› Tillbaka till den grafiska version
Hela Finland
Områden

Trafikantsidor

Meddelandena om kollektivtrafiken är främst avsedda för trafikidkare och/eller kommuner.

Informationstjänster för kollektivtrafik

Trafikförvaltningens mål är att ge utrymme för aktörer som verkar på marknadsvillkor att utveckla tjänster som riktar sig till passagerare, såsom reseplanerartjänster och MaaS-tjänster.

Den riksomfattande insamlingen av rutt-, hållplats- och tidtabellsinformation om persontrafiken ändras genom lagen om transportservice, vilket skapar nya möjligheter för företag som tillhandahåller reseinformationstjänster. De som tillhandahåller mobilitetstjänster ska nu dela sin rutt- och tidtabellsinformation via öppna gränssnitt för att direkt kunna användas av andra aktörer och tjänsteutvecklare. Uppgifterna om gränssnitten öppnas via tjänsten NAP.

Traficom underhåller reseplaneraren Matka.fi tills vidare

Traficom underhåller den riksomfattande reseplanerartjänsten Matka.fi tills vidare. Från och med den 1 juli 2018 ombeds kunderna emellertid att kontrollera utbudet av turer i busstrafik på marknadsvillkor direkt via trafikidkaren eller någon annan reseplanerartjänst, eftersom dessa uppgifter inte längre fås via tjänsten Matka.fi. 

Trafikverket fortsätter samarbetet med Digitransit åtminstone till slutet av 2020

Digitransit är en produkt baserad på öppen källkod och erbjuder en plattform för utveckling av riksomfattande reseplanerare. Digitransit är en tjänst som samfinansieras av Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT), Trafikverket och TVV LMJ Oy (Waltti-städerna) (www.digitransit.fi).
Digitransit används av såväl finansiärerna som utomstående tjänsteutvecklare.

Trafikverket lämnar viss rutt- och tidtabellsinformation till Digitransit-tjänsten under övergångsperioden, åtminstone till slutet av 2020. Detta innebär att städernas och NTM-centralernas avtalstrafik och trafiken som digitaliserats med hjälp av verktyget RAE också i fortsättningen sparas i samlingsdatabasen och förmedlas till Digitransit och Matka.fi till de delar som informationen inte överförs till Digitransit från andra källor. Den information som lämnas av VR och Finavia sparas också tills vidare i samlingsdatabasen. På så sätt säkerställs att kunskapsunderlaget om passagerarna bevaras för den beskrivna trafikens del under förändringsskedet och att tjänsteutvecklarna även får möjlighet att skapa reseplanerartjänster för slutanvändare utanför stadsregionerna.

Om de som tillhandahåller mobilitetstjänster vill, kan de samarbeta för att säkerställa att det också i fortsättningen samlas och erbjuds omfattande mobilitetsdata i
Digitransit via öppna gränssnitt, t.ex. för reseplanerare. Många städer är redan med i Digitransit via TVV LMJ Oy:s koordinering.

Traficom uppmuntrar till utveckling av reseinformationstjänster

Traficom informerar berörda parter om situationen när det gäller tjänsterna Matka.fi och Digitransit, så att de kan anpassa sin verksamhet till de tjänster som Trafikverket erbjuder och bidra till att verkställa lagen om transportservice. Trafikverket eftersträvar att främja sådana tillvägagångssätt som i fortsättningen möjliggör en mera marknadsorienterad realisering av både insamlingsarbetet (datainsamling, samordning och kvalitetssäkring) och den riksomfattande reseplanerartjänsten.

Meddelanden om ändringar i regelbunden persontrafik

Enligt kollektivtrafiklagen har den behöriga myndigheten fått information om ändringar i trafiken på marknadsvillkor genom förfarandet med tillstånd för linjebaserad trafik. För att den behöriga myndigheten ska kunna reagera i tid på ändringar i trafiken, förpliktar lagen om transportservice trafikidkare att senast 60 dagar på förhand meddela Traficom om att verksamhet inleds, upphör eller ändras. Den som tillhandahåller transporttjänster ska meddela om nya rutter eller turer och om dessa ändras eller upphör. Ändringar kan bland annat handla om hållplatser längs en rutt, tidtabellen för en tur eller kördagskalendern.

Uppgifterna om ändringar meddelas med en separat blankett i tjänsten NAP

De som tillhandahåller transporttjänster ska i samtliga fall meddela ändringar i trafiken på marknadsvillkor med en specifik blankett i tjänsten NAP. Ytterligare information om hur man meddelar uppgifter om ändringar: https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/ilmoita-markkinaehtoisen-saannollisen-henkiloliikenteen-muutostiedot

Målet är att ändringar ska identifieras automatiskt via gränssnitten

Rekommendationen om ändringsmeddelanden uppdaterades den 13 juli 2018 så att man ber att ändringsmeddelandena i samtliga fall anmäls via den elektroniska blanketten. Automatisk identifiering av för myndigheterna viktiga ändringar direkt via tjänsteproducenternas maskinläsbara rutt- och tidtabellgränssnitt har visat sig vara mycket utmanande. Vi fortsätter utvecklingsarbetet för att identifiera ändringar, men ingen vet ännu säkert om utvecklingsarbetet kommer att lyckas och det finns inte heller någon exakt tidsplan. Anmälningarna via ändringsblanketterna säkerställer att myndigheterna vid behov kan reagera på ändringar i servicenivån. De situationer som är känsligast för kunder och myndigheter är bland annat nedläggningen av trafik eller betydande ändringar i tidtabeller, framför allt om linjerna eller turerna i fråga har betjänat skol- eller pendeltrafik. Tack vare ändringsmeddelanden kan vi i utvecklingsfasen även bättre följa med i vilken omfattning uppgifterna om ändringar kan identifieras i maskinläsbara gränssnitt.

Hur kan myndigheterna kontrollera ändringsuppgifterna?

Traficom vidarebefordrar ändringsmeddelandena till myndigheterna. Traficom har ingen lagstadgad uppgift att öppna upp de sammanställda uppgifterna om ändringar i trafiken på marknadsvillkor för fri användning. Uppgifterna om det planerade utbudet kan till vissa delar också anses vara affärs- och yrkeshemligheter. Dessutom kan användarvillkoren för de gränssnitt som meddelats i NAP i praktiken hindra offentlig delning av den sammanställda informationen. Uppgifter som sammanställs i NAP utifrån ändringsmeddelandena utlämnas bara till myndigheter så att dessa kan sköta sina lagstadgade uppgifter. Därför ber vi producenterna se till att också kunder och andra som har nytta av uppgifterna får tillgång till ändringsuppgifterna i tillräckligt god tid, till exempel via tjänsteproducentens webbplatser eller gränssnitt. Myndigheter kan anmäla sig som kollektivtrafikmyndigheter i NAP genom att skicka ett meddelande till joukkoliikenne@traficom.fi.

 

Läs mer Minimera

NTM-centralernas regionala sidor fås genom att välja önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

REGIONAL INFORMATION

Tiedotteet - Etelä-Karjala ja Kymenlaakso

Joukkoliikenteeseen suositus kasvomaskin käytöstä

14.8.2020

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on antanut 13.8.2020 kasvomaskisuosituksen koskien joukkoliikennettä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää. Kasvomaskien käyttö yhdessä muiden toimien kanssa edistää joukkoliikennematkan turvallisuutta.
 

Ohjeita joukkoliikenteen käyttäjille

 • Matkusta vain terveenä.
   
 • Huolehdi käsihygieniasta: Pese kätesi säännöllisesti tai käytä käsidesiä, jos pesu ei ole mahdollista.
   
 • Muista turvavälit.
  • Säilytä mahdollisuuksien mukaan etäisyys muihin matkustajiin asemilla, pysäkeillä ja liikennevälineessä.
  • Suosi vapaita istumapaikkoja ja vältä mahdollisuuksien mukaan muiden matkustajien viereen istumista.
  • Vältä ruuhka-aikana matkustamista, jos se on mahdollista.
 • Käytä kasvomaskia.
   
 • Yski nenäliinaan tai hihaan. Älä yski käsiin.
   
 • Vältä käteistä.

   

Uusi aamuvuoro Helsingin ja Kotkan välille

14.8.2020

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on hankkinut yhdessä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa Helsingistä Porvoon kautta Kotkaan kulkevan aamuvuoron 10.8.2020 alkaen. Vuoroa liikennöi Jyrkilä Oy.

M-P 5:45 Helsinki - Porvoo 6:40 - Kotka 7:50

 

Imatran ja Lappeenrannan välisessä ostoliikenteessä tapahtunut kesän aikana muutoksia

27.7.2020

Heinäkuun alusta lukien Imatra-Joutseno-Lappeenranta -vuorojen sunnuntaipäivän aikataulut ovat muuttuneet. Viikonlopun vuorot ajetaan molempina päivinä samalla aikataululla. Liikennöitsijänä Imatran ja Lappeenrannan välisissä ostovuoroissa on E. Rantanen Oy.

Imatran ja Lappeenrannan välisten ostovuorojen aikataulut heinäkuusta 2020 alkaen (pdf)

Lappeenranta-Imatra -liikenteessä käytössä olevassa lipputuotevalikoimassa ei tässä yhteydessä tapahtunut muutoksia.

Lipputuotteet, lippujen hinnat ja hintavyöhykkeet Imatra-Lappeenranta -välin liikenteessä (pdf)

 

Tiedote liikennöitsijöille matkustajalaskentapalvelusta (käyttöoikeussopimukset)

9.6.2020

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää yritykseltänne PSA-liikenteen matkustajalaskentatietoja

22.6. – 5.7.2020 väliseltä ajalta sopimusehtojen mukaisesti.

Liikenne- ja viestintäministeriö avaa 6.7. – 31.8.2020 väliseksi ajaksi yrityksille tietojen tallentamista varten tarkoitetun sähköisen palvelun internet-osoitteessa:

 • https://lomake.fi/forms/ext/LVM/matlas
 • kopioi yllä oleva teksti internetselaimesi osoitekenttään

Palveluun kirjautuminen vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotka on toimitettu yrityksille aikaisemmin (uusille yrittäjille toimitetaan ennen palvelun avautumista).

Palvelun täyttämisen lisäksi yrityksen tulee toimittaa pysäkkikohtaiset matkustajalaskentatiedot (vuoron matkustajaprofiilit ja tulotiedot) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 31.8.2020 mennessä.
 

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen sopimusliikenteet kilpailutettu

26.5.2020

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on kevään 2020 aikana kilpailuttanut Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnissa kuntakeskusten ja keskuskaupungin väliset sopimusliikenteet sekä Imatra-Joutseno-Lappeenranta -välin ostovuorot. Sopimuskausi on näissä liikenteissä kaksi vuotta eli kesäkuusta 2020 alkaen kesään 2022. Tarkemmat tiedot liikenteistä löytyvät sopimusliikennöitsijöiden omilta internetsivuilta ja tämän tiedotteen lopusta.

Etelä-Karjalassa ostoliikennettä ajaa Ruokolahden ja Imatran välillä jatkossa E. Rantanen Oy. Parikkalan, Rautjärven ja Imatran välillä vuoroja liikennöi Savonlinja Oy. Parikkalan ja Savonlinnan välillä ostovuoroja ajaa Savonlinja Oy:n lisäksi Soisalon Liikenne Oy. Taipalsaaren ja Lappeenrannan välisistä vuoroista valtaosaa hoitaa Toimi Vento Ky ja näiden markkinaehtoisten vuorojen palvelutarjontaa täydentää ELY-keskuksen hankkimat muutamat illan ja viikonlopun ostovuorot, joita liikennöi jatkossa E. Rantanen Oy. Savitaipaleen ja  Lappeenrannan välillä ajettavasta ostoliikenteestä vastaa myös E. Rantanen Oy. Tähän kokonaisuuteen kuuluvat myös kesäkaudella ajettavat Lemin ja Lappeenrannan väliset vuorot. Kouluvuoden aikaiset yhteydet Lemiltä Lappeenrantaa hoitaa jatkossa Liikenne O. Eteläpää Oy. Luumäen ja Lappeenrannan välisistä sopimusvuoroista vastaa edelleen Liikenne Vuorela Oy, samoin Luumäen ja Kouvolan välillä jatkaa liikennöitsijänä Kymen Charterline Oy. Luumäen ja Kouvolan sekä Luumäen ja Haminan välille tulee muutama uusi vuoro, näiden myötä saadaan myös vaihdollinen aamupäiväyhteys Lappeenrannasta Luumäen kautta Haminaan.

Imatran ja Lappeenrannan välisessä ELY-keskuksen hankkimassa liikenteessä vaihtuu liikennöitsijä kesän aikana vaiheittain. Savonlinja Oy:n jälkeen vuoroja ajaa E. Rantanen Oy. Imatralta Lappeenrannan Skinnarilaan asti ajetuista vuoroista kesäkaudella ajetut kaksi vuoroa lähtee ja palaa Imatran keskusaseman sijaan Vuoksenniskalta/-lle kesäkuun alusta alkaen. Kouluvuoden aikana ajettujen vuorojen lähtö- ja paluupaikka säilyy kuitenkin edelleen Imatran keskusasemalla. Valtaosa Imatran ja Lappeenrannan välisestä liikenteestä eli liikenne Imatran keskusaseman, Joutsenon ja Lappeenrannan keskustan välillä jatkaa muuttumattomana kesäkuun ajan, mutta heinäkuussa E. Rantanen Oy:n aloittaa liikennöinnin myös näillä vuoroilla. Viikonloppuliikenteen aikatauluissa tapahtuu tuolloin myös muutos eli heinäkuusta alkaen lauantai- ja sunnuntaipäivien vuorot ajetaan samalla aikataululla, joka noudattaa nykyistä lauantain aikataulua.

Kymenlaaksossa ei liikenteissä tai liikennöitsijöissä tapahdu juurikaan muutoksia verrattuna nykyiseen. Iitin ja Kouvolan välissä vuoroissa liikennöitsijänä jatkaa Kymen Charterline Oy, kuten Luumäen ja Kouvolan välissä vuoroissa. Luumäen ja Kouvolan väliset yhteydet paranevat kuitenkin niin, että myös kesäaikana on tarjolla perustyömatkavuorot Luumäeltä Kouvolaan. Lisäksi aamupäivään on tulossa välille kaksi uutta ostovuoroa. Eteläisessä Kymenlaaksossa Miehikkälästä ja Virolahdelta yhteyksiä Haminaan hoitaa edelleen Liikenne Vuorela Oy. Haminasta kouluvuoden aikainen yhteys Kouvolaan Myllykosken kautta jatkuu optiojärjestelyin Liikenne Vuorela Oy:n kanssa kesään 2021 saakka. 

Kuntakeskusten ja keskuskaupunkien väliset ostovuorot 1.6.2020 alkaen (päivitetty 28.5., pdf)

Imatran ja Lappeenrannan välisen ostoliikenteen vuorotiedot 1.7.2020 alkaen (pdf)

Lisätietoja: joukkoliikennevastaava Ulla Marjamaa, ulla.marjamaa@ely-keskus.fi


Imatran ja Lappeenrannan välisessä ostoliikenteessä muutoksia kesän 2020 aikana

26.5.2020

Lappeenrannan ja Imatran välisessä ELY-keskuksen ostoliikenteessä tapahtuu kesän aikana liikennöitsijämuutos sekä aikataulumuutoksia sunnuntain vuoroissa. Yhteysvälin ajoaika on aikataulutuksessa pidennetty tuntiin.

Kesäkuun alusta lukien Imatralta Lappeenrantaan ja edelleen Skinnarilaan ajetuista vuoroista osa lähtee ja palaa Vuoksenniskalta/-lle. Liikennöitsijänä aloittaa E. Rantanen Oy. Yhteysvälin muissa vuoroissa ei tapahdu muutoksia kesäkuussa.

Imatran ja Lappeenrannan välisten ostovuorojen aikataulut kesäkuussa (pdf)

Heinäkuun alusta lukien Imatra-Joutseno-Lappeenranta -vuorojen sunnuntaipäivän aikataulut muuttuvat. Viikonlopun vuorot ajetaan molempina päivinä samalla aikataululla, joka noudattaa nykyistä lauantain aikataulua.  Liikennöitsijänä aloittaa myös näissä vuoroissa E. Rantanen Oy.

Imatran ja Lappeenrannan välisten ostovuorojen aikataulut heinäkuusta 2020 alkaen (pdf)

Lappeenranta-Imatra -liikenteessä käytössä olevaan lipputuotevalikoimaan ei tässä vaiheessa ole tulossa muutoksia, vain Lappeenrannan 90-päivän kausilippujen hinnat ovat muuttuneet edellisestä kesästä.

Lipputuotteet, lippujen hinnat ja hintavyöhykkeet Imatra-Lappeenranta -välin liikenteessä (pdf)
 

Lisätietoja antaa tarvittaessa joukkoliikennevastaava Ulla Marjamaa, ulla.marjamaa@ely-keskus.fi


16.10.2019

Joukkoliikenteestä tiedottamiseen toivotaan parannusta Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa

Kaakkois- Suomen ELY-keskus selvitti syyskuussa 2019 alueen asukkaiden näkemyksiä joukkoliikenteen kehittämisestä. Nettikyselynä toteutettuun kyselytutkimukseen saatiin lähes 200 vastausta.

Vastaava kyselytutkimus toteutettiin myös vuonna 2015. Nyt vastaajat olivat aiempaa tyytyväisempiä lipun hintoihin ja aiempaa tyytymättömämpiä linja-autoliikenteen aikatauluihin, reitteihin ja tiedottamiseen. Kaluston laatuun ja asiakaspalveluun oltiin nyt yhtä tyytyväisiä kuin edellisessäkin kyselyssä.

Vastaajat toivoivat erityisesti joukkoliikenteen tiedottamisen parantamista kuten aikataulutietojen kokoamista yhteen sekä runsaasti lisää joukkoliikennevuoroja.

Kyselyssä saatuja vastauksia tullaan hyödyntämään meneillään olevassa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toimialueen joukkoliikenteen palvelutasomäärityksessä. Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakuntien alueella joukkoliikenteen toimivaltaisia viranomaisia ELY-keskuksen lisäksi ovat Imatran, Kotkan, Kouvolan ja Lappeenrannan kaupungit. Alueen kunnat ja kaupungit osallistuvat ELY-keskuksen kuntien välisen joukkoliikenteen palvelutasojen määrittelytyöhön ja niillä on myös mahdollisuus antaa loppuvuodesta lausuntonsa ELY-keskuksen palvelutasoluonnoksesta.

Vastaajien kesken arvottiin 30 vrk:n kausilippu joukkoliikenteeseen. Voittajalle on tiedotettu henkilökohtaisesti.

Lisätietoja palvelutason määrittelytyöstä antaa joukkoliikennevastaava Ulla Marjamaa, Kaakkois-Suomen ELY-keskus. ulla.marjamaa@ely-keskus.fi

Lisätietoja kyselytutkimuksesta antaa työn konsulttina toimiva Henriika Weiste, WayStep Consulting Oy henriika.weiste@waystep.fi.


29.5.2019

ELY-keskuksen hankkiman bussiliikenteen liikennöinti juhlapyhien aikana ja koulupäivinä

Ohjekirje (pdf, 57 kt)

 

 

 

 


Uppdaterad