Navigeringsmeny
Maaseudun kehittäminen sv

Utveckling av landsbygden

Illustrationsbild

NTM-centralerna hjälper med att göra landsbygden en ännu bättre plats för att bo, leva och driva företag. NTM-centralerna beviljar stöd från landsbygdsfonden som man kan ansöka om för bland annat

  • jordbrukens investeringar och utveckling
  • investering i och utveckling av små och medelstora företag som utövar förädling av jordbruksprodukter
  • landsbygdens mikroföretags och små företags investeringar och utveckling
  • projekt som ökar näringarnas verksamhetsmöjligheter och landsbygdens livskraft

Varje NTM-central har utarbetat en regional landsbygdsstrategi. På basis av dessa har jord- och skogsbruksministeriet utarbetat Programmet för utveckling av landsbygden för finansieringsperioden 2014–2020.


Regional information


Regional information

Maaseudun kehittäminen - Lappi

Maaseutuohjelman yritys- ja hankerahoitusta voivat hakea maaseutualueilla toimivat yritykset ja yhteisöt. Leader-ryhmät rahoittavat pieniä ja paikallisia hankkeita. ELY-keskus rahoittaa isompia kokonaisuuksia sekä maakuntatason ja alueiden välisiä hankkeita. Leader-ryhmillä on omat paikalliset strategiansa ja ELY-keskuksella oma alueellinen kehittämisstrategiansa, joiden mukaan rahoitettavat kohteet valitaan.

Lapin ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien yhteinen Lapin keino -sivusto kertoo lappilaisista, jotka ovat kehittäneet yritystään tai asuinseutuaan ja saaneet rahoitusta maaseutuohjelmasta. Sivustolta löytyy myös kootusti tietoa maaseuturahaston rahoitusmahdollisuuksista.

Rahoituksen hakeminen

Maaseuturahaston rahoitusta voi hakea jatkuvasti, mutta ELY-keskuksessa hakemukset otetaan käsittelyyn hakujaksoittain (valintajaksot).

Lapin ELY-keskus on määritellyt kehittämishankkeiden valintajaksojen osalta kärkiteemat, joiden edistämiseen liittyviä hankehakemuksia erityisesti toivotaan. Tavoitteena on löytää rahoitettavaksi parhaiten tulostavoitteita ja maaseutuohjelman kehittämistavoitteita toteuttavia ja pysyviä vaikutuksia aikaansaavia hankkeita.

Ennen hakemusten laatimista tutustu oikeassa palstassa olevien linkkien kautta hakijan ohjeeseen, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan, Lapin alueelliseen maaseudun kehittämisstrategiaan ja valintakriteereihin.

Hankkeet kilpailevat keskenään sisällön, laadun ja vaikuttavuuden suhteen. Valintajakson päättymisen jälkeen hankkeet vertaillaan keskenään, pisteytetään ja rahoitetaan paremmuusjärjestyksessä niin kauan kuin hakujaksoille ja vuodelle varatut määrärahat riittävät.

Tukea haetaan sähköisesti Hyrrä-palvelun kautta. ELY-keskuksen asiantuntijat ja Leader-ryhmät neuvovat tukien hakemisessa ja Hyrrä-palvelun käytössä.

Lisätietoja: