Fiskerihushållning

NTM-centralen en regional myndighet som ansvarar för fiskeriärenden. NTM-centralernas uppgifter omfattar:

 • allmän bevakning av fiskeriintresset i miljötillståndsprocesser
 • uppgifter som hänför sig till fiskeriekonomiska förpliktelser
 • styrning och övervakning av verksamheten i fiskeriområdena
 • beslutande om tillstånd och förbud enligt lagen om fiske
 • fiskeriekonomisk restaurering av vattendrag
 • utveckling av fritidsfisket och fisketurismen
 • finansiering för fiskerinäringen
 • främjande av yrkesfisket och uppföljning av fångsterna i havsområdet
 • övervakningsuppgifter enligt lagen om fiske och den europeiska gemensamma fiskeripolitiken

Aktuellt

Administrationen av fiskeriuppgifterna är sedan 1.1.2015 koncentrerad till tre NTM-centraler. Det påverkar inte kundservicen, utan NTM-centralernas fiskeritjänster finns tillgängliga vid samma kontor som tidigare.

 • NTM-centralen i Egentliga Finland, som svarar för fiskeriärenden på landskapen Egentliga Finland, Satakunta, Österbotten, Mellersta Österbotten, Södra Österbotten, Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen.
 • NTM-centralen i Norra Savolax, som svarar för fiskeriärenden på landskapen Norra Savolax, Södra Savolax, Norra Karelen, Mellersta Finland, Birkaland, Päijänne-Tavastland och Egentliga Tavastland.
 • NTM-centralen i Lapland, som svarar för fiskeriärenden på landskapen Lappland, Norra Österbotten och Kajanaland.

Experter

Regional information

Kalatalous - Järvi-Suomi

Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa Järvi-Suomen kalatalousasioista Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Hämeen alueilla.
 

Ajankohtaista - Järvi-Suomi

Uutisrysä: Järvi-Suomen kalatalouspalveluiden uusin tiedostuslehti 1/2020.
Tutustu lehteen tästä linkistä (doria.fi)

Tapahtumat:

PERUTTU: Pohjois-Savon kalatalousaluepäivä 25.3.2020:  kutsu ja ohjelma (pdf, 402 kt).

Etelä-Savon kalatalousaluepäivä 27.2.2020: kutsu ja ohjelma (pdf, 358 kt) sekä esitykset (nähtävissä päivien jälkeen).

Pohjois-Karjalan kalatalousaluepäivät 31.1.-1.2.2020:
Ohjelma (pdf, 14,8 kt)

Esitykset:

 1. Päivien avaus (pdf, 2,12 Mt) (Timo Turunen)
 2. Osakaskuntien yhdistämiseen vauhtia hankerahoituksella (pdf, 1,86 Mt) (Teemu Hentinen)
 3. Muutama ajatus kalatalousalueen viestinnästä (pdf, 623 kt) (Markku Tuomainen)
 4. Käyttö- ja hoitosuunnitelmien hyväksymisprosessi (pdf, 348 kt) (Heli Peura)
 5. Vaelluskalojen palautus ja kärkihankkeet uudella hallituskaudella (pdf, 2,85 Mt) (Jouni Tammi)
 6. Kalatalouskeskuksen kalastuksenvalvonta (pdf, 5,58 Mt) (Mervi Paajanen)
 7. Menettämisseuraamus (pdf, 1,31 Mt) (Timo Turunen)
 8. Kuha - vaelluskala? (pdf, 2,94 Mt) (Hannu Huuskonen)
 9. Sähköinen luvanvalvonta mahdollistaa virtuaalisen pyydysmerkin (pdf, 4,36 Mt) (Matti Kinnunen)
 10. Yhtenäisluvat kuntoon -hanke (Janne Tarkiainen)
 11. Kaupallisten kalastajien puheenvuoro (Jukka Pusa)
 12. Kalanviljelyn kuulumiset (pdf, 5,55 Mt) (Kari Kujala)
 13. Metsähallituksen kuulumiset (pdf, 1,04 Mt) (Eero Hakala)
 14. Kalastusmatkailun haasteet ja mahdollisuudet Pohjois-Karjalassa (pdf, 2,67 Mt) (Matti Pasanen)

Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen kalastusaluepäivä 23.11.2018:
Ohjelma (pdf, 328 kt)

Esitykset:

 1. Kalatalouden ajankohtaiset asiat ja kalastuslain muutosesitys (pdf, 6,18 Mt) (Jorma Kirjavainen)
 2. Kalastusalueen toiminnan purkaminen (pdf, 17,8 Mt) (Jenny Fredrikson)
 3. Kalatalousalueen ensimmäinen kokous ja vuosi (pdf, 908 kt) (Hannu Salo)
 4. Mikä on KALPA? Kalatalousalueille uusi työkalu (pdf, 10,6 Mt) (Ismo Kolari)
 5. Mikä on vähän hyödynnettyjen kalalajien saalispotentiaali? (pdf, 9,27 Mt) (Timo Ruokonen)
 6. Työkaluja käyttö- ja hoitosuunnitelman laadintaan: hoito-opas, käyttö- ja hoitosuunnitelman runko ja pilottihanke Päijänteellä (pdf, 4,55 Mt) (Matti Salminen).

Muuta

Saimaan uhanalaiset lohikalat-sivustolta (jarvilohi.fi) löydät mm. ajankohtaista tietoa kalastamisesta Ala-Koitajoella, Pielisjoella ja Vuoksen vesistössä.


Uppdaterad