Navigeringsmeny

Liikenne-luvat-tavaraliikennelupa-ingressi_sv

Tillstånd för godstrafik 

Från och med 1.7.2018 beviljar Trafiksäkerhetsverket Trafi trafiktillstånd. Läs mer: https://www.trafi.fi/sv/vagtrafik/yrkestrafik/trafiktillstand

 

 

 


Regional information


ta kontakt

0295 020 601 mån - fre kl. 9 - 16 (lna/mta)
Obs. På sommaren från 2.7. kl 9-14

Vägtrafikantlinjen 0200 2100
Meddelanden om brådskande problem på vägarna som äventyrar trafiken (24 h/dygn, lna/mta).

 

På andra webbplatser