Navigeringsmeny
Maaseudun kehittäminen sv

Utveckling av landsbygden

Illustrationsbild

NTM-centralerna hjälper med att göra landsbygden en ännu bättre plats för att bo, leva och driva företag. NTM-centralerna beviljar stöd från landsbygdsfonden som man kan ansöka om för bland annat

  • jordbrukens investeringar och utveckling
  • investering i och utveckling av små och medelstora företag som utövar förädling av jordbruksprodukter
  • landsbygdens mikroföretags och små företags investeringar och utveckling
  • projekt som ökar näringarnas verksamhetsmöjligheter och landsbygdens livskraft

Varje NTM-central har utarbetat en regional landsbygdsstrategi. På basis av dessa har jord- och skogsbruksministeriet utarbetat Programmet för utveckling av landsbygden för finansieringsperioden 2014–2020.


Regional information


Regional information

Maaseudun kehittäminen - Etelä-Savo

Etelä-Savon maaseutua luonnehtivat monialaiset ja metsäiset maatilat, runsas pienyritysten määrä, mittava vapaa-ajan asutus sekä laaja kirjo kesätapahtumia. Vapaa-ajan asutus on määrältään valtakunnan korkeinta ja maatilat ovat valtakunnan toiseksi monialaisimpia. Pienyrityksiä alueen maaseudulla on noin 6 500. Monipuolinen tapahtumakirjo perustuu toimivaan yhteisöllisyyteen ja kenties savolaiseen mielikuvituksellisuuteen.

Viime vuosina eteläsavolainen maaseutu on profiloitunut myös korkealaatuisen paikallisen ruokakulttuurin alueena. Etelä-Savon luomutuotanto tunnetaan myös korkeatasoisena. Luomutuotteita viedään runsaasti myös maakunnan ulkopuolelle.

Investointeja ja yritystoimintaa tuetaan

Maaseutuohjelman rahoituksen avulla tuetaan yritysten investointeja ja uuden yritystoiminnan aloittamista. Etelä-Savon ELY-keskus sidosryhmineen pyrkii innostamaan yrittäjiä rohkeasti investoimaan ja kehittämään toimintaansa. Kaikkiaan yritysten toimenpiteisiin on 30.6.2020 mennessä myönnetty rahoitusta noin 11,63 miljoonan euroa.

Maaseuturahastosta on rahoitettu kehittämishankkeita melko kattavasti kaikilta Etelä-Savon maaseutustrategian painoaloilta. Myös alueen kolme Leader-ryhmää ovat aktivoineet, rahoittaneet ja toteuttaneet paljon yksittäisiä hankkeita ja teemahankkeita. Toteutuneilla kehittämishakkeilla on luotu ja luodaan mahdollisuuksia elinkeinotoiminnan kehittämiselle, vahvistetaan yhteisöjen toimintaa ja toimintaedellytyksiä sekä sosiaalista pääomaa. ELY-keskuksen kautta kehittämishankkeita on 30.6.2020 mennessä tuettu noin 15,25 miljoonalla eurolla.