Hyppää sisältöön
Navigeringsmeny

 

Avaa chat-ikkuna
Reittiliikenteen lupa-asiat-ingressi_sv

Tillstånd för linjebaserad trafik

Beviljandet av tillstånd för linjebaserad trafik upphörde vid NTM-centralerna den 1 juli 2018  

Trafikservicelagen innehåller inga bestämmelser om tillstånd för linjebaserad trafik eller tillstånd för anropsbaserad trafik och i praktiken utgår dessa i och med trafikservicelagen. Tillstånden för linjebaserad trafik förblir i kraft enligt övergångsbestämmelsen för trafikservicelagen (VIII delen, 34 kapitlet, 271 §), men i praktiken har dessa ingen juridisk betydelse längre. De kollektivtrafiktillstånd som förutsätts för tillstånden för linjebaserad trafik ses från den 1 juli 2018 som tillstånd för persontrafik i enlighet med trafikservicelagen och på dem tillämpas bestämmelser i enlighet med trafikservicelagen.

Ny marknadsbaserad trafik kan inledas i enlighet med trafikservicelagen från den 1 juli 2018 på alla rutter som inte har bekräftad ensamrätt i enlighet med tjänsteavtalsförordningen.

Enligt trafikservicelagen ska de som tillhandahåller transportservice för persontrafik regelbundet meddela om inledande och upphörande av tjänster samt väsentliga ändringar (t.ex. hållplatser för rutter, tidtabell för turer och kördagbok) till Transport- och kommunikationsverket Traficom senast 60 dagar innan ändringen börjar gälla. Lagen som gäller anmälningsplikt trädde i kraft den 1 juli 2018.  

Trafikidkare ombes att  meddela ändringsuppgifter på en elektronisk blankett i NAP tjänsten:

NAP-tjänsten

Från och med 1 juli 2018 ombeds kunderna att kontrollera ombudet av turer i busstrafik på marknadsvillkor direkt via trafikidkaren eller någon annan reseplanerartjänst, eftersom dessa uppgifter inte längre fås via tjänsten Matka.fi.


Regional information


Kapslade applikationer