Tillfälliga informationsskyltar

Med tillfälliga informationsmärken avses märken som är avsedda för vägvisning till mötes-, informations-, nöjes-, bröllops- eller dylika evenemang  eller ett samhälleligt, politiskt eller annat ideelt evenemang. Ett tillfälligt informationsmärke kan endast gälla ett tidsmässigt begränsat evenemang. 

För tjänster eller produkter som anknyter sig till företagsverksamhet är det ej tillåtet att reklamera med tillfällig annonsering. Företags tillfälliga kampanjer räknas inte heller som tillfällig annonsering.

Om försäljningsverksamhet på en landsvägs rast- eller parkeringsplats har beviljats tillstånd, kan man samtidigt bevilja tillstånd för att sätta upp tillfälliga informationsmärken.

Tillfälliga informationsmärken kräver inte anmälningsförfarande enligt 52 § i lagen om trafiksystem och landsväga, men vid placeringen av skyltarna ska Trafikverkets föreskrift om reklam och annonsering invid vägar följas.

Annonsens utseende och storlek:

 • Annonsen får inte omfatta innehåll, beteckningar eller färgskalor som används i vägmärken enligt vägtrafikförordningen. Annonsen får inte blända eller ha reflekterande material eller ytor.
 • Annonsen får inte vara belyst eller självlysande.
 • Maximistorleken på en annons som placeras i ett vägområde är 80 cm * 120 cm. En annons kan innehålla vägledande element, såsom riktningen mot (pilmarkering) och avståndet till objektet.

Minimiavstånd och montering:

 • Annonsen ska placeras vinkelrätt mot vägen på så sätt att den helt och hållet finns åtminstone en meter från vägrenens yttre kant.
 • Annonsen ska kunna uppsättas eller monteras på så sätt att den hålls stadigt på plats och inte faller.
 • Det är förbjudet att fästa en annons på en trafikregleringsanordning, en bro eller annan struktur på en landsväg, ett bullerhinder eller på en bro över en landsväg. Det är tillåtet att fästa en annons på en belysningsstolpe, så länge som detta görs på så sätt att stolpen inte skadas.

Tillfälliga annonser får sättas upp högst en månad före evenemanget i fråga och de ska avlägsnas inom en vecka efter evenemanget.

Om evenemanget orsakar exceptionellt mycket trafik, läs sidan Evenemang på vägområde (länk under Genvägar).

Informationsskyltar som äventyrar trafiksäkerheten eller väghållningen eller som satts upp i strid mot föreskriften avlägsnas. Kostnaderna för avlägsnandet kan tas ut av uppsättaren.

Exempel på tillfälliga informationsskyltar

Exempel på tillfälliga informationsskyltar

REGIONAL INFORMATION

Tillfälliga informationsskyltar

Med tillfälliga informationsmärken avses märken som är avsedda för vägvisning till mötes-, informations-, nöjes-, bröllops- eller dylika evenemang  eller ett samhälleligt, politiskt eller annat ideelt evenemang. Ett tillfälligt informationsmärke kan endast gälla ett tidsmässigt begränsat evenemang. 

För tjänster eller produkter som anknyter sig till företagsverksamhet är det ej tillåtet att reklamera med tillfällig annonsering. Företags tillfälliga kampanjer räknas inte heller som tillfällig annonsering.

Om försäljningsverksamhet på en landsvägs rast- eller parkeringsplats har beviljats tillstånd, kan man samtidigt bevilja tillstånd för att sätta upp tillfälliga informationsmärken.

Tillfälliga informationsmärken kräver inte anmälningsförfarande enligt 52 § i lagen om trafiksystem och landsväga, men vid placeringen av skyltarna ska Trafikverkets föreskrift om reklam och annonsering invid vägar följas.

Annonsens utseende och storlek:

 • Annonsen får inte omfatta innehåll, beteckningar eller färgskalor som används i vägmärken enligt vägtrafikförordningen. Annonsen får inte blända eller ha reflekterande material eller ytor.
 • Annonsen får inte vara belyst eller självlysande.
 • Maximistorleken på en annons som placeras i ett vägområde är 80 cm * 120 cm. En annons kan innehålla vägledande element, såsom riktningen mot (pilmarkering) och avståndet till objektet.

Minimiavstånd och montering:

 • Annonsen ska placeras vinkelrätt mot vägen på så sätt att den helt och hållet finns åtminstone en meter från vägrenens yttre kant.
 • Annonsen ska kunna uppsättas eller monteras på så sätt att den hålls stadigt på plats och inte faller.
 • Det är förbjudet att fästa en annons på en trafikregleringsanordning, en bro eller annan struktur på en landsväg, ett bullerhinder eller på en bro över en landsväg. Det är tillåtet att fästa en annons på en belysningsstolpe, så länge som detta görs på så sätt att stolpen inte skadas.

Tillfälliga annonser får sättas upp högst en månad före evenemanget i fråga och de ska avlägsnas inom en vecka efter evenemanget.

Om evenemanget orsakar exceptionellt mycket trafik, läs sidan Evenemang på vägområde (länk under Genvägar).

Informationsskyltar som äventyrar trafiksäkerheten eller väghållningen eller som satts upp i strid mot föreskriften avlägsnas. Kostnaderna för avlägsnandet kan tas ut av uppsättaren.

Exempel på tillfälliga informationsskyltar

Exempel på tillfälliga informationsskyltar


Uppdaterad

ta kontakt

0295 020 601 mån - fre kl. 9 - 16 (lna/mta)
Obs. På sommaren 17.6.-9.8. kl. 9-15

Vägtrafikantlinjen 0200 2100
Meddelanden om brådskande problem på vägarna som äventyrar trafiken (24 h/dygn, lna/mta).