Navigeringsmeny

Kalastusmatkailu - ingressi sv

Fisketurism

Fisketurism är en växande näringsgren. NTM-centralen erbjuder stödformer för att utveckla fisketurimsföretagens investeringar och affärsverksamhet. Fisketurismprojekt har fått stöd bland annat ur gårdsbrukets utvecklingsfond. Man kan också höre efter stödmöjligheter från regionala Leader-grupper.

Fiske med kunder är jämförbar verksamhet med fisketillställningar och kräver därför stillstånd antingen från ägaren av vattenområdet eller från NTM-centralen (fiskeguidetillstånd). Fiskeguider (18 §  i lagen om fiske) kan ansöka om tillstånd från NTM-centralerna för att anordna fisketillställningar i vilka högst sex fiskare åt gången deltar och där det besrivs mete, pilkefiske eller handredskapsfiske.  Tillståndet kan beviljas för högst 5 år i sänder. Därutöver ska kunderna ha var sitt fisketillstånd. I verksamheten använda fartygs registrering och förarens kompetenskrav skall även kontrolleras från Trafiksäkerhetsverket (Trafi) av fiskeriguiden.

 


Regional information


Uppdaterad: 17.11.2023