Leader-ryhmät  

Leader-ryhmä on yritysten, yksityishenkilöiden ja julkisorganisaatioiden kanssa toimiva paikallinen kehittäjätaho, joka tuo esiin ruohonjuuritason tarpeita ja toivomuksia maaseudun kehittämiseksi.

Leader-ryhmien päätehtävänä on aktivoida ja kannustaa oman alueensa ihmisiä ja yrityksiä mukaan laaja-alaiseen kehittämistoimintaan ja yhteistyöhön.

Leader-ryhmät käynnistävät alueillaan laatimansa ohjelman mukaisia hankkeita ja muuta toimintaa yhteistyössä teemaohjelmien, muiden kehittämishankkeiden ja organisaatioiden kanssa.

Leader-ryhmillä on itsenäinen päätösvalta. Niiden tekemää ohjelmaa toteutetaan yksittäisissä kehittämishankkeissa. Leader-ryhmä käsittelee tehdyt hanke-esitykset ja antaa niistä lausunnon ELY-keskukselle.

ELY-keskus tekee hankkeiden lopulliset rahoituspäätökset. ELY-keskus voi myöntää avustuksen vain sellaiselle hankkeelle, jota paikallinen Leader-ryhmä on puoltanut.

ELY-keskusten asiantuntijoiden yhteystiedot:

TIETOA ALUEELTA

Toimintaryhmät (Leader) - Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella toimii neljä paikallista Leader-ryhmää:

  • Aktion Österbotten, Rannikkopohjanmaalla
  • Pirityiset ry, Kaustisen seutukunnassa
  • Rieska-Leader ry, Kokkolan seutukunnassa
  • YHYRES-kehittämisyhdistys ry, Kyrönmaalla

Leader-ryhmät ovat maaseudun kehittämisyhdistyksiä, joissa alueen asukkaat, yrittäjät ja yhteisöt toimivat aktiivisesti alueensa kehittämiseksi. Leader-ryhmien kautta voi hakea sekä hanke- että yritystukea.

Leader-ryhmät rahoittavat ensisijaisesti paikallisia, alueen asukkaiden omista ideoista syntyviä pienehköjä hankkeita. Tukihakemukset jätetään Leader-ryhmälle, joka valitsee rahoitettavat hankkeet. ELY-keskus tekee lopulliset rahoituspäätökset Leader-ryhmän esityksestä ja käsittelee myös hankkeiden maksuhakemukset.

Jo hankkeen suunnitteluvaiheessa kannattaa mahdollisimman aikaisin ottaa yhteyttä oman alueen Leader-ryhmään.
 

Lisätietoa:

Vaasassa:

  • Birgitta Antell, puh. 0295 028 536
  • Petri Svanbäck, puh. 0295 028 632

Kokkolassa:

  • Anna-Maija Herlevi, puh. 0295 028 560

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa