain hyvinkin haastavaa ja vaatii hyvää etukäteissuunnittelua sekä joustavuutta. Vahvana tukena työtehtävien hoidossa ovat olleet laaja sidosryhmäverkosto, esimiesten ja johdon luottamus sekä auttavat ja huolehtivat työkaverit työyhteisöissä.

Koulutukseltani olen AMK agrologi ja olen toiminut aiemmin, ennen ELY-aikaa, hyvinkin laajasti maataloushallinnon eri työtehtävissä, aina maaseutuasiamiehestä kylvösiemenen tarkastajan työhön. Olen myös maatalousyrittäjä ja toiminut aikoinaan niin karjakkona kuin maito- ja kasvintuotanto neuvojana. Lapseni ovat jo aikuisia ja on hienoa olla mummo. Saan luvan siis jo ”hupattaa”. Vapaa-aikana teen maatilani askareita, joista uutuutena mainittakoon tattarin viljely. Tilallani on ankkoja, sorsia, hevosia sekä kissa.

Ympäristöasiantuntija Auri Koivuhuhta, Kainuun ELY-keskus

 Työskentelin ensimmäisen kerran Kainuun ELY-keskuksessa vuonna 2013, jonka jälkeen tieni on tuonut tänne yhä uudestaan. Hyvä niin, sillä kliseistä tai ei, niin olen todellakin löytänyt unelmaduunini. Tiedän tämän, sillä olen tehnyt monenlaista työtä 20 vuoden työuran aikana, geologiharjoittelijasta johtavaan asiantuntijaan.

Työurani kaivosympäristöasioiden parissa alkoi kuin varkain. Ajauduin tekemään opinnäytetyötäni kaivosvesien laadusta ja määrästä Kainuun Mondo Mineralsin Lahnaslammen kaivokselle. Tästä päädyin harjoittelijaksi Kuopion GTK:lle kaivosympäristötutkimuksiin, josta mm. konsulttitehtävien ja oman toiminimen kautta olen tässä ja nyt.

Eteeni tulleet mahdollisuudet ovat johdattaneet minut työskentelemään kaivosten ympäristövaikutusten ja etenkin kaivannaisjätteiden ja vesivaikutusten parissa. Työssäni yhdistyy osaamista ja ymmärrystä teknologiasta, lainsäädännöstä, kierrätyksestä, valvontatehtävistä ja monesta muusta. Nykyinen työtehtäväni on asiantuntijana toimiminen Kainuun ELY:n kaivoserikoistumisen kautta Pirkanmaan ELY:n vanhojen kaivosten nk. KAJAK-kohteiden selvitys- ja kunnostamishankkeessa. Lisäksi työhöni kuuluu Kainuun ELY-keskuksen Terrafamen kaivoskohteen valvontatehtävä yhdessä vastuuvalvojan kanssa. Osallistun myös kaivannaisalan kehittämiseen kansainvälisissä hankkeissa.  

Vuosien aikana minulle on kertynyt kaivannaisalalla niin kotimaisia kuin kansainvälisiä verkostoja, joiden kautta seuraan alalla tapahtuvaa keskustelua, kehitystä ja tekemisen meininkiä. Kaiken näkemäni ja kokemani perusteella uskallan sanoa, että näissä tehtävissä on työtä pitkäksi aikaa. Innolla odotan tekoälyn hyödyntämistä tällä kentällä mm. tiedon loggaamiseen ja koostamiseen. Tälläkin hetkellä katse on jo osittain tulevaisuudessa ja siellä kimmeltävissä uusissa mahdollisuuksissa.

Lisää työurastani ja työstäni löydätte kurkkaamalla LinkedIn-tiliäni tai seuraamalla minua Twitterissä. Yhteyttä saa myös ottaa, jos tuli mielen päälle kysyttävää: auri.koivuhuhta@ely-keskus.fi.

Liikennejärjestelmäasiantuntija Tommy Ulmanen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus

 Aloitin liikennejärjestelmäasiantuntijana Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa, liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueella toukokuussa 2020. Olen suorittanut tekniikan korkeakoulututkinnon teknologiaosaamisen johtamisen insinööri YAMK ja alempi tutkintoni on ohjelmistotekniikan insinööri AMK.

Työurani on karttunut tavaraliikennealalta muun muassa satamatoiminnoissa sekä logistiikkavirtojen turvallisuuden hallinnasta. Lisäksi kokemusta on kertynyt korkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyksikössä, jonka puitteessa kehitettiin älykästä tavara- ja henkilöliikennettä.

Liikenneala on voimakkaasti muuttuva ala, jonka kehitykseen vaikuttaa useat megatrendinomaiset muutostekijät. Osa näistä perustuu ilmastonmuutokseen ja kasvavan liikenteen mukanaan tuomiin moninaisiin haasteisiin, osa taas digitalisaation ja teknologian mahdollisuuksiin. Kiinnostuin liikennejärjestelmäasiantuntijan tehtävästä, koska voin olla vaikuttamassa alueelliseen liikennejärjestelmän toimivuuteen ja sen kestävään kehittymiseen.

Liikennejärjestelmäasiantuntijan tehtäviin kuuluu osaltaan edistää ja ylläpitää Kaakkois-Suomen liikennejärjestelmän tilaa, jotta se on tiekäyttäjille kaikissa olosuhteissa sujuva ja turvallinen. Tehtävät ovat käytännön läheisiä kansalaisten ja elinkeinoelämän rajapinnassa, mutta samalla myös tulevaisuuden liikennejärjestelmätyötä, jossa sovitetaan palvelu, tieto ja infrastruktuuri yhdeksi kokonaisuudeksi.

Koen että työnkuva on monipuolista, vastuullista ja edellyttää hyvää yhteistyökykyä. Jokainen työviikko on vaihteleva, johon sisältyy paikkatietoasioiden käsittelyä, maankäyttö- ja kaava-asioita sekä liikennejärjestelmään liittyvien tehtävien hoitamista, kuten tierekisterin ylläpitoa. Päivittäisiin työtehtäviin kuuluu myös säännöllisiä yhteistyökokouksia verkkoalustoilla muiden liikenneviranomaisten, kuntien sekä elinkeinoelämän kanssa.

Suosittelen ELY-keskusta työnantajana. Täällä saa tuekseen asiantuntevat työkaverit ja kannustavan ilmapiirin. Työnantaja tukee urakehitystä erilaisin toimenpitein ja täällä voi hyödyntää osaamistaan. 

Tekninen asiantuntija Suvi Aho, Pirkanmaan ELY-keskus

Olen Suvi ja työskentelen ELY-keskusten yhteisessä liikenteen asiakaspalvelukeskuksessa Tampereella teknisenä asiantuntijana. Aloitin Pirkanmaan ELY-keskuksessa vuonna 2017 ensin asiakasneuvojana ja pääsin myöhemmin nykyiseen tehtävääni. Se vastaa paremmin filosofian maisterin tutkintoani, sillä pääaineenani oli tietojenkäsittely.

Ylläpidän asiakaspalvelun usein kysyttyä -palvelua sekä järjestän sisäisiä koulutus- ja keskustelutilaisuuksia ja seuraan palvelumme laatua. Lisäksi osallistun asiakaspalvelun järjestelmien kehittämiseen ja monenlaiseen virastojen väliseen yhteistyöhön. Kehitän myös verkkoasiointia ja verkkosisältöjä sekä perehdyn uusiin lakeihin, lakimuutoksiin ja ohjeisiin, jotka vaikuttavat työhömme. Lisäksi toimin asiakasneuvojien tukena haastavammissa asioissa. Myös asiakaspalvelun viestintäasiat kuuluvat tehtäviini.

Työssäni parasta on monipuolisuus sekä mukavat ja osaavat työkaverit. Työ on myös sopiva sekoitus itsenäistä tekemistä ja tiivistä tiimityötä. Suosittelen ELY-keskuksesta työpaikkana ehdottomasti myös muille. Työssä on mahdollista kehittää itseään ja osaamistaan koko ajan sekä saada omaa osaamistaan vastaavia tehtäviä. Etätyömahdollisuus sekä liukuva työaika mahdollistavat myös työn ja perheen yhteensovittamisen.

Maksatusasiantuntija Kristiina Leinonen, Satakunnan ELY-keskus

Olen Kristiina Leinonen, aloitin keväällä maksatusasiantuntijan tehtävässä Satakunnan ELY-keskuksessa. Pohjakoulutukseni on laskentamerkonomin tutkinto, olen täydentänyt vuosien kuluessa osaamistani osallistumalla hallinnon koulutustilaisuuksiin ja valtionhallinnon talouskoulutuksiin sekä suorittamalla laskentatoimen ja hallinto-oikeuden opintoja Itä-Suomen yliopistossa. Aiemman urani aikana olen työskennellyt mm. Pohjois-Karjalan hätäkeskuksessa hallintosihteerinä. Satakunnan ELY-keskukseen tulin Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta, jossa työskentelin kahdeksan vuotta maksatusasiantuntijana.

Maksatusasiantuntijan tehtävä sisältää maaseudun kehittämisen tukemiseen myönnettyjen tukien maksuhakemusten tarkastamista ja maksupäätösten esittelyä ratkaisijalle sekä hallinnollisia tarkastuskäyntejä hankkeisiin. Työ on monipuolista, alkaen maksuhakemuksissa esitettyjen kustannusten selvittelystä ja tukikelpoisuuden varmistamisesta päätyen maksupäätösesityksen tekoon. Työ vaatii tiivistä yhteistyötä työyhteisön ja asiakkaiden kanssa.

Kiinnostukseni Satakuntaa kohtaan syntyi kesän 2018 henkilökierrossa. Työskentelin kaksi ja puoli kuukautta Porissa Satakunnan ELY-keskuksessa ja kokemuksieni pohjalta päätin, että jos mahdollisuus tulee, niin haluan tehdä työtä tässä työyhteisössä ja maakunnassa.

ELY-keskus on hieno näköalapaikka maakunnan asioihin ja sen tulevaisuuteen. Parasta on, että työyhteisössä voidaan yhdessä oppia uutta ja työntekijöiden tekemiseen luotetaan. Työllämme on merkitystä koko maakunnan kehitykselle. Suosittelen lämpimästi ELY-keskusta työpaikkana.

Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori Leevi Törmäkangas, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Aloitin 19.10.2020 Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattorina.

Suoritin lukion Etelä-Afrikassa Swazimaassa. Koulutukseni on Master of Science in Economics -tutkinto Skotlannissa Edinburghin yliopistossa ja kandintutkinto taloustieteistä Lontoossa SOAS-yliopistossa.

Kiinnostuin tästä tehtävästä, kun Valtiolle.fi-portaalin kautta löysin avoimen työpaikan. Tämä on vastuullinen asiantuntijatehtävä, jossa pääsen hyvin laajalti tekemään yhteistyötä yritysten kanssa. Tämän tehtävän haasteellisuus kiehtoi minua ja aiempi työkokemukseni liikkeenjohdon konsulttina oli minua jo valmistanut tehtävään.

Tehtäväni kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattorina on auttaa varsinaissuomalaisia yrityksiä kansainvälisille markkinoille ja kasvamaan siellä eli kasvattaa yritysten vientiä. Laajasti ottaen tehtäväni on neuvoa ja auttaa kansainvälistyviä yrityksiä, edistää sitä kautta työllisyyttä ja luoda kasvumahdollisuuksia yrityksille. Konkreettisesti olen työssäni tiiviisti yhteyksissä yrityksiin, ja järjestän tapaamisia. Yritykset ottavat myös itse yhteyttä ja neuvon heitä oikeisiin palveluihin. Team Finlandin toimintakenttä on laaja. Käytettävissä ovat kaikki ne palvelut, mitä on julkisella puolella tarjota yrityksen kasvuun. Sparrailen ja neuvon, miten kannattaa edetä. Tehtäväni on tunnistaa asiakkaiden tarpeet ja neuvoa, mikä palvelu tai kanava on kaikkein hyödyllisin.

Odotan kovasti, että pääsen tutustumaan paikalliseen yritysverkostoon ja toimijoihin, ja sitä kautta oppimaan uutta. Innolla odotan myös, että pääsen näkemään laajalla skaalalla erilaisia yrityksiä erilaisissa kasvun vaiheissa, ja että pääsen tutustumaan yrityksiin, joilla on kasvuhaluja, innovaatioita ja kansainvälistymistarpeita.

Työvoimapalveluasiantuntija Eero Häyrinen, Hämeen ELY 

Olen Eero Häyrinen ja olen työskennellyt Hämeen ELY-keskuksessa työvoimapalveluasiantuntijana toukokuusta 2018 alkaen. Työssäni kehitän TE-palveluita yhteistyössä Hämeen työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) kanssa.  

Työni sisältää työvoimapalvelujen hankintaa TE-toimiston asiakkaille. TE-palveluilla eli julkisilla työvoima- ja yrityspalveluilla edistetään työmarkkinoiden toimivuutta. Keinot ovat osaavan työvoiman saatavuus, työnhakijoiden työllistyminen sekä työllistymiskyvyn kehittyminen. TE-palveluilla vaikutetaan myös uuden yritystoiminnan syntymiseen ja parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä. 

TE-toimistot ovat ELY-keskusten alaista paikallishallintoa. ELY-keskusten tehtävänä on ohjata TE-toimistoja niiden tavoitteiden saavuttamisessa ja palvelujen kehittämisessä. 

Tavoitteena on tarkoituksenmukaiset, vaikuttavat ja tulokselliset palvelut. Työhöni sisältyy laajaa verkostoyhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. TE-toimistojen lisäksi julkisia työvoima- ja yrityspalveluja tuottavat useat toimijat (kunnat, yritykset ja kolmas sektori, yrityspalveluorganisaatiot ja oppilaitokset). 

Kiinnostuin ELY-keskuksen työpaikasta, koska työnkuva on monipuolinen ja laaja. Siinä pitää oppia uusia tietoja ja taitoja. Yhteistyö erilaisten toimijoiden kanssa kiinnosti myös. Olen työskennellyt TE-toimistossa ja työllistymisen kentällä jo aikaisemmin, joten tehtävässä yhdistyi oma työhistoria, kiinnostuksen kohteet ja eteneminen uusiin tehtäviin. Koulutukseni on yhteiskuntatieteiden maisteri ja gradun olen aikanaan tehnyt metsäteollisuuden äkillisestä rakennemuutoksesta. 

ELY-keskuksessa työskentelyssä parasta on se, että pääsee työskentelemään konkreettisesti TE-palvelujen kanssa ja vaikuttamaan työvoimapolitiikan toimeenpanoon. Työskentely on itsenäistä, mutta vaatii samalla laajaa yhteistyökykyä. Jatkuva arviointi ja ennakointi, tulosten seuranta ja muutokset värittävät työtä. 

Suosittelen ELY-keskusta työpaikkana! Työ on itsenäistä, vastuullista ja vaativaa, mikä pitää työn kiinnostavana ja motivoivana. 

Varautumiskoordinaattori Matti Niskanen, Varsinais-Suomen ELY

Syyskuun puolivälissä 2020 aloitin ELVAR-toimikunnan varautumiskoordinaattorina. Hallinnollisesti toimin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen virkamiehenä, mutta toiminnan rahoittaa Huoltovarmuuskeskus. Koulutukseni on valtio- ja sotatieteiden maisteri.
Kiinnostuin tästä uudesta tehtävästä, kun kaksikin tuttuani vinkkasi minulle, että nyt on auki paikka, joka sopii sinulle kuin nenä päähän.

Varautumiskoordinaattorin tehtävänä on vastata Huoltovarmuuskeskuksen alaisen Lounais-Suomen elinkeinoelämän alueellisen varautumisyhteistyö- toimikunnan (ELVAR) toiminnasta ja koordinoinnista. Nimi on todella pitkä, joten käytämme vain lyhennettä ELVAR.

Koordinaattori toimii myös ELVAR-toimikunnan sihteerinä sekä huoltovarmuuteen liittyvien alueellisten kehittämisprojektien toimeenpanijana. Toimikunnan yhteistyöverkostoon kuuluu alueen keskeisiä elinkeinoelämän varautumisen asiantuntijoita, huoltovarmuusorganisaation edustajia ja varautumisesta vastaavia viranomaisia. Keskeisiä sidosryhmiä ovat näiden lisäksi alueelliset valmius- ja varautumisfoorumit, joiden työskentelyyn osallistun. Varautumiskoordinaattori tukee osaltaan alueellisten valmiusharjoitusten järjestelyjä. Toiminnan tarkoituksena on kehittää elinkeinoelämän varautumista häiriötilanteisiin alue- ja maakuntatasolla sekä edistää elinkeinoelämän, julkishallinnon ja kolmannen sektorin yhteistoimintaa.

Ennen kaikkea minua kiinnosti tässä uudessa tehtävässä varautuminen ja huoltovarmuus. Se on sitä työtä, johon olen kouluttautunut. Yhteys elinkeinoelämään kiinnosti sen vuoksi, että minulla oli näitä yhteyksiä viestintätoimistossa työskennellessäni. Avainsanat työssäni ovat: turvallisuus, puolustus, varautuminen, strateginen viestintä ja yhteydet elinkeinoelämän toimijoihin.

Kuva: Alina MacDonald

Kehittämisasiantuntija Soile Kauttio, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Niin vain kävi lokakuun 2020 alussa, että Soile Kauttio löysi itsensä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta vakituisesta virasta.

- Tässä tehtävässä kiinnostivat minua monipuoliset viestintä- ja asiakkuustehtävät. Aiemmin olen ollut viestintätehtävissä ELY-keskuksen maaseutuyksikössä ja TE-toimistossa. Tehtävässäni saan kehittää erityisesti sosiaalista mediaa ja rekrytointiviestintää. Lisäksi ELY-keskuksiin on tulossa uusi asiakkuusstrategia, jonka jalkauttamistyöhön pääsen mukaan, kertoo Kauttio työtehtävistään.

Koulutukseltaan Kauttio on tradenomi ja opiskelee parhaillaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa työnsä ohessa.

Korona-aika toi muutoksia myös Kauttion työhön, sillä hän on tehnyt etätöitä maaliskuusta 2020 lähtien.
- Ehdin olla viestintäasiantuntijan tehtävissä vain kuusi viikkoa, kun ELY-keskuksen etätyösuositus tuli. On mahtava mahdollisuus, että voi tehdä töitä kotona. Koneet ja ohjelmat toimii, joten ei ole mitään valittamista, hän sanoo. 

Kysyttäessä suositteleeko tuore kehittämisasiantuntija ELY-keskusta työnantajana, Kauttio toteaa, että ehdottomasti!
- ELY-keskus on hyvä työnantaja. Työnantaja tukee urakehitystä, itsensä kehittämistä ja onpa meillä työpaikan alakerrassa oma kuntosalikin. Ja kaupan päälle saa kivan ja kannustavan työyhteisön, päättää Kauttio.

Siltavastaava Olli Kilponen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Olen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen siltavastaava Olli Kilponen. Minulla on noin kymmenen vuoden työkokemus rakennusalan eri työtehtävistä mm. siltojen korjaus- sekä uudisrakentamisesta ja muutamien vuosien kokemus siltavastaavan virkatehtävän hoidosta valtiolla. Olen valmistunut yhdyskuntatekniikan insinööriksi Oulun ammattikorkeakoulusta ja diplomi-insinööriksi Oulun yliopistosta. Työkokemusta on kertynyt siltojen rakentamisen lisäksi mm. kaupan alalta ja rauhanturvaajan tehtävistä Kosovosta. 

Siltavastaavan työni Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa on haastavaa, ja tehtäväni ovat vastuullisia. Työtehtävissäni saan näköalapaikalta koordinoida kokonaisuutta, jonka jokaisen tehtävän hoidosta minulla on jonkin verran henkilökohtaista aiempaa kokemusta, tämä on osaltaan helpottanut työtehtävien hoitamista.

Ammattikorkeakoulussa pääaineeni oli infrarakentaminen. Oulun yliopistossa pääaineeni oli tuotannollisen toiminnan johtaminen. Aikoinaan opintojen ohessa tehdyt työni infrarakentamisen alalla sisälsivät paljon matkustamista. Perheellisenä ihmisenä etsin stabiilimpaa työpaikkaa, jonka löysin ELY-keskuksesta: Siellä oli auki silta-asiantuntijan tehtävä.

Aloitin ELY-keskuksessa työn silta-asiantuntijan työnimikkeellä syksyllä 2017. Tehtäviini kuului esimerkiksi siltojen tarkastus-, korjaus-, ja uusimisohjelmointia sekä suunnitelmien teettämistä. Työnimikkeeni vaihtui siltavastaavaksi, kun minusta tuli Lapin ELY-keskuksen inventointiyksikön projektipäällikkö, eli rakennutan nykyään myös siltatyömaita. Virkatehtävää hoitaessani kouluttaudun edelleen; Viimeksi suoritin Pohton oppisopimuskoulutuksen: Johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET).

Valtiolla on hyvät uramahdollisuudet, ja kannustus itsensä kouluttamiseen ja tietotaitojensa päivittämiseen. ELY-keskuksessa on aivan mahtavaa asiantuntijoiden keskinäinen verkostotoiminta, ja minulla on koko ajan käytössä valtakunnan parhaat alan asiantuntijat.


Joukkoliikenneasiantuntija Anne Vierimaa, Uudenmaan ELY-keskus

 Valtiolla uransa tehnyt Anne Vierimaa nauttii siitä, että työssään Uudenmaan ELY-keskuksen joukkoliikenneasiantuntijana hän on päässyt uudistumaan työn muuttuessa.

"Tässä työssä saa koko ajan uudistua, eikä rutiinia ole paljoa. Tilanne elää ja lainsäädäntö muuttuu. Kun on tuntunut siltä, että osaan jo kaiken, olen saanut edetä uusiin tehtäviin ELY-keskuksen sisällä ja niin haastaa itseäni", Vierimaa kertoo.

Vierimaa työskentelee liikennevastuualueella vastuualueenaan Kanta- ja Päijät-Hämeen sekä Itä- ja Keski-Uusimaan joukkoliikennepalvelujen hankinnat.

"Teen pääosin liikenteen suunnittelutehtäviä, kartoitan hankintatarpeita ja suunnittelen kilpailutettavia kohteita ja teen hankintapäätökseen liittyviä tehtäviä. Työhön liittyy henkilöliikennetyöryhmien jäsenyys, joissa keskustellaan alueen kuntien ja välillä myös liikenteenharjoittajien kanssa, tiedotetaan ja muun muassa suunnitellaan hankintoja", hän kuvailee.

Työskentely joukkoliikenneyksikössä tehdään työpareittain ja Vierimaa kehuu työkavereitaan todella mukaviksi.

Vierimaa on työskennellyt Uudenmaan ELY-keskuksessa sen perustamisesta lähtien eli vuodesta 2010. Sitä ennen hän hoiti samoja tehtäviä Etelä-Suomen lääninhallituksessa. Vierimaa onkin tehnyt valtiolla töitä jo vuodesta 1991 aloittaen uransa Helsingin kihlakunnan rekisteritoimistossa (myöhemmin Helsingin maistraatti). Vuonna 2001 hän siirtyi Etelä-Suomen lääninhallitukseen työskennellen ensiksi sivistysosastolla ja siirtyen siitä muutaman vuoden jälkeen liikenneosastolle liikennesihteeriksi.

"ELY-keskuksen aloittaessa minusta tehtiin suunnittelija, jolloin tehtävät laajenivat ja kaksi vuotta sitten etenin joukkoliikenteen asiantuntijaksi, jolloin mukaan tuli liikenteen suunnittelu", Vierimaa toteaa.

Ennen valtiolle siirtymistään hän ehti työskennellä niin kaupan kuin ravintolankin alalla ja tehdä toimistotehtäviä yksityisellä sektorilla.

Vierimaa toteaa, ettei alalle ole paljoa koulutusta, vaan sen oppii työn ohessa. Vierimaa on opiskellut Helsingin kauppaoppilaitoksessa toisen asteen kaupallisen tutkinnon. Nyt hän suoritti juuri ELY-keskuksille ja Traficomille räätälöidyn joukkoliikenteen täydennyskoulutuksen Hämeen ammattikorkeakoulussa työn ohessa.

"En nuorempana ollut koskaan ajatellut siirtyväni valtiolle töihin, mutta kun tarpeeksi kiinnostava työ tuli vastaan, päätin hakea. Valtio on aina ollut turvallinen ja vakaa työnantaja, jossa töitä riittää. Uudenmaan ELY-keskuksessa on ammattitaitoista väkeä ja sekin on mielenkiintoista, että olemme niin monialainen työpaikka: joku tutkii vesistöjä, toinen myöntää yritystukia ja palkkaturvaa, joku valvoo laitoksia, siinä missä osa hoitaa tienpitoa ja toiset joukkoliikennettä. Monialaisuus on mielenkiintoista", Vierimaa kiteyttää.

Päivitetty: 05.10.2022