Hyppää sisältöön
Navigointivalikko
Harkinnanvaraiset valtionavustukset vaelluskalakantojen elvyttämishankkeiden toteuttamiseen - ingressi

Harkinnanvaraiset valtionavustukset vaelluskalakantojen elvyttämishankkeiden toteuttamiseen

Ajankohtaista

 • Vaelluskalakantojen elvyttämishankkeiden avustukset ovat haettavissa vuoden 2021 loppuun saakka tai kunnes määräraha on käytetty. Hakemukset tulee toimittaa sille alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, jonka toimialuetta hanke pääasiassa koskee (yhteystiedot alla). Määräraha ja avustukset perustuvat hallitusohjelman toimeenpanoon. Tukea myönnetään erityisesti vaelluskalojen kulkua edistäviin toimenpiteisiin, kuten kalateiden rakentamiseen ja nousuesteiden poistamiseen sekä alasvaelluksen mahdollistaviin ratkaisuihin.
 • Kuulutus (mmm.fi)

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) myöntävät valtionavustuksia vaelluskalojen elinolosuhteiden parantamista edistävien hankkeiden toteuttamiseen. Vaelluskalakantojen elvyttämisohjelma NOUSU tukee vaelluskalojen elinolosuhteiden parantamista. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja myönnetään maa- ja metsätalousministeriön ELY-keskuksille osoittamien määrärahojen puitteissa.

Laajoissa ja pitkäkestoisissa hankkeissa avustusta voi saada usealle vuodelle ja avustusta voi hakea myös vaiheittain. Avustuksen maksamisen edellytyksenä on, että avustuksen saajalla on tarvittavat vesilain sekä muun lainsäädännön mukaiset luvat ja oikeudet hankkeen toteuttamiseen. Avustusta voidaan myöntää myös hankkeen suunnitteluun ja lupamaksuihin.

Avustettavat hankkeet ja hakeminen

Avustusta voidaan myöntää hallitusohjelman vaelluskalakantojen elvyttämisohjelman mukaisiin kalataloudellisiin hankkeisiin, joiden tavoitteena on vahvistaa uhanalaisten tai vaarantuneiden vaelluskalakalakantojen elinvoimaisuutta turvaamalla ja parantamalla kalakantojen luontaista elinkiertoa. Tukea myönnetään erityisesti vaelluskalojen kulkua edistäviin toimenpiteisiin, kuten kalateiden rakentamiseen ja nousuesteiden poistamiseen sekä alasvaelluksen mahdollistaviin ratkaisuihin. Etusijalle asetetaan kohteet, jotka kuuluvat kansallisen kalatiestrategian kärkikohteisiin tai jotka on mainittu alueellisissa kalataloudellisissa kunnostusohjelmissa.

Hankkeen kustannusten tulee olla kohtuulliset, sillä saavutettaviin hyötyihin nähden ja avustuksen saajan tulee kyetä vastaamaan hankkeen toteutuksesta ja avustuksen käytöstä. Määrärahaa kohdennetaan ensisijaisesti hankkeisiin, joissa on vahva alueellinen sitoutuneisuus. Uusien avustettavien hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa tulisi hyödyntää aikaisemmissa hankkeissa saavutettuja hyviä tuloksia, kokemuksia sekä verkostoja ja verkostomalleja.

Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää hankkeen suunnittelusta, toteutuksesta ja hallinnoinnista aiheutuviin kustannuksiin, hankkeen luvista perittäviin maksuihin sekä säädös- ja lupavelvoitteiden täyttämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Avustuksen suuruus on enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Avustushakemukset tulee toimittaa seuraaville ELY-keskuksille:

 • Lapin ELY-keskukseen tulee toimittaa Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien alueilla toteutettavien hankkeiden avustushakemukset.
  Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 8060, 96101 Rovaniemi, puhelin 0295 037 000, kirjaamo.lappi(at)ely-keskus.fi
 • Pohjois-Savon ELY-keskukseen tulee toimittaa Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueilla toteutettavien hankkeiden avustushakemukset.
  Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 2000, 70101 Kuopio, puhelin 0295 026 500, kirjaamo.pohjois-savo(at)ely-keskus.fi
 • Varsinais-Suomen ELY-keskukseen tulee toimittaa Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien alueilla toteutettavien hankkeiden avustushakemukset.
  Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 236, 20101 Turku, puhelin 0295 022 500, kirjaamo.varsinais-suomi(at)ely-keskus.fi

Avustuksen hakeminen

Lisätietoja:

Sisälletyt portletit

Alueellista tietoa


Päivitetty: 12.10.2021