› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna svarar under ledning av Trafikverket för att landsvägstrafiken löper smidigt och säkert på respektive områden.

NTM-centralerna ser till underhållet av landsvägarna samt av anläggningar och utrustning i anslutning till vägarna. NTM-centralerna främjar också säkerheten och smidigheten i vägtrafiken genom att förbättra vägarna och bygga leder för lätt trafik. Alla underhålls- och byggarbeten beställs av entreprenörer.

NTM-centralerna beviljar trafiktillstånd och bidrag för privata vägar. NTM-centralerna har en central roll i organiserandet av kollektivtrafiken. NTM-centralerna samarbetar med kommunerna och landskapen kring trafiksystemen. NTM-centralerna har som uppgift att lyfta fram de riksomfattande riktlinjerna och anpassa dem för regionens trafiksystem.

REGIONAL INFORMATION

Liikenne - Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus tarjoaa liikenteen palvelut Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueille. Alue on maantieteellisesti laaja ja luonnonolosuhteiltaan vaihteleva. Liikennejärjestelmäsuunnittelulla, tieverkon kunnossapidolla ja liikenneturvallisuuden edistämistoimilla varmistetaan paitsi elinkeinoelämän tarpeet myös hyvä ja turvallinen asuminen ja eläminen. 

Liikennepalveluita Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa tarjoaa  liikenne ja infrastruktuuri  -vastuualue. Liikenteen asiakaspalvelu ja tienkäyttäjän linja palvelevat kaikissa liikenteeseen liittyvissä asioissa ja opastavat ELY-keskuksen palveluiden käytössä. 
 

Ajankohtaista
 

Nelostie kuntoon Oulun ja Kemin välillä - korjausvelan pysäyttämiseen panostetaan

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2016 – 2020 on valmistunut. Suunnitelmassa on esitetty tienpidon ja liikenteen toimintalinjat suunnittelukaudella. Lisäksi suunnitelma sisältää kuluvan vuoden merkittävimmät työkohteet sekä osan tulevista investointihankkeista.

ELY-keskus panostaa suunnitelmakaudella korjausvelan pysäyttämiseen, tiestön päivittäisen liikennöitävyyden turvaamiseen, pääteiden ylläpitoon, liikenneturvallisuuteen, liikenteen hallintaan ja joukkoliikenteen toimintakykyyn. Liikennejärjestelmää voidaan suunnitelmakaudella kehittää erityisesti hankkeilla, joille on myönnetty erillisrahoitusta (mm. korjausvelka- ja EAKR- rahoitus). Suunnitelmakaudella käynnistyy ELY-keskuksen toimialueella myös suuri kehittämishanke valtatie 4 välillä Oulu - Kemi. Lisäksi kaksi suurta kehittämishanketta, valtatien 8 Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämät tieinvestoinnit sekä valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu-Kajaani-Vartius jatkuvat.
 

 


Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela