Rutterna och tidtabellerna

Trafikidkaren ansvarar för tidtabellerna och informationsverksamheten. Innan tidtabellerna publiceras måste trafikidkaren höra intressegrupperna i fråga. Tidtabellerna finns på trafikidkarens webbsida.

Egentliga Finland Pargasrutten Nyland
Hitisruten Lilla ringvägen (Nagu-Själö-Hanka) Ingå skärgård
Houtskärsrutten och Iniö tillägsrutt Rimitorutten Lovisa skärgård
Korporutten Skärgårdens ringväg (Houtskär-Iniö) Borgårutten
Nagu södra och tvärgående rutten Utörutten Raseborg skärgård
Nagu norra rutt Velkuarutten Sibbo skärgård
    Kymmenedalen
    Kotka-Pyttis rutt

 

Hitisrutten

Kuljetus-Savolainen Ab sköter förfindelsefartygstrafiken med serviceavtal på Hitisrutten med m/s Stella 1.1.2014–31.12.2023. Niklas Löfberg sköter persontransporterna som underleverantör på Hitis östra rutten med m/s Alva.

Ruttkarta, Hitis.pdf
Tjänsteleverantörs webbsida (www.kuljetus-savolainen.fi)

 

Houtskäsrutt och Iniö tillägsrutt

Ferentes Ab sköter förfindelsefartygstrafiken med serviceavtal på Houtskärsrutten med m/s Karolina och på Iniörutten med m/s Satava 1.1.2013–31.12.2021.

Ruttkarta, Houtskär.pdf
Ruttkarta, Iniö.pdf
Tjänsteleverantörs webbsida (www.ferentes.fi)

 

Ingå skärgård

NTM-centralen stöder persontrafiken i Ingå skärgård. Fma Mikael Rehnberg sköter trafiken med sina fartyg i år 2019. Transporterna är avgiftsfria för de fastbosatta i skärgården. Trafikidkaren ansvarar för trafiken och fastställer avgifterna själv.

Beställningar: Mikael Rehnberg, tfn: +358 0400 473 928, e-mail: micke.rehnberg@pp.inet.fi.

NTM-centralen stöder tungtransporter i Ingå skärgård. Ekenäs Skärgårds Trans-service Ab sköter trafiken med sina fartyg i år 2019. Transporterna är avgiftsfria för de fastbosatta i skärgården.

Beställningar: Magnus Fagerholm, tfn: +358 40 577 3427.

 

Korporutten

Archipelago Lines Ab sköter förfindelsefartygstrafiken med serviceavtal på Korporutten med m/s Fiskö 1.1.2013–31.12.2020. 

Ruttkarta, Korpo.pdf
Tjänsteleverantörs webbsida (www.saaristolinjat.fi)

 

Kotka-Pyttis rutt

Finlands Skärgårdsrederi Ab sköter förfindelsefartygstrafiken med serviceavtal på Kotka-Pyhttis rutten med m/s Otava 1.1.2014–31.12.2023. Kymen Saaristoliikenne Ab sköter transporterna som underleverantör med m/s Tekla I.

Ruttkarta, Kotka-Pyttis.pdf
Tjänsteleverantörs webbsida (www.finferries.fi)

 

Lovisa skärgård

NTM-centralen stöder tungtransporter i Lovisa skärgård. Fma Henrik Lindgren sköter trafiken med sina fartyg i år 2019. Transporterna är avgiftsfria för de fastbosatta i skärgården.

Beställningar: Henrik Lindgren, tfn: +358 400 878 601.

 

Nagu södra och tvärgående rutten

Ferentes Ab sköter förfindelsefartygstrafiken med serviceavtal på Nagu södra rutten med m/s Nordep 1.1.2013–31.12.2021. Transportservice Oy Sjövägen Ab sköter persontransporterna som underleverantör på Nagu tvärgående rutten med m/s Cheri och m/s Myrskylintu.

Ruttkarta, Nagu södra.pdf
Ruttkarta, Nagu tvärrutten.pdf
Tjänsteleverantörs webbsida (www.ferentes.fi)

 

Nagu norra rutt

Finlands Färjetrafik Ab sköter förbindelsefartygstrafiken med serviceavtal på Nagu norra rutt med m/s Falkö 1.1.2014–31.12.2020.

Ruttkarta, Nagu norra.pdf
Tjänsteleverantörs webbsida (www.finferries.fi)

 

Pargasrutt

Finlands Skärgårdsrederi Ab sköter förfindelsefartygstrafiken med serviceavtal på Pargasrutten med m/s Viken 1.1.2016–31.12.2020.

Ruttkarta, Pargas.pdf
Tjänsteleverantörs webbsida (www.finferries.fi)

 

Lilla ringvägen (Nagu–Själö–Hanka)

NTM-centralen stöder trafik under sommarmånaderna på Lilla ringvägen. Sundqvist Investments Oy Ab sköter trafiken med m/s Östern 17.5.–1.9.2019. Transporterna är avgiftsfria för de fastbosatta i skärgården. Trafikidkaren ansvarar för trafiken och fastställer avgifterna själv. Avgifterna finns i tdtabellen.

Trafikidkarens webbsida (www.ostern.fi)

 

Borgårutten

EW Finland Ab / Pörtö Line sköter förbindelsefartygstrafiken med serviceavtal på Borgårutten med m/s Pörtöllä 1.1.2012–31.12.2020.

Ruttkarta, Borgå.pdf
Tjänsteleverantörs webbsida (www.portoline.net)

 

Raseborg skärgård

NTM-centralen stöder persontrafiken i Raseborg skärgård. Sommaröstrand Kb sköter trafiken med sina fartyg i år 2019. Transporterna är avgiftsfria för de fastbosatta i skärgården. Trafikidkaren ansvarar för trafiken och fastställer avgifterna själv.

Beställningar: Niklas Wikström, tfn: +358 40 760 7559, e-mail: info@sommarostrand.fi

NTM-centralen stöder tungtransporter i Raseborg skärgård. Ekenäs Skärgårds Trans-service Ab sköter trafiken med sina fartyg i år 2019. Transporterna är avgiftsfria för de fastbosatta i skärgården.

Beställningar: Magnus Fagerholm, tfn: +358 40 577 3427.

 

Rimito rutt

Kuljetus-Savolainen Ab sköter förfindelsefartygstrafiken med serviceavtal på Rimitorutten med m/s Isla 1.1.2019–30.4.2020.

Ruttkarta, Rimito.pdf
Tjänsteleverantörs webbsida (www.kuljetus-savolainen.fi)

 

Sibbo skärgård

NTM-centralen stöder persontrafiken i Sibbo skärgård. EW Finland Oy / Pörtö Line sköter trafiken med sina fartyg i år 2019. Transporterna är avgiftsfria för de fastbosatta i skärgården. Trafikidkaren ansvarar för trafiken och fastställer avgifterna själv.

Ruttkarta, Sibbo.pdf
Trafikidkarens webbsida (www.portoline.net)

 

Skärgårdens ringväg (Houtskär–Iniö)

NTM-centralen stöder trafik under sommarmånaderna på Skärgårdens Ringväg. Finlands Färjetrafik sköter trafiken med m/s Antonia 31.5.–1.9.2019. Transporterna är avgiftsfria för de fastbosatta i Iniö och Houtskär. Trafikidkaren ansvarar för trafiken och fastställer avgifterna själv. Avgifterna finns i tidtabellen. På rutten finns förkörsrätterna. 

Trafikidkarens webbsida (www.finferries.fi)

 

Utörutten

Konsortium Utön Liikenne (Saariston Meritie Oy, Kuljetus-Savolainen Oy, Archipelago Lines Oy) sköter förbindelsefartygstrafiken med serviceavtal på Utörutten med m/s Eivor 1.2.2018–31.12.2019.

Ruttkarta, Utö.pdf
Tjänsteleverantörs webbsida (www.meritie.fi)

 

Velkuarutten

Finlands Skärgårdsrederi Ab sköter förbindelsefartygstrafiken med serviceavtal på Velkuarutten med m/s Kivimo 1.1.2015–31.12.2019.

Ruttkarta, Velkua.pdf
Tjänsteleverantörs webbsida (www.finferries.fi)

Uppdaterad

ta kontakt