Arbetstillstånd för arbete på vägområde

Om du planerar arbete i anknytning till landsväg eller arbete som sker på vägområde och som kräver trafikdirigering och varning med vägmärken behöver du NTM-centralens tillstånd. Också arbeten av engångskaraktär, såsom arbeten i anknytning till underhåll av kablar och kommunaltekniska anordningar, kräver arbetstillstånd.

Arbetstillståndet ingår i NTM-centralens anslutnings- och informationsmärkestillstånd samt i avtal om placeringen av kablar, ledningar och rör på vägområde. Därför behöver du inte ansöka separat om arbetstillståndet.

Skicka ansökningen med bilagor till Birkalands NTM-central, PB 297, 33101 Tammerfors eller med e-post: kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi. Bilagor som behövs är:

  • utdrag ur grundkarta
  • utdrag ur plankarta
  • planritningar
  • trafikregleringsplan

Till beslutets giltighetstid, kan av grundad anledning, en avgiftsfri förlängning beviljas. Den förlängda giltighetstidens längd beror på ifrågavarande arbete. Begäran  om förlängd giltighetstid, bör göras skriftligt under beslutets giltighetstid och inga andra ändringar till beslutet är möjliga. Övriga ändringar behandlas som en ny ansökan.

REGIONAL INFORMATION

Arbetstillstånd för arbete på vägområde

Om du planerar arbete i anknytning till landsväg eller arbete som sker på vägområde och som kräver trafikdirigering och varning med vägmärken behöver du NTM-centralens tillstånd. Också arbeten av engångskaraktär, såsom arbeten i anknytning till underhåll av kablar och kommunaltekniska anordningar, kräver arbetstillstånd.

Arbetstillståndet ingår i NTM-centralens anslutnings- och informationsmärkestillstånd samt i avtal om placeringen av kablar, ledningar och rör på vägområde. Därför behöver du inte ansöka separat om arbetstillståndet.

Skicka ansökningen med bilagor till Birkalands NTM-central, PB 297, 33101 Tammerfors eller med e-post: kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi. Bilagor som behövs är:

  • utdrag ur grundkarta
  • utdrag ur plankarta
  • planritningar
  • trafikregleringsplan

Till beslutets giltighetstid, kan av grundad anledning, en avgiftsfri förlängning beviljas. Den förlängda giltighetstidens längd beror på ifrågavarande arbete. Begäran  om förlängd giltighetstid, bör göras skriftligt under beslutets giltighetstid och inga andra ändringar till beslutet är möjliga. Övriga ändringar behandlas som en ny ansökan.


Uppdaterad