› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna svarar under ledning av Trafikverket för att landsvägstrafiken löper smidigt och säkert på respektive områden.

NTM-centralerna ser till underhållet av landsvägarna samt av anläggningar och utrustning i anslutning till vägarna. NTM-centralerna främjar också säkerheten och smidigheten i vägtrafiken genom att förbättra vägarna och bygga leder för lätt trafik. Alla underhålls- och byggarbeten beställs av entreprenörer.

NTM-centralerna beviljar trafiktillstånd och bidrag för privata vägar. NTM-centralerna har en central roll i organiserandet av kollektivtrafiken. NTM-centralerna samarbetar med kommunerna och landskapen kring trafiksystemen. NTM-centralerna har som uppgift att lyfta fram de riksomfattande riktlinjerna och anpassa dem för regionens trafiksystem.

Största delen av väghållningen går ut på att sköta, underhålla och förbättra vägar samt mindre vägprojekt. I första hand tryggar vi den dagliga vägtrafiken genom olika åtgärder för sommar- och vinterunderhåll. För det andra sköter vi om vägarnas skick t.ex. genom att förnya beläggningar, förbättra vägarnas struktur samt reparera broar och grusvägar som lider av menföre. Ca 90 % av finansieringen för den grundläggande väghållningen används till underhåll av vägar. Resten av finansieringen riktas till regionala investeringar, planering, mätningar och trafikkontroll.

REGIONAL INFORMATION

Liikenne - Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus tarjoaa liikenteen palvelut Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueille. Alue on maantieteellisesti laaja ja luonnonolosuhteiltaan vaihteleva. Liikennejärjestelmäsuunnittelulla, tieverkon kunnossapidolla ja liikenneturvallisuuden edistämistoimilla varmistetaan paitsi elinkeinoelämän tarpeet myös hyvä ja turvallinen asuminen ja eläminen. 

Liikennepalveluita Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa tarjoaa  liikenne ja infrastruktuuri  -vastuualue. Liikenteen asiakaspalvelu ja tienkäyttäjän linja palvelevat kaikissa liikenteeseen liittyvissä asioissa ja opastavat ELY-keskuksen palveluiden käytössä. 
 

Ajankohtaista

Nelostie kuntoon Oulun ja Kemin välillä - korjausvelan pysäyttämiseen panostetaan

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2016 – 2020 on valmistunut. Suunnitelmassa on esitetty tienpidon ja liikenteen toimintalinjat suunnittelukaudella. Lisäksi suunnitelma sisältää kuluvan vuoden merkittävimmät työkohteet sekä osan tulevista investointihankkeista.

ELY-keskus panostaa suunnitelmakaudella korjausvelan pysäyttämiseen, tiestön päivittäisen liikennöitävyyden turvaamiseen, pääteiden ylläpitoon, liikenneturvallisuuteen, liikenteen hallintaan ja joukkoliikenteen toimintakykyyn. Liikennejärjestelmää voidaan suunnitelmakaudella kehittää erityisesti hankkeilla, joille on myönnetty erillisrahoitusta (mm. korjausvelka- ja EAKR- rahoitus). Suunnitelmakaudella käynnistyy ELY-keskuksen toimialueella myös suuri kehittämishanke valtatie 4 välillä Oulu - Kemi. Lisäksi kaksi suurta kehittämishanketta, valtatien 8 Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämät tieinvestoinnit sekä valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu-Kajaani-Vartius jatkuvat.
 


Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela

ta kontakt

  • Trafikens kundservice 0295 020601 mån-fre,  kl. 9-14 (lna/mta)
  •  
  • trafikens.kundservice(at)ntm-centralen.fi
  •  
  • Vägtrafikantlinjen 0200 2100 (lna/mta) Meddelanden om vägnätets skick och problem i trafiken, öppen 24h

Genvägar