Hyppää sisältöön
Navigeringsmeny

Reittiliikenteen lupa-asiat-ingressi_sv

Tillstånd för linjebaserad trafik

Beviljandet av tillstånd för linjebaserad trafik upphörde vid NTM-centralerna den 1 juli 2018  

Trafikservicelagen innehåller inga bestämmelser om tillstånd för linjebaserad trafik eller tillstånd för anropsbaserad trafik och i praktiken utgår dessa i och med trafikservicelagen. Tillstånden för linjebaserad trafik förblir i kraft enligt övergångsbestämmelsen för trafikservicelagen (VIII delen, 1 kapitlet, 271 §), men i praktiken har dessa ingen juridisk betydelse längre. De kollektivtrafiktillstånd som förutsätts för tillstånden för linjebaserad trafik ses från den 1 juli 2018 som tillstånd för persontrafik i enlighet med trafikservicelagen och på dem tillämpas bestämmelser i enlighet med trafikservicelagen.

Ny marknadsbaserad trafik kan inledas i enlighet med trafikservicelagen från den 1 juli 2018 på alla rutter som inte har bekräftad ensamrätt i enlighet med tjänsteavtalsförordningen.

Enligt trafikservicelagen ska de som tillhandahåller transportservice för persontrafik regelbundet meddela om inledande och upphörande av tjänster samt väsentliga ändringar (t.ex. hållplatser för rutter, tidtabell för turer och kördagbok) till Transport- och kommunikationsverket Traficom senast 60 dagar innan ändringen börjar gälla. Lagen som gäller anmälningsplikt trädde i kraft den 1 juli 2018.  

Trafikidkare ombes att  meddela ändringsuppgifter på en elektronisk blankett i NAP tjänsten:

Från och med 1 juli 2018 ombeds kunderna att kontrollera ombudet av turer i busstrafik på marknadsvillkor direkt via trafikidkaren eller någon annan reseplanerartjänst, eftersom dessa uppgifter inte längre fås via tjänsten Matka.fi.


Regional information


Kapslade applikationer
Reittiliikenteen lupa-asiat-lue lisää_sv
REGIONAL INFORMATION

Trafik på marknadsvillkor - Nyland och Tavastland

Nylands NTM-central ansvarar för trafikfrågor i landskapen Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland.

Påstigningsersättningar i trafik på marknadsvillkor

Inom Nylands närings-, trafik- och miljöcentrals behörighetsområde används region-, arbetsrese- och stadsbiljetter som subventioneras av kommunerna. Busstrafiken på marknadsvillkor kan godkänna dessa biljetter i sina turer, men enligt trafikavtalsförordningen får subventionerna inte styras till trafikidkaren när det är fråga om trafik på marknadsvillkor. 

Trafikidkaren får ersättning för varje passagerare som stiger på. Påstigningsersättningen betalas enligt den genomsnittliga försäljningsintäkten för resor med subventionerade region-, stads- och arbetsresebiljetter. 

I tabellen nedan finns uppgifter om påstigningsersättningar som betalas för biljetter från och med 1.3.2019. Uppgifterna i tabellerna innehåller moms.

Om ni är en ny trafikidkare och vill godkänna de subventionerade biljettprodukterna för första gången i er trafik på marknadsvillkor, kontakta Tarja Virolainen vid Oy Matkahuolto Ab.

Om ni kommer att göra ändringar beträffande de subventionerade biljetternas gångbarhet i er trafik på marknadsvillkor, kontakta också i detta fall Oy Matkahuolto Ab.