Stöd för biodling som utbetalas enligt antalet bisamhällen

För att stöd ska beviljas förutsätts att biodlaren den 31 maj varit innehavare av minst femton övervintrade bisamhällen under produktionsperioden. Ansökan om stöd lämnas till NTM-centralen i Norra Savolax med blankett 204. Information om följande stödansökan publiceras separat. Närmare information om stödet för biodling ingår i de anvisningar för ansökan som finns i anslutning till blanketten.

Blanketter:

NTM-centralernas kontaktuppgifter (på finska):

Regional information

Mehiläistalouden pesäkohtainen tuki - Häme

Mehiläistalouden harjoittajille maksetaan kansallista pesäkohtaista tukea.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että olet rekisteröitynyt eläintenpitäjäksi mehiläisten osalta ja hallitset touko-kesäkuun vaihteessa vähintään 15 talvehtinutta mehiläisyhteiskuntaa koko tuotantokauden ajan. Sinun tulee myös hoitaa mehiläisyhteiskuntiasi siten, että voit kerätä niistä normaalin sadon tukivuonna. Sinulle voidaan myöntää tukea, jos olet saanut mehiläistaloudesta verotettavaa tuloa tai jos sinulla on ollut mehiläistalouden aloittamiseen tarvittavia hankintamenoja.

Hämeen ELY-keskus ei käsittele mehiläistalouden pesäkohtaiseen tukeen liittyviä hakemuksia. Tuki haetaan Pohjois-Savon ELY-keskuksesta. Tukihakemus jätetään vuosittain 15.6. mennessä. Lisää tietoja tuen hakemisesta ja tukiehdoista löydät Ruokaviraston verkkosivuilta, linkki sivun oikeassa reunassa tai ELY-keskusten asiantuntijoilta.


Uppdaterad