Navigeringsmeny

Palvelutaso-ingressi_sv

Servicenivå

Behöriga myndigheter ska planera tjänsterna i första hand som regionala eller lokala helheter och sträva efter att förena alla persontransporter.

I planeringen ska marknadsbaserade tjänster för kundernas mobilitetsbehov och tjänster som upphandlats offentligt anpassas till varandra. Myndigheterna ska vid planeringen av mobilitetstjänster höra områdets leverantörer av persontrafiktjänster samt samarbeta med övriga myndigheter och kommuner.


Regional information


REGIONAL INFORMATION

Servicenivå - Nyland och Tavastland

Lagen om transportservice förutsätter att den behöriga myndigheten fastställer den servicenivå som eftersträvas inom myndighetens behörighetsområde, så att ett beslut om hur kollektivtrafiken ska ordnas ska kunna fattas i enlighet med EU:s trafikavtalsförordning.

Servicenivån beskriver allmänt resekvaliteten. Centrala delfaktorer i kollektivtrafikens servicenivå är bland annat promenadavstånd, turtäthet, enkelt byte och restid.

Fastställandet av servicenivån styr också NTM-centralen i Nylands och kommunernas upphandling av kollektivtrafik samt övrig utveckling av kollektivtrafiken. Den fastställda servicenivån ger däremot inte någon en subjektiv rätt till kollektivtrafiktjänster i enlighet med servicenivån.

Beslutet om servicenivån grundar sig på kollektivtrafiklagen och är i kraft 1.1.2017–31.12.2020.
Under 2020 fastställs servicenivån för tiden 1.1.2021–31.12.2024. 

Regionala utredningar om persontrafiken