Leader-ryhmät  

Leader-ryhmä on yritysten, yksityishenkilöiden ja julkisorganisaatioiden kanssa toimiva paikallinen kehittäjätaho, joka tuo esiin ruohonjuuritason tarpeita ja toivomuksia maaseudun kehittämiseksi.

Leader-ryhmien päätehtävänä on aktivoida ja kannustaa oman alueensa ihmisiä ja yrityksiä mukaan laaja-alaiseen kehittämistoimintaan ja yhteistyöhön.

Leader-ryhmät käynnistävät alueillaan laatimansa ohjelman mukaisia hankkeita ja muuta toimintaa yhteistyössä teemaohjelmien, muiden kehittämishankkeiden ja organisaatioiden kanssa.

Leader-ryhmillä on itsenäinen päätösvalta. Niiden tekemää ohjelmaa toteutetaan yksittäisissä kehittämishankkeissa. Leader-ryhmä käsittelee tehdyt hanke-esitykset ja antaa niistä lausunnon ELY-keskukselle.

ELY-keskus tekee hankkeiden lopulliset rahoituspäätökset. ELY-keskus voi myöntää avustuksen vain sellaiselle hankkeelle, jota paikallinen Leader-ryhmä on puoltanut.

ELY-keskusten asiantuntijoiden yhteystiedot:

TIETOA ALUEELTA

Toimintaryhmien rahoitus  – Häme

Maaseudun hanke- ja yritystukea on mahdollista hakea myös paikallisilta toimintaryhmiltä. Hämeessä toimii viisi paikallista toimintaryhmää, joilla on oma kehittämisohjelma ja rahoitus.

Päijänne-Leader ry Päijät-Hämeen pohjoisosissa

Etpähä ry Päijät-Hämeen eteläosissa

LounaPlussa ry Forssan seudulla

Linnaseutu ry Hämeenlinnan seudulla

EMO ry Riihimäen seudulla (alue ulottuu myös Uudenmaan puolelle)

Hämeen ELY-keskuksen ja alueen Leader-ryhmien välisestä yhteistyöstä on tehty sopimus

 

Hämeen Leader-ryhmien alueet kartalla


Päivitetty