Navigeringsmeny
Kehittämishankkeet - ingressi sv

Projekt för utveckling av landsbygden

Med hjälp av landsbygdens projektstöd gör man landsbygden till en bättre plats för att bo, leva och driva företag. Har du en idé för att öka trivseln i din egen region? 

Landsbygdsfonden kan komma till hjälp om du vill förbättra bredbandsuppkopplingen i din hemby eller utveckla tjänsterna som erbjuds där, öka hobbymöjligheterna på området, rusta upp ett kultur- eller naturobjekt eller förstärka nätförbindelsen. Utbildnings- och informationsförmedlingsprojekten gör det bland annat möjligt att ordna utbildning för landsbygdens invånare och företag eller att presentera nya produktionsmetoder.

Ansökan om finansiering görs elektroniskt i Hyrrä-tjänsten. Det lönar sig emellertid att börja med att ta kontakt med den egna regionens NTM-central eller Leader-grupp.

Projektstöd för landsbygden

Ansökningarna om projektstöd för landsbygden för EU-finansieringsperioden 2023–2027 har öppnats.

Av de projektstöd som nu kan sökas har samfundens investeringar, utbildnings- och informationsförmedlingsprojekt samt största delen av samarbetsprojekten inklusive jordbrukar- och företagsgruppsprojekt samt förberedande finansiering öppnats. Resten av projektstöden kan sökas hösten 2023. Då inleds till exempel ansökningar om bredbandsprojekt, småprojekt och projekt mellan regioner som söks via Leader-grupper.

Mer information om projektstöd till den som ansöker om stöd (ruokavirasto.fi).

NTM-centralernas kontaktuppgifter (på finska):


Regional information


Innehållspublicerare

Maaseudun kehittämishankkeet - Varsinais-Suomi

Varsinais-Suomen ELY -keskus rahoittaa maaseudun kehittämishankkeita Manner-Suomen maaseutuohjelman rahoituksella.


Ajankohtaista

Kuluvan rahoituskauden varat suoraan ELY-keskuksesta rahoitettaviin hankkeisiin on käytännössä sidottu. Vuoden 2014 osalta käyttöön saattaa tulla väliaikaista rahoitusta, ennen kuin uusi rahastokausi saadaan käynnistymään.

Jo hankkeen suunnitteluvaiheessa kannattaa olla yhteydessä ELY-keskuksen maaseutuohjelman rahoituskoordinaattoriin tai asiantuntijoihin.

Ohjelmakausi päättyy 31.12.2013 ja hankkeet on toteutettava vuoden 2014 loppuun mennessä. Vuonna 2014 mahdollisesti myönnettävän rahoituksen osalta toteutusaikataulua ei ole tiedossa.

Lisätietoa

  • Kehittämispäällikkö Seppo Jaakonmäki
  • Maaseutukoordinaattori Jarmo Lamminen

etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Uppdaterad: 27.11.2023