› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna svarar under ledning av Trafikverket för att landsvägstrafiken löper smidigt och säkert på respektive områden.

NTM-centralerna ser till underhållet av landsvägarna samt av anläggningar och utrustning i anslutning till vägarna. NTM-centralerna främjar också säkerheten och smidigheten i vägtrafiken genom att förbättra vägarna och bygga leder för lätt trafik. Alla underhålls- och byggarbeten beställs av entreprenörer.

NTM-centralerna beviljar trafiktillstånd och bidrag för privata vägar. NTM-centralerna har en central roll i organiserandet av kollektivtrafiken. NTM-centralerna samarbetar med kommunerna och landskapen kring trafiksystemen. NTM-centralerna har som uppgift att lyfta fram de riksomfattande riktlinjerna och anpassa dem för regionens trafiksystem.

Största delen av väghållningen går ut på att sköta, underhålla och förbättra vägar samt mindre vägprojekt. I första hand tryggar vi den dagliga vägtrafiken genom olika åtgärder för sommar- och vinterunderhåll. För det andra sköter vi om vägarnas skick t.ex. genom att förnya beläggningar, förbättra vägarnas struktur samt reparera broar och grusvägar som lider av menföre. Ca 90 % av finansieringen för den grundläggande väghållningen används till underhåll av vägar. Resten av finansieringen riktas till regionala investeringar, planering, mätningar och trafikkontroll.

REGIONAL INFORMATION

Liikenne - Varsinais-Suomi ja Satakunta

(Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa teiden kunnossapitoasioista myös Satakunnan alueella)

Valtaosa tienpidosta on teiden hoitoa, kunnossapitoa, parantamista ja pienempiä tiehankkeita. Ensisijaisesti turvaamme teiden päivittäisen liikennöinnin kesä- ja talvihoidon toimenpiteillä. Toiseksi huolehdimme teiden kunnosta esim. päällysteitä uusimalla, parantamalla teiden rakenteita sekä korjaamalla siltoja ja kelirikosta kärsiviä sorateitä. Teiden kunnossapitoon käytetään n. 90 % perustienpidon rahoituksesta. Loppurahoitus suuntautuu alueellisiin investointeihin, suunnitteluun, mittauksiin ja liikenteen hallintaan.

Alueen erityispiirteitä

Teiden kunnossapidon erityishaasteita muuhun maahan verrattuna ovat rannikkoseudun nopeat kelivaihtelut ja savikoista johtuvat ongelmat, joiden vuoksi rakenteiden kunnossapito on keskimääräistä kalliimpaa. Suuri osa Varsinais-Suomen ja Satakunnan teistä on alueilla, joilla pohjamaa vaihtelee hyvin heikosti kantavan saven ja kovan kallion välillä. Tästä seuraa, että epätasaiset painumat ja sortumaherkät kohteet ovat yleisempiä kuin muualla maassa. Länsirannikolla meren läheisyys vaikuttaa merkittävästi nopeisiin sää- ja kelivaihteluihin. Sen sijaan sisämaahan mentäessä ilmasto mantereistuu joillakin alueilla tienpidon kannalta merkittävästikin.

 

 

 

 

Erityispiirteitä ovat myös useat satamat, taajamien suuri määrä ja saaristo.


Varsinais-Suomi ja Satakunta ovat Suomen pisimpään asuttuja alueita, ja tätä ilmentävät alueen rakennettu kulttuuriympäristö, muinaisjäännökset sekä useat kulttuurihistorialliset muistomerkit. Myös Lounais-Suomen luonto on monipuolisuudessaan Suomen rikkaimpia.

 

 

 

 

Kuvat yllä. Maantietä 1011 Perniön Koskella reunustaa komea tammirivi. Tiemiljöö on osa valtakunnallisesti arvokasta kulttuurimaisemaa. Suomessa melko harvinainen ojakurjenpolvi kasvaa tieluiskassa Kustavissa. Vanha Halikon silta on luokiteltu museosillaksi.
 

ELY-keskuksen aluevastaavat valvovat teiden kunnossapitoa

ELY kilpailuttaa teiden päivittäisen hoidon viideksi vuodeksi kerrallaan. Varsinais-Suomen ja Satakunnan maantiet on jaettu 10 urakka-alueeseen. Kunkin urakka-alueen teiden hoidosta vastaa kilpailutuksessa valittu urakoitsija. Alueurakkaan kuuluvat sekä teiden talvi- että kesähoito. Kesähoitotoimia ovat mm. niitot, päällysteiden paikkaukset että sorateiden hoitotoimet. Teiden kesä- ja talvihoidolla varmistetaan, että tiet ovat liikennöitävässä kunnossa kaikkina ajankohtina. ELYn aluevastaavat valvovat alueurakoitsijoiden toimintaa pistokokein. Yksi aluevastaava valvoo n. 2 000 km tieverkkoa. Aluevastaavilla on mahdollisuus sakottaa urakoitsijaa hoitotoimien laiminlyönneistä.

Teiden uudelleen päällystäminen ja ajoratamaalaukset eivät kuulu alueurakoihin, vaan ne kilpailutetaan joka vuosi erikseen käytettävissä olevan rahoituksen mukaan, ja ELY määrittelee päällystettävät kohteet ja päällystysmenetelmät.

Tunnuslukuja Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueelta

  • maantieverkon pituus n. 8 000 km
  • päällystettyjä teitä n. 6 000 km
  • sorateitä n. 2 000 km
  • kevyen liikenteen väyliä n. 800 km
  • siltoja n. 1800 kpl
  • tievalaistusta n. 1 800 km matkalla
  • liikennemerkkejä n. 50 000 kpl
  • linja-autopysäkkejä n. 8 000 kpl
  • liikennevalot n. 80 tienristeyksessä
  • levähdys- ja pysäköintialueita n. 170 kpl

Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela