› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna svarar under ledning av Trafikverket för att landsvägstrafiken löper smidigt och säkert på respektive områden.

NTM-centralerna ser till underhållet av landsvägarna samt av anläggningar och utrustning i anslutning till vägarna. NTM-centralerna främjar också säkerheten och smidigheten i vägtrafiken genom att förbättra vägarna och bygga leder för lätt trafik. Alla underhålls- och byggarbeten beställs av entreprenörer.

NTM-centralerna beviljar trafiktillstånd och bidrag för privata vägar. NTM-centralerna har en central roll i organiserandet av kollektivtrafiken. NTM-centralerna samarbetar med kommunerna och landskapen kring trafiksystemen. NTM-centralerna har som uppgift att lyfta fram de riksomfattande riktlinjerna och anpassa dem för regionens trafiksystem.

Största delen av väghållningen går ut på att sköta, underhålla och förbättra vägar samt mindre vägprojekt. I första hand tryggar vi den dagliga vägtrafiken genom olika åtgärder för sommar- och vinterunderhåll. För det andra sköter vi om vägarnas skick t.ex. genom att förnya beläggningar, förbättra vägarnas struktur samt reparera broar och grusvägar som lider av menföre. Ca 90 % av finansieringen för den grundläggande väghållningen används till underhåll av vägar. Resten av finansieringen riktas till regionala investeringar, planering, mätningar och trafikkontroll.

REGIONAL INFORMATION

Liikenne – Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala

Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa tie- ja liikenneolojen suunnittelusta, tienpidon hankinnoista, julkisen liikenteen järjestämisestä ja liikenteen viranomaispalveluista Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon maakuntien alueilla.

Tavoitteena on tehokas ja turvallinen liikennejärjestelmä, joka palvelee sekä alueen asukkaita että elinkeinoelämää.  

Liikenteen asiakaspalvelu ja tienkäyttäjän linja palvelevat kaikissa liikenteeseen liittyvissä asioissa ja opastavat ELY-keskuksen palveluiden käytössä (yhteystiedot oikealla).  Tarkempaa tietoa liikenteeseen liittyvistä asioista löytyy tämän sivun vasemmasta laidasta.

AJANKOHTAISTA LIIKENTEESSÄ

 

LAUTTALIIKENNE

Maantielauttojen ja yhteysalusliikenteen hoito on valtakunnallisesti keskitetty Varsinais-Suomen ELY-keskukselle. Se vastaa 41 lauttapaikasta, joista suurin osa sijaitsee Turun saaristossa ja Itä-Suomen järvialueilla. Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimialueella on yhteensä 11 lauttaa.


Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela