Harjoittelijaksi ELY-keskukseen 

ELY-keskuksista löytyy monipuolisesti harjoittelupaikkoja eri puolilta Suomea ja erilaisille koulutustaustoille. Harjoittelut ajoittuvat pääosin kesäkuukausille ja kestävät usein 3–6 kuukautta. 

Harjoittelupaikkoja voit etsiä esimerkiksi Aarresaari.net sekä Valtiolle.fi -palveluista tai oman oppilaitoksesi urapalveluiden kautta. Voit myös itse lähestyä virastoa ja ehdottaa harjoittelua. 

Harjoittelu on hyvä keino saada kokemusta työelämästä. Harjoittelun kautta luot tulevaisuuden kannalta tärkeitä verkostoja, ja voit saada jopa pitkäaikaisemman työpaikan. 
 

Harjoittelijoiden kokemuksia

 • Reeta Värttö, Hämeen ELY-keskus, johdon tuki ja yhteiset -yksikkö: 

  "Opiskelen Itä-Suomen yliopistossa julkisoikeutta ympäristöoikeus pääaineena ja valmistuin viime lukuvuonna hallintotieteiden kandiksi. Hain ELY-keskukseen harjoitteluun, sillä paikka vaikutti vastaavan ajatustani siitä, millaisia työtehtäviä haluaisin valmistumisen jälkeenkin päästä tekemään.

  Opintojen kautta ELY-keskus oli itselleni ennestään tuttu toimija, mutta harjoittelussa toivoin tutustuvani organisaation toimintaan laajemmin sekä ymmärtäväni sitä kokonaisuutena paremmin. Työtehtäviltä odotin sitä, että pääsen tekemään monipuolisesti avustavia lakimiehen tehtäviä sekä kehittämään osaamistani. Odotukset todellakin täyttyivät.

  Hämeen ELY-keskuksessa minut otettiin harjoittelijana heti hyvin vastaan. Iso osa harjoittelukokemusta ja ylipäätään tätä kesää on ollut se, että olen päässyt kunnolla työporukkaan mukaan. Harjoittelu on ollut oikeastaan monipuolisempi kuin osasin ajatellakaan.

  Työtehtäväni koostuvat esimerkiksi erilaisista selvitystehtävistä ja asiakirjojen, kuten kehotus- ja kuulemiskirjeiden laatimisesta. Toisinaan työskentelen itsenäisesti ja toisinaan käymme palavereissa asioita läpi yhdessä. Teemme paljon yhteistyötä sekä talon sisällä että ulkoisten toimijoiden kanssa. Olen päässyt mukaan myös käräjäoikeuden pääkäsittelyihin sekä rakennussuojelukatselmukseen, mikä on ollut todella mielenkiintoista ja tuonut kivaa vaihtelua työpäiviin.

  Erityisen mielekästä harjoittelussa on ollut se, että minulle annetaan vastuuta ja tekemiseeni luotetaan. Tietysti alussa oli paljon uutta opittavaa, mutta apua ja tukea sai aina tarvittaessa ja itsenäiseen tekemiseen pääsi kiinni nopeasti.

  Harjoittelu tukee hyvin ympäristöoikeuden opintojani, sillä olen saanut kokemusta laajasti eri ympäristölakien soveltamisesta. Työskentely täällä on ollut positiivinen kokemus ja voisin ehdottomasti kuvitella työskenteleväni ELY-keskuksella valmistumisen jälkeenkin."
   

 • Hilja Ingerö, Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristönsuojeluyksikkö: 

  "Opiskelen Turun yliopistossa biologiaa ja syksyllä alkavatkin maisterivaiheen opinnot, joissa suuntaudun ekologiaan. Toimin kesän Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen ympäristönsuojeluyksikössä harjoittelijana.

  Biologian opiskelijana olen pitänyt ELY-keskusta kiinnostavana tulevaisuuden työllistymisen vaihtoehtona. Tämän vuoksi onkin ollut kiva tutustua ELY-keskuksen ympäristöpuolen toimintaan tarkemmin ja nähdä, mitä kaikkea täällä oikeasti tehdään.

  Työtehtäväni keskittyvät pääasiassa vesilain mukaisiin valvontatehtäviin, kuten ruoppaus-, alitus- ja ojitusilmoituksien tarkastamiseen. Suoritan myös maastokäyntejä näihin kohteisiin. Maastokäynneillä tarkastetaan, että esimerkiksi vesilain mukaista lupaa vaatineita ojituksia ei ole tehty ilman aluehallintoviraston lupaa. Vaikka työskentelen vesilain valvonnassa, olen päässyt mukaan myös esimerkiksi eläinsuojakäynnille. Yksi mieleenpainuvimmista työtehtävistäni on ollut eräs maastokäynti saaristossa, jossa pääsimme veneilemään aurinkoisessa säässä.

  Parasta työtehtävissä on monipuolisuus, kun pääsee sekä maastoon että tekemään niin sanotusti siistiä sisätyötä. Molemmat puolet työstä kiinnostavat minua myös tulevaisuudessa, sillä on kiva saada vaihtelua työpäiviin. Koen harjoittelun tukevan hyvin opintojani, sillä luen pitkänä sivuaineena ympäristötiedettä ja harjoittelun myötä olen saanut sellaista käytännön asiantuntijakokemusta esimerkiksi vesilaista, mitä ei opintojen kautta saa. Harjoittelu on myös vahvistanut tunnetta siitä, että tämä olisi yksi kiinnostava tulevaisuuden uravaihtoehto."

 • Helmi Ylitalo, Pohjois-Savon ELY-keskus, liikennejärjestelmäyksikkö: 

  "Opiskelen Tampereen yliopistossa hallintotieteitä, pääaineena kunta- ja aluejohtaminen. Syksyllä alkaa neljäs opintovuoteni.

  Kun hain ELY-keskukseen harjoitteluun, minulla ei ollut tarkkoja ennakko-odotuksia siitä, millaista työskentely ELY-keskuksessa on. Minua kuitenkin kiinnostaa julkinen hallinto sekä liikenneasiat, joten sitä kautta kiinnostuin hakemaan tänne harjoitteluun. Toivoin, että tehtäväalue olisi laaja ja monipuolinen, ja sitä se on ollutkin.

  Olen päässyt monipuolisesti tutustumaan yksikön tehtäviin avustamalla yleisesti erilaisissa työtehtävissä kuten liikenneturvallisuustoimenpiteissä ja Itä-Suomen liikennestrategian analyysissa. Lisäksi olen tarkastellut potentiaalisia kylätiekohteita sekä päässyt näkemään ihan paikan päällä, miten eri hankkeita alueella toteutetaan. Kyläteiden potentiaalitarkastus on ollut erityisen mieluisaa, sillä siinä on saanut paljon vastuuta.

  Työskentely on pitkälti itsenäistä, mutta yksinäistä ei koskaan ole. Työkaverit olivat alusta asti innostuneita ja vastaanottavaisia. Huomaa, että täällä on pitkäaikainen harjoittelijakulttuuri, kun harjoittelijat osataan ottaa näin hyvin huomioon.

  Harjoittelussa olen saanut laajaa perehdytystä myös sellaisista tehtäväalueista, jotka eivät näy omissa työtehtävissä. Mieleenpainuvimpia kokemuksia harjoittelun aikana on ollut päästä maastokäynnille katsomaan, miten esimerkiksi teiden rakentaminen tapahtuu käytännössä. Työmaalla näki, miten projekti toteutetaan ja miten urakoitsijat työskentelevät. Se oli uusi ja opettavainen kokemus.”

 • Ilpo Kähkönen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, maaseutu ja energia -yksikkö: 

  ”Opiskelen ammattikorkeakoulussa agrologiksi ja suoritan opintoihini kuuluvan harjoittelun Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen maaseutu ja energia -yksikössä. Agrologiopinnoissa suuntaudun yrittäjyyteen, sillä haaveeni on kehittää omaa marjatila.

  Ennen harjoittelua minulla oli tietty ennakkokäsitys siitä, että valtion virastossa työskentely olisi jotenkin jäykkää ja vakavaa. Harjoittelu muutti täysin tätä käsitystä, sillä täällä onkin paljon rennompaa ja mukavampaa kuin olin kuvitellut.

  Työskentelen tuki ja tarkistus -ryhmässä, jossa työtehtäviini kuuluu mm. maastomittauksia ja eläinvalvontoja sekä raportointia ja selvityksiä. Pidän siitä, että työ vaihtelevaa. Saa olla sekä sisällä toimistolla että ulkona maastossa.

  Harjoittelussa on päässyt hyvin näkemään käytännössä viljelytoiminnan hallinnollista puolta, mistä on varmasti hyötyä tulevalla viljelijäuralla tai esimerkiksi neuvontatyössä. On herännyt myös sellainen olo, että ELY-keskuksessa voisi työskennellä esimerkiksi osa-aikaisena oman viljelytyön ohella.

  Täällä ei ole oikeastaan edes tuntunut siltä, että olisin harjoittelija, vaan pikemminkin kuin kuka tahansa uusi työtekijä. Mielestäni se kertoo tämän olevan hyvä paikka työskennellä, kun monet kesätyöntekijät ovat jääneet tänne pidemmäksi aikaa töihin.

  Tämä on mitä parhainta hommaa tällaiselle, joka tykkää reippailla ja touhuta ulkona, sekä tykkää vaihtelevista päivistä. Ja huonolla kelillä voi kuitenkin tehdä paperihommia toimistolla.”

 • Jonna Laitila, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, INSPECT-hanke: 

  ”Opiskelen viestintää Vaasan yliopistossa ja nyt syksyllä alkaa viides vuosi opintoja. Toimin Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen luonnonsuojeluyksikössä INSPECT-hankkeen viestintäharjoittelijana. Tämä on ensimmäinen harjoitteluni ja oman alan työkokemukseni.

  ELY-keskus oli ennestään itselleni melko tuntematon organisaatio, vaikka toki tutustuin sen toimintaan hieman etukäteen ennen harjoittelua. Virastossa työskentelystä oli ennen melko harmaa mielikuva. Sellainen, että täällä tehdään vaan töitä toimistossa kahdeksasta neljään. Oli yllätys huomata, että tämä ei olekaan yhtään sellaista, vaan ihmiset käyvät esimerkiksi maastossa ja tekevät paljon muutakin, kuin pelkkää toimistotyötä.

  Omiin työtehtäviini kuuluu INSPECT-hankkeen sosiaalisen median sisällön tuottaminen ja päivittäminen sekä tiedotusmateriaalien, kuten näyttelyjulisteiden suunnittelu ja tuottaminen. INSPECT on Suomen ja Ruotsin välinen yhteishanke, joka keskittyy haitallisten vieraslajien jättipalsamin ja kurtturuusun torjuntatyöhön. Kolmivuotisessa hankkeessa on mm. testattu erilaisia torjuntakeinoja ja tiedotusmenetelmiä.

  Hankkeessa on myös muita harjoittelijoita ja olemmekin yhdessä päässeet järjestämään esimerkiksi vieraslajien torjuntatalkoita, mikä on ollut hauskaa. Harjoittelussa olen viestintätehtävien lisäksi oppinut paljon uutta myös muiden alojen asiantuntijoiden kautta ja erityisesti luonnonsuojelusta olen saanut paljon uutta tietoa. Harjoittelu on vahvistanut tunnetta siitä, että haluan työskennellä viestinnän parissa, ja tämän kaltainen työ voisi olla yksi vaihtoehto.”

 • Jussi Vähäpesola, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, yrityspalvelukeskusyksikkö: 

  ”Olen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen yrityspalvelukesksessa sekä työllisyys ja osaaminen -yksikössä harjoittelijana. Häärään siis molemmissa yksiköissä, mutta enimmäkseen olen kuitenkin työskennellyt yrityspalvelukeskuksessa. Yrityspalvelukeskus tarjoaa julkisia asiantuntija- ja rahoituspalveluita yrityksille.

  Opiskelen Tampereen yliopistossa hallintotieteitä pääaineena julkishallinnon tutkimus. Minua kiinnostaa erityisesti aluekehittäminen ja alueiden elinvoimaisuuden edistäminen, joten olin erittäin innostunut harjoittelusta, sillä tämäkin elinkeinonäkökulman osalta liittyy aiheeseen.

  Teen töitä pääasiallisesti toimistolla. Työtehtäviäni ovat olleet esimerkiksi asiakas- ja yrityskyselyjen laadinta sekä kyselyn tuloksien purkaminen ja raportointi yksikölle. Esimerkiksi työllisyyden edistäminen ja työhyvinvoinnin ajankohtaiset kysymykset ovat teemoja, joiden parissa olen tämän kesän tehnyt selvitystyötä Etelä-Pohjanmaan alueella. Lisäksi olen päässyt maakuntamatkailemaan haastattelureissujen muodossa, kun olemme kartoittaneet erilaisten yritysten kehittämispyrkimyksiä, kasvu- ja kehittämispotentiaaleja sekä palvelutarpeita. Nämä haastattelut olen sitten litteroinut ja koostanut niistä yritystarinoita. Yrityskäynnit ovat kehittäneet valokuvaus- ja videointitaitojani. Lisäksi olen kehittynyt kirjoittamisessa ja oppinut erilaisten järjestelmien käyttöä. Myöhemmin pääsen vielä kehittämään yrityspalvelukeskuksen Eppu-chatbottia.

  Tutkintoni kautta julkishallinnolliset organisaatiot ovat tuttuja, mutta vain hyvin yleisellä tasolla. Täällä harjoittelussa olen oikeasti päässyt sisälle siihen, miten valtionhallinto kokonaisuudessaan toimii. Aikaisemmin ELY-keskuksen työ on ollut itselleni aika ”näkymätöntä” ja tältä osin viraston toimenkuvaan liittyi myös jonkin verran epäselvyyksiä. Nyt olen myös konkreettisesti pääsyt näkemään, mitä hallintotieteilijät voivat esimerkiksi tehdä valmistumisen jälkeen. Sitä kautta tämä myös motivoi suunnittelemaan omia opintoja ja kurssivalintoja sen mukaan, minkä aiheen pariin tulevaisuudessa haluaa työllistyä.

  Tämä harjoittelu on tuonut arvokasta osaamista ja luo varmasti tulevaisuudelle uusia mahdollisuuksia. Tärkein oivallus harjoittelun aikana näin parin etävuoden jälkeen on ollut se, miten tärkeitä aidot vuorovaikutustilanteet ovat. Niillä on merkittävä vaikutus jaksamiseen, motivaatioon ja kykyyn vastaanottaa tietoa. Myös epäviralliset vuorovaikutustilanteet esimerkiksi kahvihuoneessa ovat merkityksellisiä ja opettavaisia, ja niissä kannattaa olla aidosti läsnä.”

 • Veera Niutanen, Kainuun ELY-keskus: 

  ”Opiskelen Jyväskylän yliopistossa suomen kielen ja kirjallisuuden opettajaksi ja olen tämän kesän Kainuun ELY-keskuksen viestintätiimissä harjoittelussa. Ennestään ELY-keskus ei ollut kokonaisuudessaan kovinkaan tuttu, mielikuva liittyi lähinnä vain liikenteen vastuualueen tehtäviin. Harjoittelu oli siis vähän hyppy tuntemattomaan.

  Harjoittelun aikana ELY-keskuksen toiminnan laajuus on yllättänyt. En osannut etukäteen hahmottaa, miten laajalle toiminta ulottuu. Minut on tutustutettu laajasti koko toimintaan ja olen päässyt esimerkiksi mukaan maastokäynneille. On ollut mielenkiintoista nähdä, mitä myös muissa yksiköissä tehdään.

  Työtehtäväni ovat painottuneet sosiaaliseen mediaan eli olen suunnitellut ja päivittänyt sisältöä Kainuun ELY-keskuksen somekanaville ja blogiin. Olen myös auttanut asiantuntijoita tiedotteiden laatimisessa, päivittänyt blogin ulkoasua ja oikolukenut tekstejä. Käytännön tehtävien lisäksi olen päässyt osallistumaan kaikenlaiseen yhteiseen suunnittelutyöhön.

  Olen oppinut paljon uutta tekstinkäsittelystä ja eri tekstilajeista. Yksi aivan uusi tekstilaji, jonka parissa pääsin työskentelemään, oli esimerkiksi podcastin käsikirjoitus. Ylipäätään organisaatioviestinään tutustuminen ja eri tekstilajien hallitseminen on varmasti hyödyksi tulevaisuuden opettajan ammattia ajatellen. ”

 • Mika-Matti Maisonvaara, Lapin ELY-keskus, vesitalousyksikkö: 

  ”Opiskelen metsätalousinsinööriksi ja teen Lapin ELY-keskukselle opinnäytetyötä kesän aikana. Olen itseasiassa suorittanut kaksi harjoittelua ELY-keskuksella jo aikaisempina kesinä, joten paikka oli ennestään tuttu. Ei tarvinnut siis paljoa jännittää, kun oli tuttuja naamoja vastassa. Yksikkö tosin vaihtui nyt luonnonvarayksiköstä vesitalousyksikköön.

  Opinnäytetyöni aiheena on Tuomijärven valuma-alueen kunnostustarpeen arviointi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että teen valuma-alueelle tarkistusta ja etsin sitä kuormittavia tekijöitä. Projekti alkoi aineistonkeruulla ja ensimmäiset viikot kuluivat sen selvittämisessä ja opettelussa, että mistä mikäkin tieto löytyy.

  Olen oppinut paljon erilaisien paikkatietosovellusten käyttöä ja niistä on ollut paljon hyötyä opinnäytetyön tekemisessä. Jos tekisin tämän opinnäytetyön itsenäisesti, jäisi se paljon vajavaisemmaksi, kun ei olisi näitä sovelluksia käytössä. Sovellusten kautta esimerkiksi katson, missä niiden mukaan esiintyy kuormitusta valuma-alueelle. Sen jälkeen käyn maastossa tarkastamassa, pitääkö havainto paikkansa.

  Opinnäytetyöprojektin kautta pääsen tekemään oikeastaan samanlaisia tehtäviä, joita täällä tehdään paljon muutenkin. Se on ollut mielenkiintoista ja kivaa. Pidän myös työn joustavuudesta, että voin oikeastaan itse päivittäin päättää, työskentelenkö etänä, toimistolla vai maastossa.

  Tämä on kolmas vuoteni saman aihealueen parissa. Aikaisemmat harjoittelut ja opinnäytetyön tekeminen ovat vahvistaneet kiinnostusta juuri vesiensuojelua ja elinympäristöjen parantamista sekä yleisesti luonnonsuojelua kohtaan. Metsätalouspuolen opinnoissa nämä aiheet eivät ole tulleet niin vahvasti esille, joten tässä on saanut osaamista ikään kuin laatikon ulkopuolelta. ”

 • Veera Röyttä, Pohjanmaan ELY-keskus, johdon tuki ja yhteiset -yksikkö: 

  ”Viestintätieteiden opinnot jatkuvat syksyllä maisterivaiheen merkeissä Vaasan yliopistossa. Kesän olin Pohjanmaan ELY-keskuksessa viestintäharjoittelijana. Sain lukioaikana viestintäkokemusta tehdessäni paikallislehteä, mutta tämä harjoittelu oli ensimmäinen varsinainen oman alan työkokemukseni.

  Luen sivuaineena aluetieteitä ja sitä kautta minulla oli käsitys julkisten organisaatioiden toiminnasta ja ELY-keskuskin oli jokseenkin tuttu toimija. Käytännön tehtävät olivat kuitenkin aika tuntemattomia, enkä siksi täysin tiennyt, mitä kaikkea on vastassa. Etukäteen jännitti, miten tulen sisäistämään kaikki asiat, kun aiheet voivat olla itselleni aivan uusia.

  Lopulta se ei ollutkaan niin monimutkaista. Yllätyin, että virastossa työskentely ei olekaan tosi jäykkää ja virallista, vaan se olikin aika rentoa ja joustavaa. Työtehtäviini kuului monipuolisia viestintätehtäviä, kuten somen päivittämistä, tiedotteiden tekemistä, viestintäsuunnitelman laatimista sekä Talent Boost Summit -tapahtuman viestintää.

  Yksi mieluisimpia työtehtäviä oli kuvapankin uudistaminen, sillä harrastan vapaa-ajalla valokuvaamista. Pidin myös esimerkiksi haastattelutehtävistä, sillä niissä pääsi tapaamaan uusia ihmisiä.  Harjoittelussa pääsin viemään opinnoista tuttua teoriaa käytäntöön sekä opin tuntemaan omaa työminääni, eli tunnistamaan esimerkiksi, missä olen hyvä ja missä voisin vielä kehittyä.  

  Työpaikkana ELY-keskus oli mukava ja joustava. Pystyin itse räätälöimään päivien ja viikkojen sisältöjä ja aikatauluja. Mahdollisuus päästä toimistolta välillä muihin maisemiin oli myös virkistävää. Kävin esimerkiksi Uudessakaarlepyyssä haastattelukeikalla sekä pääsin mukaan peltovalvontakäynnille.

  Kesän aikana oli ajankohtaista maisteriohjelman valinnan miettiminen. Harjoittelu vaikutti ajatuksiini siten, että organisaatioviestintä ainakin kiinnostaa entistä vahvemmin ja uskon, että sen opit olisivat hyödyksi juuri tällaisessa työssä.”

 • Fanny Ahonen, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, pohjaveden suojelu: 

  ”Valmistun syksyllä geologian maisteriksi Åbo Akademista pääaineena ympäristögeokemia. Olen työskennellyt kesän ajan harjoittelijana Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa pohjaveden suojelun ryhmässä. Olen todella iloinen, että sain oman alan kesätöitä vielä näin opintojen loppuvaiheessa.

  Suurimman osan työajasta olen maastossa kartoittamassa pohjavesiputkia ja -kaivoja. Kartoittaminen tarkoittaa siis sitä, että katson kartalta havaintoputkien ja -kaivojen koordinaatit ja tarkistan, pitävätkö ne paikkansa. Sitten mittaan havaintopaikoilla erilaisia ominaisuuksia, kuten pohjaveden korkeutta. Parasta työtehtävissä on se, että saan olla paljon ulkona ja tutustua Pohjanmaan alueeseen, joka ei ennestään ollut kovin tuttua.

  Harjoittelun aikana olen päässyt tekemään relevanttia oman alan työtä, sillä pohjavedet liittyvä geologiaan. On ollut todella mielenkiintoista työskennellä aiheen parissa. Työssä on oppinut myös paljon sellaista, mitä ei opinnoissa ole käsitelty. Harjoittelussa puolestaan on ollut hyötyä paikkatieto-ohjelmien osaamisesta, jota opinnoista on saanut.

  Geologia on laaja aihe, enkä ole vielä varma, mitä tulevaisuudessa haluan alalla tehdä. Haluan kokeilla erilaisia vaihtoehtoja ja löytää oman juttuni. Harjoittelu on toki herättänyt ajatuksia, että olisiko tämä sellaista, mitä haluaisin tehdä myös tulevaisuudessa.

  Harjoittelun aloittaminen oli helppoa, kun ohjaajani perehdytti minut työtehtäviini perusteellisesti. Jos jokin on ollut epäselvää, on voinut matalalla kynnyksellä kysyä neuvoa muilta ryhmäläisiltä. Vaasan toimipisteellä on myös todella mukava ja ystävällinen tunnelma, ja on aina tervetullut olo, kun menee työskentelemään toimistolle. ”

 • Ninni Laukkanen, Kainuun ELY-keskus, ympäristön kehittämisen yksikkö: 

  ”Olen ollut kuluneen kesän ajan harjoittelussa Kainuun ELY-keskuksessa ympäristön kehittämisen yksikössä. Opiskelen yliopistossa maantiedettä ja olenkin juuri valmistumisen kynnyksellä. Pääaineeni luonnonmaantieteen ohella olen opiskellut sivuaineeksi ympäristönsuojelua sekä lisäksi tilastotieteiden ja geoinfografiikan kokonaisuuksia. Viime kesänä kirjoitin gradun toimeksiantona, mutta varsinaista oman alan työkokemusta minulla ei ennen tätä harjoittelua ollut.

  Innostuin hakemaan juuri tähän harjoittelupaikkaan, sillä työnkuvaa ei ollut määritelty spesifisti vain yhteen aihepiiriin. Olin nähnyt myös muita tarjolla olevia harjoittelupaikkoja ELY-keskukselta, mutta monissa niistä työnkuva oli määritelty ja rajattu tarkemmin. Koska en itse vielä tarkalleen tiedä, minkälaisten työtehtävien parissa haluan työskennellä tulevaisuudessa, tuntui tällainen yleisharjoittelupaikka sopivammalta.

  Työtehtävät ovat olleet yllättävän monipuolisia. Olen työskennellyt esimerkiksi arkiston parissa, luonut muille asiantuntijoille heidän tarvitsemiaan karttoja, päässyt käymään turvetuotannon määräaikaistarkastuksella sekä auttanut siihen liittyvän tarkastuskertomuksen kirjoittamisessa. Heinä- ja elokuun aikana kävin kerran viikossa sinileväkierroksella, eli Kainuun uimarannoilla tarkastamassa levätilanteen. Työtehtävät ovat olleet sopivan erilaisia ja pidän erityisesti maastopäivistä. Toisaalta myös toimistolla on ollut mukava työskennellä, sillä siellä näkee työkavereita ja yhteishenki toimistollamme on todella hyvä.

  Rohkaisen opiskelijoita hakemaan harjoitteluun jo opintojen alkuvaiheessa, sillä silloin harjoittelusta saa parhaan hyödyn opintoihin. Harjoittelun perusteella voi esimerkiksi suunnata kurssivalintoja siihen suuntaan, mikä työelämässä kiinnostaa. Myös kursseissa on helpompi yhdistää teoriaa käytäntöön, kun on jo jotain kokemusta.

  Harjoittelusta itselleni jäi mieleen havainto siitä, että mitään ei oikeastaan tarvitse osata valmiiksi. Opinnot luovat hyvän pohjan, mutta varsinainen oppiminen tapahtuu töissä tekemällä. Apua voi aina kysyä ja asioita tehdään myös paljon yhdessä. Ammattilaisetkin kysyvät toisiltaan neuvoja ja näkemyksiä, eikä ole vain yhtä oikeaa tapaa tehdä asioita. Meillä ainakin on ollut täällä todella kannustava porukka.

  Harjoittelupaikat ovat myös hyvä mahdollisuus saada ikään kuin jalkaa oven väliin. Minullekin poiki tästä harjoittelusta vuoden lisäsopimus ELY-keskukselle, eli jatkan näissä hommissa vielä harjoittelun jälkeen. Tuskin olisin saanut kyseistä paikkaa, jos en olisi hakenut tähän harjoitteluun. Kannattaa siis rohkeasti hakea harjoittelupaikkoja!”

 • Emma Koskinen, Kainuun ELY-keskus: 

  ”Opiskelen Oulun yliopistossa biologiaa, syksyllä alkaa viides opintovuosi. Olen harjoittelijana Kainuun ELY-keskuksessa ympäristövastuuyksikössä. Yliopiston kautta tiesin ELY-keskuksen työmahdollisuuksista jotain, mutta aika vähän. Kun kuulin muiden työntekijöiden työtehtävistä ja koulutustaustoista huomasin, miten monipuolista toiminta onkaan.

  Itse työskentelen Helmi-ohjelmassa pienvesien parissa. Työtehtäväni koostuvat purojen ja lähteiden maastoinventoinneista, joissa mitataan esimerkiksi purouoman leveyttä ja syvyyttä, tarkastellaan kasvillisuutta, arvioidaan virtaamaa sekä luonnontilaa ja mahdollisesti sitä heikentäviä tekijöitä. Toimistolla nämä tiedot sitten tallennetaan tietojärjestelmiin.

  Harjoittelu ja opinnot tukevat toisiaan hyvin. Kasvien tunnistamisesta ja ekologiasta on ollut hyötyä työtehtävissä, mutta olen myös oppinut paljon uutta. Harjoittelu on myös vahvistanut tunnetta siitä, että olen oikealla alalla ja voisin myös kuvitella tekeväni tällaista työtä jatkossakin.

  Erityisesti mieleen on jäänyt kaikki maastokokemukset. Luonnossa liikkuessa ei koskaan tiedä, mitä tulee vastaan, joten päivät ovat olleet aina erilaisia ja yllätyksellisiä.”

 • Eliina Ahlroth, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Kipsi-hanke: 

  ”Opiskelen kolmatta vuotta maantiedettä Turun yliopistossa ja olen kiinnostunut erityisesti vesistö- ja maatalousasioista sekä ympäristönsuojelusta. Olin kesän ELY-keskuksessa vesistöyksikön Kipsi-hankkeessa harjoittelussa. Kipsi-hanke on saaristomeren suojeluhanke, jossa pyritään vähentämään fosforipäästöjä levittämällä pelloille kipsiä. Tämä harjoittelu oli ensimmäinen oman alan työkokemukseni ja oikeastaan ainoa paikka, johon hain, sillä en odottanut vielä toisen vuoden jälkeen pääseväni oman alan töihin.

  Harjoittelupaikasta tiesin etukäteen sen verran, että tulen tekemään toimistotyötä, ja paikkatietotyö oli tuttua opintojeni kautta. Tiesin ELY-keskuksen vastuualueista, mutta en sen tarkemmin kaikesta toiminnasta. On ollut opettavaista nähdä, mitä kaikkea täällä tehdään.

  Harjoittelussa oli joustava ja rento ilmapiiri. Toimistotyön lisäksi pääsin mukaan kenttätöihin, kuten tarkastamaan vedenlaadun mittareita. Se toi työhön kivaa vaihtelua. Heti alussa pääsin myös osallistumaan erilaisiin seminaareihin sekä vesiensuojelupäiville.

  Työtehtäviäni olivat mm. karttapalvelujen päivittäminen sekä mahdollisten kipsipaikkojen analysointi.  Olin myös mukana maanviljelijöille suunnatun kipsihankehaun päätöksenteossa sekä kaikenlaisissa muissa hankkeen asioissa.

  Minulle oli ennen harjoittelua jo selkeää, että haluan työskennellä tämän aihealueen parissa. Harjoittelun myötä myös tämä hanke voisi kiinnostaa jatkossakin. Parasta harjoittelussa oli, kun pääsin juttelemaan oman alan ihmisten kanssa sekä näkemään, millaisia työtehtäviä he tekevät ja millaiseen työelämään tulen jatkossa työllistymään.”

Päivitetty: 17.11.2023