Navigeringsmeny

 

Avaa chat-ikkuna
liikenne-luvat-etuajo-oikeudet lautoille-ingressi_sv

Förkörsrätt till skärgårdsfärjorna

Till vilka färjor kan man få förkörsrätt?

Tillstånd för förkörsrätt beviljas till de landsvägsfärjor som trafikerar till öarna Nagu, Korpo, Norrskata, Houtskär och Iniö i Pargas stad, till ön Hitis i Kimitoöns kommun, till ön Vartsala i Gustavs kommun, till Karlö och till Skåldö i Raseborgs stad samt till förbindelsebåten som trafikerar mellan Houtskär och Iniö i Pargas stad. Förkörsrätt till andra förbindelsebåtar beviljas inte.

Hur ansöker jag om tillstånd?

Ansök om tillstånd genom att fylla i ansökan om förkörsrätt. Använd i första hand e-tjänsten. E-tjänsten kräver identifiering med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Om du kompletterar din ansökan senare, skicka kompletteringarna med e-post till adressen saaristoliikenne(at)ely-keskus.fi. Ange diarienumret (VARELY/xx/202x) eller den sökandes namn i e-postmeddelandets ämnesfält. Fyll inte i en ny ansökan för tilläggsuppgifterna i e-tjänsten, för då registreras tilläggsuppgifterna i systemet som en ny ansökan.

Alternativt ansökningssätt

Om du inte kan uträtta ärenden i e-tjänsten kan du använda utskrivbara blanketter. Skicka ansökningsblanketten med bilagor till registratorskontoret vid NTM-centralen i Egentliga Finland per post till adressen: NTM-centralen i Egentliga Finland, Registratorskontoret, PB 236, 20101 Åbo eller per e-post till adressen kirjaamo.varsinais-suomi (at) ely-keskus.fi (max 10 Mb/meddelande).

Vilka bilagor behövs?

Annan grund än varaktig boningsort för beviljande av förkörsrätt är tillräckligt stort behov. Till ansökan kan bifogas bilagor för att påvisa behovet av förkörsrätt. Den som ansöker om förkörsrätt på basis av arbetsresor tillställa som bilaga till sin ansökan ett intyg om arbetsförhållandet från sin arbetsgivare och andra nödvändiga uppgifter i ärendet.

Behandlingstid, giltighetstid och avgifter

Ansökningarna behandlas allteftersom de inkommer. En bristfällig ansökan behandlas först efter att ansökan har kompletterats med de uppgifter som saknas. Handläggningstiden för ansökningarna är i genomsnitt cirka 1–2 månader.

Förkörsrätt beviljas för högst fyra år. Tillfällig förkörsrätt beviljas för högst tre månader. Tillståndet beviljas från dagen för beslutet eller en annan tidpunkt som kunden meddelat.

Följande avgifter för beslut om förkörsrätt tas ut:

 • förkörsrätt till färja 200 euro
 • tilläggsbeslut 65 euro
 • tillfällig förkörsrätt 90 euro

Obs. Även avslag på ansökan om förkörsrätt är avgiftsbelagd.

 • Alternativ 1: Skylten av storlek 17 cm x 10 cm, pris 34,00 euro/par (+ moms 24 %) + postavgifter

  Skyltarna fästs på insidan: fram i bilen fästs skylten till exempel på bländskyddet och bak i bilen i bakrutan på en synlig plats. Fram i bilen får skylten inte placeras på en sådan plats där den kan skymma förarens sikt. Skyltarna får fastsättas också på utsidan.
   
 • Alternativ 2: En självhäftande plastdekal av samma storlek som skylten, pris 24,00 euro/par (+ moms 24 %) + postavgifter

  Obs. Dekalerna kan fästas på insidan både fram och bak på bilrutan.

NTM-centralen beställer skyltarna/dekalerna enligt vad som angetts i ansökan. Skylttillverkaren skickar skyltar/dekaler och en faktura på dem till kunden. Leveranstiden för skyltarna är två veckor från beställningen.

Grunder för beviljande

NTM-centralen i Egentliga Finland kan bevilja tillstånd för förkörsrätt under vissa förutsättningar. Fordon som används i tillståndspliktig persontransport (taxibilar och bussar), djurtransportfordon, ett fordon i brådskande vägunderhållsuppdrag samt mopeder har också förkörsrätt.

NTM-centralen beviljar förkörsrätt antingen på basis av stadigvarande hemvist eller på basis av tillräckligt stort behov. Till exempel brådskande körningar i anslutning till företagsverksamhet, arbetsresor eller resor i anslutning till myndighetsverksamhet kan utgöra ett tillräckligt stort behov.

Förkörsrätt beviljas på ansökan för personer som är varaktigt bosatta på Houtskär, Norrskata, Iniö och Karlö. Varaktigt bosatta på andra öar i Pargas och på Kimitoön samt i Skåldö, Hitis/Rosala och Vartsala i Gustavs kan beviljas förkörsrätt för arbetsresor med arbetsgivarens intyg. Annan grund än varaktig boningsort för beviljande av förkörsrätt är tillräckligt stort behov. Beviljandegrunderna gäller tills vidare.

Övrig information om förkörsrätten

Lagstiftningen ger vissa fordon och transporter automatisk rätt att använda förkörsrättsfilen vid lastning av färjan. Utryckningsfordon och fordon i polisens, tullens och gränsbevakningsväsendets tjänsteuppdrag har enligt lag rätt att komma ombord på färja före andra fordon. Även fordon som transporterar en insjuknad person för vård eller hälso- och sjukvårdspersonal, veterinär eller person i räddningsuppdrag på brådskande tjänsteresa har förkörsrätt till färjan.

Ett styrsystem för trafikljus är i bruk vid färjfästena på färjsträckan Pargas-Nagu och Karlö som gjort att trafiken vid färjfästena blivit tydligare och därmed har säkerheten och trafikens smidighet förbättrats. Då man börjar lasta färjan och ljuset är grönt töms först förkörsrättsfilen. När filen är tom växlar ljuset till rött. Därefter lastas fordon från filen för övrig trafik. Då det lyser rött för förkörsrättsfilen är ombordkörningen från filen i fråga slutförd. I samband med lastandet av fordon från filen för vanlig trafik eller efter det kan man vid behov fortsätta lasta fordon från förkörsrättsfilen, endast i särskilda undantagsfall (bl.a. ruttrafikens bussar och taxi). När filen för övrig trafik är tom, fortsätter lastningen vid behov från förkörsrättsfilen, ifall det finns plats på färjan.

Vid färjfästena ska man vara uppmärksam samt följa angivna hastighetsbegränsningar och ljusstyrningen för att undvika farliga situationer. Vid ombordkörning ska vägtrafikanterna också följa färjpersonalens anvisningar.

Föreläggande om förkörsrätt för landsvägsfärjor och förbindelsebåten (finlex.fi)


Regional information


Ta kontakt

Trafikens kundservice

 • Responskanalen (Sök information, ge respons, fråga om råd)
 • Chatservicen är öppen mån-fre kl.9-15
 • Kundservice 0295 020 600 ​​​​mån-fre 9-15, rådgivning och respons (lna/mta)
 • E-post: trafikens.kundservice(at)ntm-centralen.fi ​​

Vägtrafikantlinjen 0200 2100

Meddelanden om vägnätets skick och problem i trafiken (öppen 24 h, lna/mta)

Uppdaterad: 20.02.2024