Navigeringsmeny
Maaseudun kehittäminen sv

Utveckling av landsbygden

Illustrationsbild

NTM-centralerna hjälper med att göra landsbygden en ännu bättre plats för att bo, leva och driva företag. NTM-centralerna beviljar stöd från landsbygdsfonden som man kan ansöka om för bland annat

  • jordbrukens investeringar och utveckling
  • investering i och utveckling av små och medelstora företag som utövar förädling av jordbruksprodukter
  • landsbygdens mikroföretags och små företags investeringar och utveckling
  • projekt som ökar näringarnas verksamhetsmöjligheter och landsbygdens livskraft

Varje NTM-central har utarbetat en regional landsbygdsstrategi. På basis av dessa har jord- och skogsbruksministeriet utarbetat Programmet för utveckling av landsbygden för finansieringsperioden 2014–2020.


Regional information


Regional information

Maaseudun kehittäminen - Pirkanmaa

Pirkanmaan ELY-keskus ottaa vastaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitettavia yritys-ja hanketuen rahoitushakemuksia ohjelmakauden 2014-2020 aikana vielä hakujaksoilla:

1.10.2020–30.11.2020
1.12.2020–22.1.2021

Samalla muistutamme, että rahoituksen saaminen uusiin hakemuksiin on epävarmaa rahoituksen kovan kysynnän vuoksi. On kuitenkin odotettavissa, että Pirkanmaan ELY-keskus saa käyttöönsä maa- ja metsätalousministeriön osoittamaa lisärahoitusta vuoden loppupuolella.

Kaikki hanketukien valintajaksot

1.11.2019–31.3.2020

1.4.2020–30.9.2020

1.10.2020–30.11.2020

1.12.2020–22.1.2021

Kaikki yritystukien valintajaksot

1.11.2019–31.1.2020

1.2.2020–30.4.2020

1.5.2019–31.7.2020

1.8.2020–30.9.2020

1.10.2020–30.11.2020

1.12.2020–22.1.2021

Esimerkkejä rahoitetuista hankkeista (pdf)

Tukia voi hakea sähköisesti Hyrrä-verkkopalvelun kautta. Sähköinen palvelu ohjaa ja neuvoo hakijaa. Maksujen hakeminen ja mahdollisten lisätietojen toimittaminen tapahtuu myös verkkopalvelun kautta.

Rahoitusta yleishyödyllisiin investointeihin, tiedotukseen, koulutukseen ja esimerkiksi kylien kehittämiseen saa myös tällä ohjelmakaudella. Rahoitusta voi myös saada muun muassa pilottihankkeisiin sekä yhteistyöhön eri maaseututoimijoiden kesken.

Maksun hakemista helpottavia menettelyjä on otettu käyttöön. Kehittämishankkeissa yleiskustannukset voidaan hyväksyä laskennallisina hankkeen palkkakustannusten perusteella (ns. flat rate -menettely). Tällöin toteutuneita yleiskustannuksia ei tarvitse eritellä.

Joissakin hankkeissa tuki voidaan myöntää myös kertakorvauksena ja maksaa hankkeen hyväksytyn suunnitelman toteutumisen perusteella.

Tukea yrityksen perustamiseen ja investointeihin

Yritystoimintaan voi saada investointitukea ja uuden yritystoiminnan perustamistukea. Investointitukea voi saada muun muassa rakentamiseen ja koneiden hankintaan. Yrityksen perustamistuki on uusi tukimuoto. Sitä myönnetään aloittavan yrityksen liiketoiminnan käynnistämiseen. Perustamistuki maksetaan 2–3 erässä toteutuneiden toimenpiteiden perusteella.