Leader-ryhmät  

Leader-ryhmä on yritysten, yksityishenkilöiden ja julkisorganisaatioiden kanssa toimiva paikallinen kehittäjätaho, joka tuo esiin ruohonjuuritason tarpeita ja toivomuksia maaseudun kehittämiseksi.

Leader-ryhmien päätehtävänä on aktivoida ja kannustaa oman alueensa ihmisiä ja yrityksiä mukaan laaja-alaiseen kehittämistoimintaan ja yhteistyöhön.

Leader-ryhmät käynnistävät alueillaan laatimansa ohjelman mukaisia hankkeita ja muuta toimintaa yhteistyössä teemaohjelmien, muiden kehittämishankkeiden ja organisaatioiden kanssa.

Leader-ryhmillä on itsenäinen päätösvalta. Niiden tekemää ohjelmaa toteutetaan yksittäisissä kehittämishankkeissa. Leader-ryhmä käsittelee tehdyt hanke-esitykset ja antaa niistä lausunnon ELY-keskukselle.

ELY-keskus tekee hankkeiden lopulliset rahoituspäätökset. ELY-keskus voi myöntää avustuksen vain sellaiselle hankkeelle, jota paikallinen Leader-ryhmä on puoltanut.

ELY-keskusten asiantuntijoiden yhteystiedot:

TIETOA ALUEELTA

Toimintaryhmät- Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella toimii neljä paikallista Leader-toimintaryhmää:

Aisapari ry

Kuusiokuntien kehittämisyhdistys ry (Kuudestaan)

Seinäjoen Seudun kehittämisyhdisty Liiveri ry

Suupohjan kehittämisyhdistys ry

Toimintaryhmät ovat maaseudun kehittämisyhdistyksiä, joissa alueen asukkaat, yrittäjät ja yhteisöt toimivat aktiivisesti alueensa kehittämiseksi. Leader-ryhmien kautta voi hakea sekä hanke- että yritystukea.

Toimintaryhmät rahoittavat ensisijaisesti paikallisia, alueen asukkaiden omista ideoista syntyviä pienehköjä hankkeita. Tukihakemukset jätetään toimintaryhmälle, joka valitsee rahoitettavat hankkeet. ELY-keskus tekee lopulliset rahoituspäätökset toimintaryhmän esityksestä ja käsittelee myös hankkeiden maksuhakemukset.

Jo hankkeen suunnitteluvaiheessa kannattaa mahdollisimman aikaisin ottaa yhteyttä oman alueen Leader-toimintaryhmään.

 


Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT

Oikopolut
Muualla verkossa

Varsinais-Suomen ELY-keskusken kanssa yhteistyössä toimivat yhteistyöryhmät:

Uudenmaan ELY-keskuksen hallinnoima toimintaryhmä Salon alueella:

Satakunnan ELY-keskuksen hallinnoima toimintaryhmä Vakka-Suomessa: