Navigeringsmeny
Maaseudun kehittäminen sv

Utveckling av landsbygden

Illustrationsbild

NTM-centralerna hjälper med att göra landsbygden en ännu bättre plats för att bo, leva och driva företag. NTM-centralerna beviljar stöd från landsbygdsfonden som man kan ansöka om för bland annat

 • jordbrukens investeringar och utveckling
 • investering i och utveckling av små och medelstora företag som utövar förädling av jordbruksprodukter
 • landsbygdens mikroföretags och små företags investeringar och utveckling
 • projekt som ökar näringarnas verksamhetsmöjligheter och landsbygdens livskraft

Varje NTM-central har utarbetat en regional landsbygdsstrategi. På basis av dessa har jord- och skogsbruksministeriet utarbetat Programmet för utveckling av landsbygden för finansieringsperioden 2014–2020.


Regional information


Regional information

Utveckling av landsbygden - Österbotten och Mellersta Österbotten

NTM-centralen i Österbotten finansierar landsbygdsutvecklingsprojekt med finansiering från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. I landsbygdsprogrammet för Fastlandsfinland har innovationer, klimatförändringen och miljön definierats som gemensamma genomgående teman. Av den regionala landsbygdsstrategins verksamhetsplan (länk till höger) framgår i vilken riktning man vill utveckla landsbygden i regionen och hur finansieringen inriktas i Österbotten och Mellersta Österbotten.

I strategin har följande prioriteringar fastställts för landskapen:

Österbotten

 • Jordbruk
 • Höjning av förädlingsgraden på livsmedel och närproducerad mat
 • Förnybar energi och energieffektivitet
 • Skogs- och träbranschen
 • Utveckling av företagandet
 • Välmående befolkning
 • Välmående natur och miljö

Mellersta Österbotten

 • Kunnig landsbygd
 • Företagsam och livskraftig landsbygd
 • Välmående landsbygd
 • Fungerande landsbygd
 • Miljö som genomgående tema