Navigeringsmeny
Maaseudun kehittäminen sv

Utveckling av landsbygden

Illustrationsbild

NTM-centralerna hjälper med att göra landsbygden en ännu bättre plats för att bo, leva och driva företag. NTM-centralerna beviljar stöd från landsbygdsfonden som man kan ansöka om för bland annat

 • jordbrukens investeringar och utveckling
 • investering i och utveckling av små och medelstora företag som utövar förädling av jordbruksprodukter
 • landsbygdens mikroföretags och små företags investeringar och utveckling
 • projekt som ökar näringarnas verksamhetsmöjligheter och landsbygdens livskraft

Varje NTM-central har utarbetat en regional landsbygdsstrategi. På basis av dessa har jord- och skogsbruksministeriet utarbetat Programmet för utveckling av landsbygden för finansieringsperioden 2014–2020.


Regional information


Regional information

Maaseudun kehittäminen - Kainuu

Julkinen kuuleminen Paltamon Vaarankylään laajakaistan rakentamisesta

Osuuskunta Vaaranvesi toteuttaa Paltamon kunnan alueella Vaarankylän ja Koikeronvaaran alueilla kuituverkon rakentamisen.


Maaseuturahaston tuet haettavissa
Maaseuturahaston ohjelmakauden 2014−2020 valtakunnalliset hankkeet
Kainuun alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020
Maaseuturahaston yritystukien ja kehittämishankkeiden hakeminen 2019
Hankeinfot ja koulutukset
 

 

Maaseuturahaston tuet haettavissa

Euroopan komissio hyväksyi 12.12.2014 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman vuosille 2014–2020. Maaseutuohjelma rahoittaa maatalouden ja muiden maaseudun elinkeinojen uudistumista, ympäristönsuojelua sekä hyvinvoinnin edistämistä maaseudulla.

Ohjelman kautta tuleva julkinen rahoitus on 8,265 miljardia euroa, josta osa on kansallista rahaa ja osa EU:n maaseuturahastosta. Suurin osa ohjelman rahoituksesta maksetaan maatalousyrittäjille korvauksina viljelystä Suomen pohjoisissa luonnonoloissa sekä maatalouden ympäristötyöstä.

Kainuuseen ohjelman tuesta tukee viljelijätukina tällä ohjelmakaudella arviota 70 miljoonaa euroa ja maaseudun kehittämistukina liki 36 miljoonaa euroa. Maaseudun kehittämistuista maakuntaan välittyy Kainuun ELY-keskuksen kautta vuositasolla n. 3,3 miljoonaa euroa ja Leader-ryhmien kautta n. 1,8 miljoonaa euroa.


Maaseuturahaston ohjelmakauden 2014−2020 valtakunnalliset hankkeet

Valtakunnallisilla hankkeilla halutaan täydentää ja tukea muita hankkeita ja kehittämistyötä, jota tehdään eri puolella Suomea. Niiden avulla halutaan myös suunnata rahoitusta sellaisiin painopisteisiin, jotka on havaittu ja päätetty tärkeiksi.

Valtakunnalliset hankkeet rahoitetaan maa- ja metsätalousministeriön osoittaman myöntövaltuuden ja teknisen tuen perusteella Hämeen ELY-keskuksesta, jonne hankehakemukset jätetään.

Ajankohtaista tietoa valtakunnallisista hankkeista ja hakumenettelyistä löydät seuraavista linkeistä:

Maaseudun kehittämisohjelman verkkopalvelu

Lisätietoa valtakunnallisista hankkeista antavat:

Asiantuntija, Lassi Hurskainen, 0295 025 046,  etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Kehittämispäällikkö, Timo Kukkonen, 0295 025 065, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Kainuun alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma 2014 - 2020

Kainuun alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma 2014–2020 on alueellisen toteutuksen osuus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Maakunnallinen kehittämissuunnitelma pohjautuu Kainuun alueelliseen maaseudun kehittämisstrategiaan 2014–2020, johon on koottu alueelliset näkemykset tärkeistä alueen maaseudun kehittämisen arvoista, visiosta ja valitusta kehittämisstrategiasta perusteluineen.

Kehittämissuunnitelma, aivan kuten strategiakin, on monen eri tahon yhteinen tahdonilmaus maaseudun kehittämisestä. Alueen strategia ja kehittämissuunnitelma muodostavat yhdessä Kainuun maaseutuohjelman.


Maaseuturahaston yritystukien ja kehittämishankkeiden hakeminen 2020

Maaseuturahaston hanke- ja yritystukien haku vuonna 2020 on jatkuva, mutta tukihakemukset, jotka koskevat Kainuun El V-keskuksen vuosien 2020 myöntövaltuuskiintiöistä haettavaa tukea, ratkaistaan valintajaksoittain.

Maaseutuohjelman rahoituskausi kestää vuoteen 2020 saakka. Hakemuksen voi tehdä sähköisesti Hyrrä-palvelussa (www.mavi.fi/hyrra). Hakijan tulee huolehtia ennen hakemuksen tekemistä, että hänellä on kirjautumiseen tarvittava Katso-tunniste ja valtuutukset tehtynä osoitteessa yritys.tunnistus.fi. Aloittava yrittäjä voi hakea tukea myös ilman Katso-tunnistetta. Sähköiseen asiointiin tunnistaudutaan pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla.

Kaikki saapuneet hakemukset osallistuvat valintamenettelyyn. ELY-keskus arvioi tuen saamisen edellytyksiä valtakunnallisilla valintakriteereillä. Kehittämishankkeita käsitellään vuodessa kolmessa ja yritys- sekä yritysryhmätukia kuudessa valintajaksossa. Valintajakson päätyttyä ELY-keskus pisteyttää hankkeet ja informoi tuen hakijoita valinnan etenemisestä.

Yritys- ja yritysryhmätukien valintajaksot vuonna 2020 ovat:

 • 1.1. - 28.2.2020
 • 1.3. -30.4.2020
 • 1.5. - 30.6.2020
 • 1.7. - 31.8.2020
 • 1.9. - 31.10.2020

Hanketukien valintajaksot vuonna 2020 ovat:

 • 1.11.2019 - 31.3.2020
 • 1.4. - 30.09.2020

Jos valintajakso päättyy viikonloppuna, virallinen hakuaika sähköisissä hakemuksissa päättyy ko. päivänä klo 23.59. Paperisia hakemuksia voi vielä toimittaa seuraavana arkipäivänä klo 16.15 asti.


Hankeinfot ja koulutukset

8.11.2018 Yritysryhmäinfot, Haapala BnB, Sotkamo

13.−14.3.2018 Hanketreffit Katinkullassa

16.5.2017 Yritysrahoitusinfo, Atima, Kajaani

26.2.2016 Maaseuturahaston hankeinfo, Kaukametsän opiston auditorio


13.5.2015 Kaukametsän opiston auditoriossa järjestetyn tilaisuuden esitykset


10.2.2015 Uusi EU-ohjelmakausi alkaa, mikä muuttuu maaseuturahastossa?

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014 - 2020 esiteltiin Kainuun Opistolla .

Lisätietoja: Kainuun ELY-keskus, maaseutuasiantuntija Tarja Moilanen, p. 029 502 3572.