Navigeringsmeny

Vapaa-ajan kalastus sv

Fritidsfiske

Fritidsfisket är en betydande naturhobby. Det fanns 1,8 miljoner fritidsfiskare i Finland år 2022. En tredjedel av finländarna ägnar sig åt fiske. Fritidsfiskarnas totala fångst var 33 miljoner kilo. Det fångades 2,7 miljoner flod- och signalkräftor.

Fisketillstånd

Fiskevårdsavgiften ska betalas av personer i åldern 18–69 år som fiskar med bete eller redskap eller kräftfiskar. Undantag är fiskare som fyllt 65 år före den 31.12.2023: de är befriade från avgiften. Den som endast pilkar eller metar behöver inte betala avgiften. Fiskevårdsavgiften kan betalas för hela året, för sju dygn eller för ett dygn.

Beslut om fiske på allmänna vattenområden fattas av Forststyrelsen med beaktande av de nationella vårdplanerna för fiskresurserna. Forststyrelsen säljer tillstånd för fiske med fångstredskap i allmänna vattenområden i inlandsvattnen. För fritidsfiske i allmänna vatten i havsområden krävs inget separat tillstånd, utan där kan man fiska fritt enligt lagen om fiske (379/2015).

I de flesta fiskeriområdena har det också bildats större tillståndsområden för privata vatten, vilka man får mer information om bland annat på Centralförbundet för Fiskerihushållnings webbplats. Fisketillstånd för övrigt fiske kan man söka på internet och i fiskeguider eller fråga i lokala affärer som säljer fiskeredskap.

NTM-centralen beviljar understöd för projekt som främjar fiskeri och för fiskeriområdesverksamhet ur de medel som insamlats via fiskevårdsavgiften. NTM-centralen delar ut en del av medlen som ersättning till dem som äger vattenområdena för användning som gäller utnyttjande av de allmänna fiskerättigheterna och fiskeguideverksamhet.


Regional information


Uppdaterad: 20.02.2024