Navigeringsmeny
Maaseudun kehittäminen sv

Utveckling av landsbygden

Illustrationsbild

NTM-centralerna hjälper med att göra landsbygden en ännu bättre plats för att bo, leva och driva företag. NTM-centralerna beviljar stöd från landsbygdsfonden som man kan ansöka om för bland annat

  • jordbrukens investeringar och utveckling
  • investering i och utveckling av små och medelstora företag som utövar förädling av jordbruksprodukter
  • landsbygdens mikroföretags och små företags investeringar och utveckling
  • projekt som ökar näringarnas verksamhetsmöjligheter och landsbygdens livskraft

Varje NTM-central har utarbetat en regional landsbygdsstrategi. På basis av dessa har jord- och skogsbruksministeriet utarbetat Programmet för utveckling av landsbygden för finansieringsperioden 2014–2020.


Regional information


Regional information

Maaseudun kehittaminen - Keski-Suomi

Maaseudun kehittämishankkeesta voi löytyä täsmäratkaisu moneen pulmaan. Esimerkiksi kylätalon kunnostaminen tai tiedotushanke yrittäjille voi saada rahoitusta maaseutuohjelmasta.

Keski-Suomen ELY-keskus rahoittaa tällä hetkellä yli 20:ta hanketta Manner-Suomen maaseutuohjelman rahoituksella. Lisäksi maaseudun toimintaryhmät rahoittavat useita paikallisia kehittämishankkeita.