Navigeringsmeny
Maaseudun kehittäminen sv

Utveckling av landsbygden

Illustrationsbild

NTM-centralerna hjälper med att göra landsbygden en ännu bättre plats för att bo, leva och driva företag. NTM-centralerna beviljar stöd från landsbygdsfonden som man kan ansöka om för bland annat

 • jordbrukens investeringar och utveckling
 • investering i och utveckling av små och medelstora företag som utövar förädling av jordbruksprodukter
 • landsbygdens mikroföretags och små företags investeringar och utveckling
 • projekt som ökar näringarnas verksamhetsmöjligheter och landsbygdens livskraft

Varje NTM-central har utarbetat en regional landsbygdsstrategi. På basis av dessa har jord- och skogsbruksministeriet utarbetat Programmet för utveckling av landsbygden för finansieringsperioden 2014–2020.


Regional information


Regional information

Maaseudun kehittäminen - Etelä-Pohjanmaa

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 kautta rahoitetaan maatalouden ja muiden maaseudun elinkeinojen uudistamista, ympäristönsuojelua sekä hyvinvoinnin edistämistä maaseudulla.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 strategisina painopisteinä ovat: biotalouden edistäminen ja sen osana maatalouden harjoittaminen taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla, maaseudun elinkeinojen monipuolistaminen ja työllisyyden parantaminen kehittämällä yritysten kilpailukykyä, uutta yrittäjyyttä ja yritysten verkostoitumista sekä maaseudun elinvoiman ja elämänlaadun lisääminen vahvistamalla paikallista omaehtoista toimintaa.

Etelä-Pohjanmaan alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman 2014-2020 neljä painopistettä ovat:

 • ruokaprovinssin kehittäminen
 • metsävarojen monipuolinen hyödyntäminen
 • yrittäjyyden edistäminen maaseudulla
 • alueellisen vetovoiman kasvattaminen

Etelä-Pohjanmaan alueellisessa kehittämissuunnitelmassa määritellyt painopisteet antavat suuntaviivat rahoituksen kohdentamiselle hanke- ja yritystukiin.

Hakeminen

Tukien hakeminen tapahtuu sähköisesti Hyrrä-palvelussa ( www.ruokavirasto.fi ).

Jatkuva haku, valintajaksot ja valintaperusteet

Hanke- ja yritystukia voi hakea jatkuvasti, mutta tukihakemukset ratkaistaan valintajaksoittain.

Vuoden 2020 valintajaksot

Hanketuet

 • 1.11.2019-31.3.2020
 • 1.4.2020-30.9.2020
 • 1.10.2020-22.1.2021

Yritystuet

 • 1.11.2019-31.1.2020
 • 1.2.2020-30.4.2020
 • 1.5.2020-31.7.2020
 • 1.8.2020-30.9.2020
 • 1.10.2020-31.10.2020
 • 1.11.2020-22.1.2021

Jos valintajakson päättyy viikonloppuna, virallinen hakuaika sähköisessä hakemuksissa päättyy ko. päivänä klo 23.59. Paperisia hakemuksia voi vielä toimittaa seuraavana arkipäivänä klo 16.15 asti.

Hankkeiden valinnassa noudatetaan avointa valintamenettelyä ja valinnassa on käytössä valtakunnalliset, toimenpidekohtaiset valintaperusteet.

Maaseudun yritystuet

Maaseudun yritystukia voivat hakea maaseudun yrittäjät. Yrityksen perustamistukea voi saada uuden yrityksen perustamiseen ja joissakin tapaukissa yrityksen merkittävään tuotannon tai liiketoiminnan muutokseen.

Yrityksen investointitukea on mahdollista myöntää tuotantotilojen ja uusien koneiden hankkimiseen sekä rakentamiseen. Tukea voi saada myös investoinnin toteutettavuustutkimukseen. Tällä voidaan esimerkiksi selvittää kannattaako hankkia valmis tuotantorakennus vai rakentaa uusi.

Seinäjoen ydinkeskustan tukialueen aluerajauskartta löytyy linkistä sivun oikeasta laidasta.

Hanketuet antavat mahdollisuuden kehittämiseen

Hanketukia voivat hakea julkis- ja yksityisoikeudelliset yhteisöt kuten järjestöt, kyläyhdistykset ja oppilaitokset. Maaseudun asukkaat voivat kehittää asuinympäristöään ja sen asukkaiden yhteistä toimintaa ja alueen viihtyisyyttä kehittämishankkeiden avulla. Yleishyödyllisinä investointeina tukea voi saada esimerkiksi yhteisten tilojen kunnostamiseen ja kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttämiseen.

Maaseutuohjelman kehittämishankkeiden ja yleishyödyllisten investointien tukeminen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoituskehyksestä vuonna 2020

Etelä-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) joulukuun 2019 päätöksen mukaisesti:

Loppuohjelmakaudella rahoitusta kohdennetaan  yritys- ja hanketukiin kysyntälähtöisesti.  Yritystuet priorisoidaan rahoitusvalinnassa etusijalle. Kuntien hakemiin yleishyödyllisiin investointihankkeisiin ei varata rahoitusta.

Maaseudun kehittämisen mahdollisuuksista ja kokemuksista EU-kaudella 2014-2020 kerrotaan Uutisjyvät-lehdissä:

Hankesuunnitelman laatimiseen ja vaikuttavuuden arviointiin löytyy apua esitteestä:

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Yhteystiedot

 • Kehittämispäällikkö Hanna Mäkimantila , puh. 0295 027 701
 • Viestintäasiantuntija Tuija Nikkari, puh. 0295 027 703
 • Viestintäasiantuntija Soile Kauttio, puh. 0295 027 715

Yritystuet

 • Reijo Kivimäki, puh. 0295 027 570
 • Juha Koski, puh 0295 027 574

Hanketuet

 • Tapio Sivula, Leader vastaava, yleishyödylliset investoinnit, kehittämishankkeet puh. 0295 027 707
 • Esa Isosaari, kehittämishankkeet,yritysryhmähankkeet, Leader-hankkeet puh. 0295 027 813
 • Minna Nikkari, kehittämishankkeet, Leader-kehittämishankkeet puh. 0295 027 702
 • Essi Kiili, Leader-kehittämishankkeet puh. 0295 027 648
 • Soile Kauttio, Leader-kehittämishankkeet puh. 0295 027 703

Maksatukset

Maksatuspäällikkö Anne Palokoski, puh 0295 027 679

Maksatusasiantuntijat

 • Paula Nelimarkka, puh 0295 027 678
 • Raija Siltanen, puh 0295 027 686
 • Riitta Suomalainen, puh 0295 027 736
 • Jenni Harju, puh. 0295 027 688