Navigeringsmeny
Kehittämishankkeet - ingressi sv

Projekt för utveckling av landsbygden

Med hjälp av landsbygdens projektstöd gör man landsbygden till en bättre plats för att bo, leva och driva företag. Har du en idé för att öka trivseln i din egen region? 

Landsbygdsfonden kan komma till hjälp om du vill förbättra bredbandsuppkopplingen i din hemby eller utveckla tjänsterna som erbjuds där, öka hobbymöjligheterna på området, rusta upp ett kultur- eller naturobjekt eller förstärka nätförbindelsen. Utbildnings- och informationsförmedlingsprojekten gör det bland annat möjligt att ordna utbildning för landsbygdens invånare och företag eller att presentera nya produktionsmetoder.

Ansökan om finansiering görs elektroniskt i Hyrrä-tjänsten. Det lönar sig emellertid att börja med att ta kontakt med den egna regionens NTM-central eller Leader-grupp.

Projektstöd för landsbygden

Ansökningarna om projektstöd för landsbygden för EU-finansieringsperioden 2023–2027 har öppnats.

Av de projektstöd som nu kan sökas har samfundens investeringar, utbildnings- och informationsförmedlingsprojekt samt största delen av samarbetsprojekten inklusive jordbrukar- och företagsgruppsprojekt samt förberedande finansiering öppnats. Resten av projektstöden kan sökas hösten 2023. Då inleds till exempel ansökningar om bredbandsprojekt, småprojekt och projekt mellan regioner som söks via Leader-grupper.

Mer information om projektstöd till den som ansöker om stöd (ruokavirasto.fi).

NTM-centralernas kontaktuppgifter (på finska):


Regional information


Innehållspublicerare

Maaseudun kehittämishankkeet ­­– Häme

 

Maaseudun yritys- ja hanketukien haku on alkanut Hyrrä-asiointipalvelussa (ruokavirasto.fi) Kaikkia tukimuotoja ei ole avattu samalla kertaa hakuun, vaan esimerkiksi laajakaistainvestointien rahoituksen haku on auennut syksyllä 2023. Hämeen ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien tukivälineet, tukitasot ja työnjaon kokoavan dokumentin löydät täältä (PDF, 393 kt)

Vuonna 2023 tukihaut alkavat vaiheittain Ruokaviraston erikseen ilmoittamassa aikataulussa. Vuonna 2023 ensimmäinen valintajakso päättyy 18.9.2023. Huom! ELY-keskusten aiemman valintajaksopäätöksen mukaisesti valintajakso päättyi 15.9., mutta asiointipalvelun käyttökatkosta johtuen jaksoa on pidennetty päättyväksi vasta 18.9.2023 klo 23.59. Tämä vaikuttaa myös toisen valintajakson alkamisajankohtaan (alun perin 16.9.). Toinen valintajakso on 19.9.2023–31.10.2023.

 

Vuonna 2024 alueellisten hankkeiden valintajaksot ovat:
1.11.2023–31.1.2024
1.2.2024–30.4.2024
1.5.2024–30.9.2024

 

Vuoden 2023 valtakunnallisten kehittämishankkeiden hakujakso on 28.8.–25.9.2023.

Vuoden 2024 valtakunnallisten hankkeiden hakujakso on 20.3.2024–24.4.2024

Jos haet tukea Leader-ryhmästä, kysy valintajaksoista omasta Leader-ryhmästäsi. Leader-ryhmillä on omat valintajaksonsa. Tutustu lisää maaseudun hanketukiin Ruokaviraston sivuilla (ruokavirasto.fi).

Uppdaterad: 01.12.2023