Projekt för utveckling av landsbygden

Med hjälp av landsbygdens projektstöd gör man landsbygden till en bättre plats för att bo, leva och driva företag. Har du en idé för att öka trivseln i din egen region? 

Landsbygdsfonden kan komma till hjälp om du vill förbättra bredbandsuppkopplingen i din hemby eller utveckla tjänsterna som erbjuds där, öka hobbymöjligheterna på området, rusta upp ett kultur- eller naturobjekt eller förstärka nätförbindelsen. Utbildnings- och informationsförmedlingsprojekten gör det bland annat möjligt att ordna utbildning för landsbygdens invånare och företag eller att presentera nya produktionsmetoder.

Ansökan om finansiering görs elektroniskt i Hyrrä-tjänsten. Det lönar sig emellertid att börja med att ta kontakt med den egna regionens NTM-central eller Leader-grupp.

NTM-centralernas kontaktuppgifter (på finska):

Regional information

Maaseudun kehittämishankkeet - Pohjois-Pohjanmaa

ELY-keskus rahoittaa maaseudun kehittämishankkeita

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus rahoittaa pääsääntöisesti toteutusalueeltaan seutukuntaa laajempia tai koko maakunnan kattavia kehittämishankkeita tai ylimaakunnallisia hankkeita. ELY-keskuksesta voidaan rahoittaa myös kohdealueeltaan rajattuja, kustannusarvioltaan merkittäviä kehittämishankkeita ja investointeja, mikäli ne ovat erityisen merkittäviä maaseudun kehittymisen kannalta.  Leader-ryhmät rahoittavat pääsääntöisesti kylä-, kunta- ja seudullisia hankkeita sekä pienempiä yleishyödyllisiä investointihankkeita. Leader-ryhmien tukemissa hankkeissa korostuvat Leader-toiminnan periaatteet, jotka on määritelty Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Uudenlaisten, kokeilevien ja vaikeasti ennustettavien toimintatapojen käyttöä edistetään Leader- hankkeilla.

Maaseuturahaston yhteinen asiointisähköposti: maaseuturahasto.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi

Lisätietoja:
Asiantuntija, maaseudun kehittämisryhmä, Kukka Kukkonen, puh. 0295 038 232
Ryhmäpäällikkö, maaseudun kehittämisryhmä, Tiina Suutari, puh. 0295 038 138

 


Uppdaterad

Regionala länkar

Mitä Maaseutuohjelmalla on saatu aikaan? Tutustu Kaakkois-Suomen Maaseutuohjelman tiedotuskanavaan: