Navigeringsmeny

Maaseudun kehittäminen sv

Utveckling av landsbygden

Vårt mål är att hjälpa aktörer, invånare och företagare på landsbygden att göra landsbygden till en bättre plats att bo, leva och driva företag på. Vi beviljar stöd ur EU:s landsbygdsfond varje finansieringsperiod.

År 2023 inleddes en ny finansieringsperiod, vars stöd grundar sig på EU:s gemensamma jordbrukspolitik, för vilken förkortningen CAP (Common Agricultural Policy) används. Stöden beskrivs i CAP-planen, som jord- och skogsbruksministeriet har utarbetat tillsammans med intressentgrupperna.

Under den nya finansieringsperioden 2023–2027 kan man ansöka om bland annat:

  • investeringar i och utveckling av små företag på landsbygden
  • projekt som ökar näringarnas verksamhetsmöjligheter och landsbygdens livskraft
  • allmännyttiga investeringar
  • klimat- och miljöåtgärder
  • informationsförmedling och utbildning
  • bredbandsinvesteringar
  • jordbrukens investeringar och utveckling samt rådgivningstjänster

Vid varje NTM-central har vi utarbetat regionala utvecklingsplaner för landsbygden för finansieringsperioden 2023–2027.

Företags- och projektstöd för landsbygden

Ansökningarna om företags- och projektstöd för landsbygden för EU-finansieringsperioden 2023–2027 har öppnats.

Mer information till den som ansöker om stöd

Stödet söks elektroniskt via e-tjänsten Hyrrä (hyrra.ruokavirasto.fi).


Regional information


Uppdaterad: 28.11.2023