Navigeringsmeny
Kehittämishankkeet - ingressi sv

Projekt för utveckling av landsbygden

Med hjälp av landsbygdens projektstöd gör man landsbygden till en bättre plats för att bo, leva och driva företag. Har du en idé för att öka trivseln i din egen region? 

Landsbygdsfonden kan komma till hjälp om du vill förbättra bredbandsuppkopplingen i din hemby eller utveckla tjänsterna som erbjuds där, öka hobbymöjligheterna på området, rusta upp ett kultur- eller naturobjekt eller förstärka nätförbindelsen. Utbildnings- och informationsförmedlingsprojekten gör det bland annat möjligt att ordna utbildning för landsbygdens invånare och företag eller att presentera nya produktionsmetoder.

Ansökan om finansiering görs elektroniskt i Hyrrä-tjänsten. Det lönar sig emellertid att börja med att ta kontakt med den egna regionens NTM-central eller Leader-grupp.

Projektstöd för landsbygden

Ansökningarna om projektstöd för landsbygden för EU-finansieringsperioden 2023–2027 har öppnats.

Av de projektstöd som nu kan sökas har samfundens investeringar, utbildnings- och informationsförmedlingsprojekt samt största delen av samarbetsprojekten inklusive jordbrukar- och företagsgruppsprojekt samt förberedande finansiering öppnats. Resten av projektstöden kan sökas hösten 2023. Då inleds till exempel ansökningar om bredbandsprojekt, småprojekt och projekt mellan regioner som söks via Leader-grupper.

Mer information om projektstöd till den som ansöker om stöd (ruokavirasto.fi).

NTM-centralernas kontaktuppgifter (på finska):


Regional information


Innehållspublicerare

Kehittämishankkeet - Keski-Suomi

Maaseudun hankerahoitusta myönnetään koulutus- ja tiedonvälityshankkeisiin, yleishyödyllisiin investointeihin, laajakaistahankkeisiin sekä yhteistyöhankkeisiin. Tarkemmat kuvaukset hankerahoituksesta löytyvät osoitteesta maaseutu.fi/kehittajalle.

Tuen myöntäminen on harkinnanvaraista. Rahoituskauden 2023-2027 toimenpiteissä on entistä vahvempi painotus ympäritö- ja ilmastoteemoihin sekä yhteistyöhön. Lisäksi kaikissa yhteistyöhankkeissa on läpileikkaavina tavoitteina osaaminen, innovaatiot ja digitalisaatio. Hankkeiden valintaperusteissa korostuu vaikuttavuus sekä kestävän kehityksen näkökulmat.

Keski-Suomen maaseudun alueellisessa kehittämissuunnitelmassa määritellyt painopisteet antavat suuntaviivat rahoituksen kohdentamiselle myös vuosina 2023–2027. Keski-Suomen alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma kaudelle 2023-2027 (pdf)

Rahoituskauden 2023–2027 hanketukien esittelymateriaalit

 

Muun julkisen rahoituksen osuus Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoittamissa hankkeissa:

(Muu julkinen rahoitus = muu valtion rahoitus kuin MMM:n hallinnonalalle valtion talousarviossa osoitettu EU-hankkeiden vastinraha sekä kunnan tai muun julkisoikeudellisen yhteisön rahoitus). Päätöstä sovelletaan hankkeisiin, jotka tulevat vireille vuonna 2023 tai sen jälkeen. Päätös on voimassa toistaiseksi.

Kehittämishankkeet

 • Julkisoikeudellisilta yhteisöiltä edellytetään hankkeissa pääsääntöisesti 5 % muuta julkista rahaa.
 • Julkisyhteisöjen hakemissa alueiden välisissä hankkeissa pyritään noudattamaan samaa periaatetta, mutta muun julkisen tuen osuus päätetään tapauskohtaisesti rahoittavien ELY-keskusten yhteisissä neuvotteluissa.
 • Tapauskohtaisesti voidaan edellyttää muiden toimijoiden hankkeissa vähintään 5 % muuta julkista rahaa, kun kuntakohtaiset vaikutukset ovat selkeästi tunnistettavissa.

Yleishyödylliset investointihankkeet (pl. vesihuolto- ja laajakaistahankkeet)

 • Julkisoikeudellisten yhteisöjen hakemiin yleishyödyllisiin investointihankkeisiin edellytetään muuta julkista rahaa valtioneuvoston asetuksen 617/2023 25 § edellyttämällä tavalla vähintään 30 % hankkeen julkisesta rahoituksesta.
 • Yksityisoikeudellisten yhteisöjen hakemiin investointihankkeisiin ei pääsääntöisesti vaadita muuta julkista rahaa (lukuun ottamatta vesihuoltohankkeita).

Vesihuolto-, laajakaista- sekä ympäristö- ja ilmastohankkeet

 • Vesihuoltoon kohdistuviin investointihankkeisiin edellytetään pääsääntöisesti 10 % muuta julkista rahaa. Julkisen rahoituksen osuus voi olla enintään 65 % hyväksyttävistä kustannuksista. (617/2023 25 §)
 • Tietoliikenneyhteyksiin kohdistuviin investointihankkeisiin ei vaadita muuta julkista rahaa. Julkisen rahoituksen osuus voi olla enintään 65 % hyväksyttävistä kustannuksista. (617/2023 25 §)
 • Ympäristö- ja ilmastoinvestointeihin tukea voidaan myöntää muu julkinen rahoitus mukaan lukien yhteensä enintään 80 prosenttia.

Investoinnit, joita ei tueta

 • Kuntien ja muiden julkisoikeudellisten tahojen energiainvestoinnit.

 

Lisätietoja hanketuista

 • Maaseutuasiantuntija Tiia Rantanen, p. 0295 024 999
 • Rahoitusasiantuntija Markku Skonbäck, p. 0295 024 876
 • Rahoitusasiantuntija Leena Koponen, p. 0295 026 043
 • Asiantuntija Merja Lehtinen, p. 0295 024 570 (yritysryhmähankkeet ja ei-tuotannolliset investoinnit)

Kaikki Suomessa rahoitetut maaseutuhankkeet löytyvät Ruokaviraston ylläpitämästä valtakunnallisesta hankerekisteristä. (ruokavirasto.fi)

Uppdaterad: 01.12.2023