Navigeringsmeny

Kala- ja raputautien leviämisen estäminen - Ingressi

Fisk- och kräftsjukdomar, parasiter

Fiskar, såsom andra organismer, har parasiter och sjukdomar. Den enda fiskparasiten som är skadlig för människan är den breda binnikemasken som man kan få av dåligt tillredd eller ofryst fisk. Den breda binnikemasken förekommer inte i laxfiskar, vilka således utan bekymmer kan användas till och med i sushi. Vissa fisksjukdomar och parasiter orsakar problem för fiskodlingen, laxparasiten Gyrodactylus salaris utgör ett hot för laxstammarna i Tana älv och Näätämöjoki.

Kräftpesten har utrotat åtskilliga kräftbestånd i Finland. För att hindra kräftpesten från att spridas är det synnerligen viktigt att desinficera fångstredskapen och att vidta andra försiktighetsåtgärder då man förflyttar sig från ett vattendrag till ett annat.

I syfte att förhindra spridningen av fisksjukdomar har man infört begränsningar gällande utplanteringar och förflyttningar av levande fisk. Information om dessa hittar man på jord- och skogsbruksministeriets sidor.

Sprid inte fisk- och kräftsjukdomar! Då du fiskar, se till att alla de redskap du använder är helt torra innan du börjar fiska i ett nytt vattendrag.

Meddela om fisk- och kräftdöd

Alla betydande fall av fisk- och kräftdöd ska meddelas till ELY-centralen. Eventuella prover skickas till Livsmedelsverket, som har ytterligare anvisningar och kontaktuppgifter på sina webbsidor.

Desinficera i Tana älv och Näätämöjoki

Gyrodactylus salaris är en parasit som lever på laxens hud och som allmänt påträffas i älvar som mynnar ut i Östersjön. Laxstammarna i de älvar som mynnar ut i Atlanten (såsom Tana älv och Näätämöjoki) saknar motståndskraft mot parasiten och den har orsakat stor förödelse i nästan 40 laxälvar i Norge. Det är synnerligen viktigt att se till att fiskeutrustningen är ren och desinficerad då man fiskar i dessa områden.


Regional information


Uppdaterad: 05.06.2024